EGZAMIN MATURALNY 2021

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1). W 2021 r. do części ustnej Wiecej...

Akcja MEN „Razem na Święta”

Ponad 12 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. My również nie pozostaliśmy obojętni  świątecznej pomocy innym ludziom. To rekordowa Wiecej...

Zebranie z rodzicami

Drodzy Rodzice, w piątek 22 stycznia 2021r.o godzinie 17.00 odbędą się zdalne spotkania z wychowawcami klas (nie będzie spotkań w szkole). Wychowawcy klas będą łączyć się z Państwem poprzez MS Teams. Wiecej...

Organizacja nauki po feriach

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w naszej szkole będzie się odbywała zdalnie na takich zasadach jak przed feriami. Prosimy o śledzenie bieżących informacji i Wiecej...

Egzaminy zawodowe sesja styczeń/luty 2021

Przypominamy, że egzaminy zawodowe, zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w sierpniu 2020 r. Terminy egzaminów w naszej szkole Egzaminy zostaną przeprowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym – Informacja dla zdających (przypomnienie) Na Wiecej...

 

EGZAMIN MATURALNY 2021

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1).

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (zał. 30.) do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 15 stycznia 2021 r. lub do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W przypadku, gdy nie złożą Państwo korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane – nie przystępują Państwo do egzaminu ustnego.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

 • nie przystąpi do tego egzaminu lub otrzyma poniżej 30% punktów z egzaminu obowiązkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
 • otrzyma min. 30% punktów z egzaminu obowiązkowego – na świadectwie będzie miał wynik procentowy
 • nie przystąpi do tego egzaminu dodatkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik – 0%
 • przystąpi do egzaminu dodatkowego – na świadectwie będzie miał wynik procentowy.

Informujemy, że w roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc 3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

 • nie przystąpi do tego egzaminu (w kolejnych latach będzie naliczana opłata za egzamin z tego przedmiotu) lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik – 0%
 • przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%, 12%, 36%, 80%).

Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w deklaracji:

 • złożonej do OKE w Krakowie – do 15 stycznia 2021 r. (przesłać zaktualizowaną deklarację – wariant B albo wariant C)
 • złożonej do szkoły macierzystej – do 8 lutego 2021 r. (przekazać zaktualizowaną deklarację – wariant A)

Informujemy, że w roku 2021:

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:
1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

Akcja MEN „Razem na Święta”

Ponad 12 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. My również nie pozostaliśmy obojętni  świątecznej pomocy innym ludziom. To rekordowa liczba zgłoszeń. Uczniowie i nauczyciele wspólnie organizowali zbiórki darów dla potrzebujących, śpiewali kolędy, przygotowywali kartki z życzeniami oraz świąteczne upominki dla osób starszych i samotnych z najbliższej okolicy. Swoimi działaniami udowodnili, że pomagać można niezależnie od okoliczności. Dziękujemy za tak liczny udział w akcji i dobro okazane drugiej osobie!

– Jestem ogromnie wdzięczny za to, że aż 12 tys. szkół, placówek oświatowych z całej Polski i nie tylko, z całego świata, wzięło udział w tej bardzo dobrej i wychowawczej akcji – powiedział minister Przemysław Czarnek, podsumowując trzecią edycję akcji „Razem na Święta”. – Dziękuję wszystkim lokalnym organizatorom, nauczycielom, opiekunom, rodzicom, a nade wszystko uczniom, którzy zorganizowali szereg znakomitych inicjatyw charytatywnych – dodał minister.

Serdecznie dziękujemy !!!

Zebranie z rodzicami

Drodzy Rodzice,

w piątek 22 stycznia 2021r.o godzinie 17.00 odbędą się zdalne spotkania z wychowawcami klas (nie będzie spotkań w szkole).

Wychowawcy klas będą łączyć się z Państwem poprzez MS Teams.

Organizacja nauki po feriach

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w naszej szkole będzie się odbywała zdalnie na takich zasadach jak przed feriami.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji i komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

Dyrekcja

Egzaminy zawodowe sesja styczeń/luty 2021

Przypominamy, że egzaminy zawodowe, zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w sierpniu 2020 r.

Terminy egzaminów w naszej szkole

Egzaminy zostaną przeprowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym – Informacja dla zdających (przypomnienie)

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Nie można pożyczać przyborów od innych zdających. Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, znajduje się pod poniższymi linkami:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu

Oferta Ministerstwa Edukacji i Nauki na ferie

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń na Nowy Rok: zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w 2021 r.

Początek nowego roku to równocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. W tym roku szkolnym odbędą się one dla uczniów z całego kraju w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący, dlatego przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodzin.

Ferie z TVP

Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie – miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu!

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

Akcja „Ferie bez nudy”

Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będziemy w niej sukcesywnie zamieszczać propozycje na ferie. Informacje na ten temat znajdą się również na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Łączę wyrazy szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

XXIII konkurs  „Międzyrzec- Historia- Dzień dzisiejszy”

17 grudnia 2020 roku odbyło się wręczenie nagród za udział w XXIII konkursie  „Międzyrzec- Historia- Dzień dzisiejszy” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim.

W tym roku uczniowie jako zadanie konkursowe mieli przygotować prezentację „Międzyrzec Podlaski i okolice podczas II wojny światowej” .

Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę i otrzymali następujące wyniki w kategorii szkół średnich:

II miejsce:  Natalia Szydłowska

III miejsce (ex aequo):  Zuzanna Piwowar  i Emilia Olesiejuk

wyróżnienia : Karolina Sykterz , Piotr Poręba

Serdecznie gratulujemy!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Życzenia


Proszę przyjąć życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia – czasu miłości, nowego życia, szczęścia i nade wszystko nadziei.
W tym roku życzenia zdrowia zdają się być wystarczające, niemniej życzę również miłości, spokoju i szczęścia.
Wasze domy z pewnością dotknęły: choroba, niepewność, brak pieniędzy czy zawirowania polityczno-społeczne.
Proszę to wszystko zostawić daleko przed wigilijnym stołem i zająć się tym co ponadczasowe i najważniejsze.
Bardziej niż aktualne zdają się być słowa Ks Jana Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”.
Łączę wyrazy szacunku
Robert Matejek

https://www.youtube.com/watch?v=KOya7SnTseQ

Informacja dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – sesja styczeń/luty 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, torebek. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach w szatni lub portierni.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Nie można pożyczać przyborów od innych zdających. Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, znajduje się pod poniższymi linkami:
  w części pisemnej egzaminu
  w części praktycznej egzaminu
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły ( sala 126, 127) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia – jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) . Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.
 12. Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 1. Zdający muszą pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 2. Po zakończonym egzaminie należy zachować dystans od innych zdających.
 3. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 4. Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie szkoły – informacje dotyczące egzaminów będą aktualizowane w miarę potrzeb.
 5. Proszę pamiętać, że zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.

Część pisemna – 12.01.2021r. (wtorek)

Egzaminy o godz. 10:00

Sala 115 (świetlica, EE.08) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 9.30

 

Egzaminy o godz. 12:00

Sala 115 (świetlica – dostosowania, AU.30, AU.36, AU32) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 11.30

Sala 109 (sala gimnastyczna, A.36, AU.30, AU.36, AU.32) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 11.20 – A.36, AU.30 (szatnia WF nr 3)

godz. 11.25 – AU.36 (szatnia WF nr 2)

godz. 11.35 – AU.32 nr z dziennika 1- 10 (szatnia WF nr 1)

godz. 11.40 – AU.32 nr z dziennika 11- 22 (szatnia WF nr 1)

 

Egzaminy o godz. 14:00

Sala 115 (świetlica – dostosowania, AU.29, EE.09) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 13.30 – AU.29, EE.09

Sala 109 (sala gimnastyczna, AU.29, EE.09) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 13.25 – AU.29 (szatnia WF nr 3)

godz. 13.30 – EE.09  kl. 4i1 (szatnia WF nr 2)

godz. 13.40 – EE.09  kl. 4i2 (szatnia WF nr 1)

 

Część praktyczna

11.01.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 9:00

Sala 115 (świetlica, AU.22) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8.40

11.01.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 13:00

Sala 115 (świetlica, AU.32) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 12.30- nr 1-11 (z dziennika)

godz. 12.40 – nr 12-22 (z dziennika)

 

18.01.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 8:00

Sala 301 (AU.29)wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 7.30 (szatnia WF nr 1) – klatka schodowa A (przy gabinecie wicedyrektorów)

Sala 310 (AU.29)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 7.30 – klatka schodowa B (przy bibliotece)


18.01.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 9:00

Sala 304 (AU.36)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8.30 – klatka schodowa B (przy bibliotece)

Sala 312 (AU.36)wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 8.30 (szatnia WF nr 2) – klatka schodowa A (przy gabinecie wicedyrektorów)

———————————————————————————

Sala 306 (A.36)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8.30 – klatka schodowa B (przy bibliotece)

 

19.01.2021r. (wtorek), egzamin o godz. 8:00

Sala 301 (EE.09)wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 7.30 (szatnia WF nr 1) – klatka schodowa A (przy gabinecie wicedyrektorów)

Sala 312 (EE.09)wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 7.40 (szatnia WF nr 2) – klatka schodowa A (przy gabinecie wicedyrektorów)

Sala 304 (EE.09)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 7.30 – klatka schodowa B (przy bibliotece)

Sala 306 (EE.09)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 7.35- klatka schodowa B (przy bibliotece)

Sala 310 (EE.09)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 7.40 – klatka schodowa B (przy bibliotece)

 

Egzaminy 23.01.2021r. (sobota), EE.08, sala 206 – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie – co najmniej 30 min przed egzaminem (sprawdź godz. egzaminu 8:00/12:30/17:00)

 

UWAGA!Na pozostałe egzaminy zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem wchodząc do budynku szkoły wejściem dla młodzieży (przez szatnie). 

Terminy egzaminów w ZSE

Uczniowie przystępujący do egzaminów w nowej formule (Formuła 2017) mogą sprawdzić datę oraz godzinę egzaminu logując się do systemu SIOEPKZ.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas lub z sekretariatem szkoły e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

Oferta edukacyjna PSW w Białej Podlaskiej

Zapraszamy do zapoznania się listem Rektora PSW w Białej Podlaskiej oraz materiałami promocyjnymi uczelni, dostępnymi pod poniższymi linkami.

List do maturzystów 2020

Film promocyjny PSW w Białej Podlaskiej

Konkurs „Twój pomysł na nas – plakat/grafika promocyjne”

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na wykonanie grafiki, która będzie umieszczona jako „zdjęcie w tle” na uczelnianych social mediach. Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych.

Każda osoba biorąca udział w konkursie ma za zadanie:

 • przygotować projekt plakatu/grafiki,
 • udostępnić i polubić profil uczelni na Facebooku PSW w Białej Podlaskiej. 

    Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt, który należy przesłać na adres: m.maciejuk@pswbp.pl, wpisując w tytule: „Twój pomysł na nas-plakat/grafika promocyjne”, pliki prosimy opisywać w następujący sposób: nazwisko i imię, adres e-mail, tytuł pracy.

Czas trwania konkursu: 01.01.2021. – 31.01.2021. (Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.01.2021).

Przewidziano 3 nagrody: za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz upominek dla każdego uczestnika konkursu.

 

Materiały i przybory pomocnicze – egzamin styczeń/luty 2021

Materiałów i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. (Formuła 2012 i 2017)

w części pisemnej egzaminu

w części praktycznej egzaminu

Przypominamy również terminy egzaminów w ZSE Międzyrzec Podlaski

Prosimy o śledzenie informacji na stronie szkoły.

Wyniki Szkolnego konkursu wiedzy o życiu i twórczości Leopolda Tyrmanda

Dnia 23 listopada 2020 roku przeprowadzony został Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Leopolda Tyrmanda, pisarza niezwykle kontrowersyjnego nazywanego bikiniarzem PRL-u. Najwyższe wyniki osiągnęli następujący uczestnicy konkursu:

 1. miejsce – Mikołaj Łukasik 3i1
 2. miejsce – Jakub Kiryluk 4i2
 3. miejsce – Mateusz Drelowiec 3i1

Zwycięzcom gratulujemy! Uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe po powrocie do szkoły.

Akcja MEN Razem na Święta

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta” polegającej na niesieniu pomocy innym. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter.

Przykłady działań w ramach akcji „Razem na Święta”

• wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
• samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
• przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół,
• zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
• zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt,
• przygotowanie kartek dla kombatantów i Rodaków na Kresach,
• wsparcie organizacji oferujących pomoc Polakom i Polonii za granicą.

Ferie zimowe

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Skip to content