Dzienne archiwum: 7 grudnia 2022

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji Zima 2023 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji Zima 2023 r.

(Formuła 2019 – egzaminy obowiązkowe) :

w części pisemnej egzaminu

w części praktycznej egzaminu

 

(Formuła 2017 – absolwenci):

w części pisemnej egzaminu

w części praktycznej egzaminu

 

Egzaminy w sesji Zima 2023r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczynają się 09 stycznia 2023r i trwają do 18.01.2023r. Harmonogram egzaminów zawodowych w ZSE.

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej   30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

  • dowód tożsamości,
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem,
  • ewentualnie inne przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE .

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz  materiałów/przyborów wymienionych w  komunikacie dyrektora CKE.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Przypominamy o zakazie wnoszenia i korzystania z:

  • urządzeń telekomunikacyjnych,
  • materiałów/przyborów, które nie zostały wymienione w informacji dyrektora CKE,
  • maskotek oraz innych zbędnych rzeczy.

Podczas egzaminu zdający powinni:

  • pracować samodzielnie przestrzegając przepisów bhp,
  • korzystać wyłącznie z materiałów, sprzętu znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym,
  • nie porozumiewać się między sobą,
  • przez podniesienie ręki zgłaszać między innymi (nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego, wcześniejsze zakończenie egzaminu, gotowość do oceny rezultatu ‎pośredniego, jeżeli taki rezultat występuje w zadaniu egzaminacyjnym, gotowość do podłączenia zasilania, wykonania określonych w zadaniu działań, itp.)

Przypominamy, że terminy egzaminów można sprawdzić w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie , na tablicy ogłoszeń – II piętro (przy sali 303) oraz u wychowawców klas. Listy zdających będą również wywieszone na drzwiach wejściowych do sal egzaminacyjnych.

Przypominamy również, że przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły (zdający w Formule 2019) .

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Inspiracje świętami Bożego Narodzenia

Czerwień , zieleń oraz złoto to kolory kojarzące się wszystkim ze świętami Bożego Narodzenia i to one dominowały na kartkach świątecznych zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów z klas 1r i 4rp. Młodzież przygotowała kartki z życzeniami świątecznymi i poezją o tematyce Bożego Narodzenia, która wprowadziła wszystkich w  świąteczny klimat. Wiersze znanych poetów o Bożym Narodzeniu dopełniły życzenia adresowane do pracowników instytucji publicznych, społecznych i seniorów – podopiecznych Szkolnego Koła Wolontariatu.  Na kartkach świątecznych pojawiły się popularne motywy bożonarodzeniowe: choinki, gwiazdki, bombki i prezenty. Udekorowane kartki tylko potwierdziły artystyczne zdolności  uczennic, a sama praca sprawiła im wiele radości.  Może warto powrócić do tej zapomnianej tradycji?
Spotkanie zorganizowały panie: Izabela Jakimiak i Magdalena Wedziuk

MIKOŁAJ W INTERNACIE

MIKOŁAJKI W INTERNACIE

Było na słodko i na wesoło 🙂

Rózgi nie było, podobno się nie zmieściła … 🙂

Skip to content