PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW ZSE WE WŁOSZECH

Po raz kolejny młodzież z naszej szkoły odbywa  2-tygodniowe praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus. Tym razem uczniowie zatrzymali się w malowniczej miejscowości Cattolica położonej w północno-wschodnich Włoszech. W czasie wolnym od Wiecej...

Wiktoria i Bartek wyróżnieni stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej

W maju 2024 roku uczniowie naszej szkoły odnieśli znaczący sukces, zdobywając stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z powiatu bialskiego. Stypendium to jest wyjątkowym wyróżnieniem przyznawanym przez Zarząd Powiatu Wiecej...

🇮🇹 W oczekiwaniu na wyjazd na staż zagraniczny do Włoch, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę…

Już za 2 dni 21 uczniów z zawodu technik rachunkowości oraz technik programista wyruszą na praktyki zagraniczne do słonecznej Italii. Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138482 Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus + Wiecej...

Dzień Dziecka w ZSE

29 maja uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim świętowali Dzień Dziecka. Na młodzież czekało mnóstwo atrakcji – sportowe stacje zadaniowe, mecze piłki nożnej i piłki siatkowej, zadania logistyczne, konkurs biblioteczny, przeciąganie Wiecej...

Dyplomy zawodowe

Gratulujemy absolwentom uzyskania dyplomów zawodowych. Jesteśmy z Was dumni! Zapraszamy po odbiór dyplomów w poniedziałek od godz. 9:00   Wiecej...

 

Rekrutacja

>>>  Punkt Naboru – Logowanie dla Kandydatów   <<<

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wirtualny spacer po ZSE – Minecraft

 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych

im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

na rok szkolny 2024/2025

z1

Informacje dla absolwentów szkół podstawowych:

 • O przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.,
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  – należy złożyć w terminie od 28 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00 ( w przypadku rekrutacji kandydatów ze szkół podstawowych, które nie korzystają z systemu elektronicznego). Możliwość dokonania zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły z uwagi na zmianę szkół lub  złożenie nowego wniosku
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 15 lipca 2024r. do godz. 12:00
 • Wydanie przez szkołę (prowadzącą kształcenie zawodowe) skierowania na badania lekarskie od 20.05.2024r. do 16.07.2024r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  (Zaświadczenie można uzyskać bezpłatnie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy ul. Okopowa 3 w Białej Podlaskiej tel. 83 342 06 84 po wcześniejszym pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły.)
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 19 lipca 2024r. do godz. 12:00
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w załączniku nr 1  do Zarządzenia p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 11/2024 z dnia 30 stycznia 2024r.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, będą przyjmowani do szkoły w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 • Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Technikum

 1. technik ekonomista: język polski, matematyka, geografia, język obcy,
 2. technik informatyk: język polski, matematyka, informatyka, język obcy,
 3. technik logistyk: język polski, matematyka, język angielski, geografia,
 4. technik spedytor: język polski, matematyka, geografia, język obcy,
 5. technik reklamy: język polski, matematyka, język angielski, plastyka
 6. technik handlowiec: język polski, matematyka, język angielski, geografia
 7. technik teleinformatyk: język polski, matematyka, fizyka, informatyka,
 8. technik rachunkowości: język polski, matematyka, geografia, język obcy,
 9. technik programista: język polski, matematyka, informatyka, język obcy,

Szkoła Branżowa I Stopnia

 1. magazynier-logistyk: język polski, matematyka, język angielski, geografia
 2. sprzedawca: język polski, matematyka, język angielski, geografia

Kandydaci, aby otrzymać eLegitymację, zobowiązani są przesłać na adres szkoły: szkola@zse.miedzyrzec.pl podpisane zdjęcie o wymiarach: 496px (wysokość) i 354px (szerokość) lub proporcjonalnie więcej w terminie do 31 lipca 2024r.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły:

ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel. 83 371 78 80

———- *** ———-

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Skip to content