Ogłoszenie dla absolwentów

W dniu 24 maja 2019r. (piątek) od godz. 10:00 zapraszamy absolwentów szkoły, którzy posiadają wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły po odbiór dyplomów i suplementów potwierdzających Wiecej...

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

  Dnia 20 maja 2019 roku o godzinie 15 odbędzie się zebranie pracowników. Obecność obowiązkowa.                                                    Robert Matejek Wiecej...

Próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych

14.05.2019r. (wtorek) o godzinie 13:30 zostanie przeprowadzony próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych  (dla klas trzecich) – część pisemna. Wiecej...

Tomek Waszkiewicz zwycięzcą etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej!!!

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Siedlcach odbył się  etap diecezjalny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a hasłem tegorocznej edycji są słowa „Poczuj radość Wiecej...

Co słychać u naszego absolwenta Benedykta Lewandowskiego?

Po sukcesie naszego ubiegłorocznego absolwenta technikum informatycznego w  Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zapytaliśmy go co u niego słychać. Co studiuje? Jak postrzega swój wybór z perspektywy Wiecej...

 

Ogłoszenie dla absolwentów

W dniu 24 maja 2019r. (piątek) od godz. 10:00 zapraszamy absolwentów szkoły, którzy posiadają wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły po odbiór dyplomów i suplementów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

 

Dnia 20 maja 2019 roku o godzinie 15 odbędzie się zebranie pracowników.

Obecność obowiązkowa.

                                                   Robert Matejek

Próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych

14.05.2019r. (wtorek) o godzinie 13:30 zostanie przeprowadzony próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych  (dla klas trzecich) – część pisemna.

Tomek Waszkiewicz zwycięzcą etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej!!!

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Siedlcach odbył się  etap diecezjalny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a hasłem tegorocznej edycji są słowa „Poczuj radość Ewangelii”.

Ponad 60 uczestników etapu pisemnego rywalizowało ze sobą o zakwalifikowanie do części ustnej konkursu. Tomek znalazł się w szczęśliwej siódemce ze znaczną przewagą punktów. Podczas części ustnej wykazał się doskonałą znajomością ksiąg Pisma Świętego i zajął I miejsce. Zwycięzcy: Tomasz Waszkiewicz –  uczeń naszej szkoły z  IV e oraz Maja Łukasik z Garwolina i Jakub Boruta z Siedlec będą reprezentowali diecezję siedlecką podczas etapu ogólnopolskiego w Niepokalanowie.
Gratulujemy Tomkowi kolejnego już sukcesu i życzymy tytułu laureata. Tomek w 2017 roku uzyskał tytuł finalisty konkursu a w roku 2018 brał udział w finale. Gratulujemy !!!

 

 

Co słychać u naszego absolwenta Benedykta Lewandowskiego?

Po sukcesie naszego ubiegłorocznego absolwenta technikum informatycznego w  Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zapytaliśmy go co u niego słychać. Co studiuje? Jak postrzega swój wybór z perspektywy czasu? Jakie ma plany na przyszłość? No i oczywiście, pytaliśmy też o konkurs. Oto co napisał.
Studiuję teraz matematykę komputerową w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Matematyka komputerowa to takie połączenie matematyki i informatyki, w miejscu gdzie się stykają: z jednej strony studiuje się matematykę z punktu widzenia algorytmicznego (czyli takiego jak lubi informatyka), a z drugiej kształcą na programistę oraz pokazują jak można używać możliwości komputera w badaniach/modelowaniach matematycznych.
Studia międzywydziałowe ułatwiają uczęszczanie na przedmioty, które nie są przewidziane w programie mojego kierunku, np chodzę na przedmiot modelowanie środowisk 3D, który jest przedmiotem kierunku informatyka stosowana drugiego stopnia na wydziale obok. Grafika i animacja 3D to moje hobby, stąd taki pomysł.
Ale matematyka nie jest łatwa, w przyszłym roku będę próbował przenieść się na informatykę, na tym samym wydziale.
Konkurs na inżyniera jest co roku organizowany w całej Polsce wśród absolwentów techników. Każda szkoła zawodowa może zgłosić jednego przedstawiciela w danym zawodzie. Uwzględnia się średnią ocen, wyniki matury, wyniki egzaminów zawodowych, stypendia Prezesa Rady Ministrów i nagrody w turniejach i olimpiadach zawodowych. Na podstawie dokumentów (świadectw, dyplomów itp) przelicza się zdobyte punkty i na ich podstawie tworzy ranking. W tym roku – ku swojemu zaskoczeniu – zdobyłem 3 miejsce w Polsce wśród „świeżych” absolwentów – techników informatyki. Nie spodziewałem się i właściwie nie pamiętałem o tym konkursie, gdy miesiąc temu dostałem SMS-a od dyrektora z informacją o podium.
Co ciekawe osoba, która zdobyła pierwsze miejsce, uczęszcza do krakowskiego technikum, które czasem mijam w drodze na zajęcia i z którego mam kilku znajomych na roku.

Pozdrawiam

Benedykt Lewandowski

Technik Absolwent 2018

Benedykt Lewandowski  – ubiegłoroczny absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP „Technik Absolwent 2018” organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Białej Podlaskiej.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia.

Benedyktowi Lewandowskiemu nagrodę wręczyli Prezes O/SIMP inż. Henryk Zawistowski,  Przewodniczący Komisji Konkursowej O/SIMP mgr inż. Marek Żelisko oraz mgr inż. Tadeusz Kochanowski – sekretarz Oddziału SIMP w Białej Podlaskiej.

 

Dyplom uznania otrzymała również Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim za osiągnięcie bardzo dobrych wyników kształcenia oraz sukcesy absolwentów w konkursie „Technik Absolwent 2018” organizowanym przez Z.G. SIMP

Wręczenie nagrody miało miejsce 26 kwietnia 2019 roku, podczas zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im M. Dąbrowskiej w Miedzyrzecu Podlaskim.

Mamy nadzieję, że za rok nasi absolwenci powtórzą sukces Benedykta.

Benkowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ogłoszenie

6 maja 2019r. (poniedziałek) rozpoczynają się egzaminy maturalne. Zdający proszeni są o zgłaszanie się do szkoły najpóźniej 45 minut przed egzaminem. Obowiązkowo każdy maturzysta powinien posiadać dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem.

Dnia 10 maja 2019r. (piątek) o godz. 11.00 maturzyści mają obowiązek sprawdzić przygotowanie stanowisk  na egzamin maturalny z informatyki.

Życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym 🙂

Pożegnania nadszedł czas…

W piątek 26 kwietnia 2019 roku uczniowie klas czwartych po prawie 4 latach zakończyli edukację w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Na uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przybyli znakomici goście oraz cała społeczność szkolna. Książkami nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie, laureaci konkursów pozaszkolnych oraz uczniowie angażujący się w życie szkoły. Zegarki otrzymali uczniowie ze 100 procentową frekwencją. Nagród było ponad 80 a gratulacji i podziękowań jeszcze więcej. Klasy trzecie wręczyły swoim kolegom drobny upominek oraz zadedykowały piosenkę. Absolwenci kwiatami podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom. W oczach niejednego z nich kręciła sie łza. Ale to nie czas na łzy. To Wasz czas, pora iść….

„Iść, ciągle iść w stronę słońca
W stronę słońca aż po horyzontu kres”

Absolwenci klasy IV i1 z wychowawczynią p. Joanna Pióro i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV i2 z wychowawcą p. Piotrem Matuszewskim i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV tl z wychowawcą p. Jackiem Domańskim i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV e z wychowawczynią p. Katarzyną Bojczuk i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV h z wychowawczynią p. Ewą Rysak i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Zaproszenie na zakończenie roku szkolnego Maturzystów 2019

„Czas goi rany, wspomnieniami rekompensuje nam to, co straciliśmy”

Dyrekcja, grono pedagogiczne i cała społeczność szkolna mają zaszczyt zaprosić Tegorocznych Abiturientów na uroczyste pożegnanie klas maturalnych, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy. Wszystkich obowiązuje strój galowy.

 

Ogłoszenie

Przypominamy maturzystom o przyniesieniu kalkulatorów na egzamin maturalny z matematyki, geografii i informatyki. Podpisane kalkulatory należy złożyć w pokoju nauczycielskim:

  • na matematykę u pani B. Witkowskiej,
  • na geografię u pani K. Bojczuk,
  • na informatykę u pani R. Stachnio.

Wielkanoc 2019 – Życzenia Świątecznie Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo

Proszę przyjąć, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości dla Was, i Waszych najbliższych.

Krytycy Czajkowskiego zarzucali jego Hymnowi Cherubinów, że płytki, że nie oddaje natury świąt – pozostawiam to Państwa ocenie. Przeżyjcie święta głęboko, zgodnie z ich naturą i tak jak potraficie najlepiej.

Opus citatum : https://www.youtube.com/watch?v=OPlK5HwFxcw

Wywiadówka

OGŁOSZENIE

W dniu 25 kwietnia 2019r. (czwartek)
o godz.17:00 odbędzie się
wywiadówka.

Zapraszamy rodziców i opiekunów.

SUKCES GABRIELI WNUKOWICZ PODCZAS OLIMPIADY FRANCISZKAŃSKIEJ

Gabriela Wnukowicz – uczennica kl. II E zajęła III miejsce podczas XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.

W dniach 3 – 4 kwietnia 2019 roku w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Siedlcach trwał dwudniowy finał XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Do zmagań przystąpili finaliści etapów diecezjalnych z całej Polski. Wydarzeniu patronuje Minister Edukacji Narodowej.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku ok. 70 uczniów szkół ponadgimnazjalnych sprawdzało swoją wiedzę z wybranej lektury oraz z treści Ewangelii świętego Mateusza. Po części pisemnej Gabrysia znalazła się wśród pięciu uczniów rywalizujących ze sobą podczas części ustnej o kolejne miejsca na podium. Zmagania nie były łatwe, trzeba było dobrze odpowiedzieć na wylosowane pytania zarówno przed komisją jak i przed publicznością. Ostatecznie nasza uczennica Gabrysia zajęła III miejsce, zdobywając  tytuł laureata oraz nagrodę w postaci tabletu i indeksów na wybrane kierunki kilku uczelni wyższych. Gratulujemy wytrwałości i sumienności w pogłębianiu wiedzy religijnej!!! Życzymy dalszych sukcesów. Gabrysia do olimpiady przygotowywała się pod kierunkiem s. Darieli natomiast podczas finału opiekę sprawowała pani Ewa Stefaniak.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI zachęca do udziału w akcji „KOSZE ZA GROSZE”.

Celem akcji jest zebranie pieniędzy na zakup koszy do segregacji odpadów w naszej szkole. Klasy, które uzbierają najwięcej groszy otrzymują cenne nagrody!

Wyniki szkolnego konkursu matematycznego „Myślenie nie jest wstydem”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby π w naszej szkole 14 marca 2019r został przeprowadzony konkurs matematyczny „Myślenie nie jest wstydem”. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów Ekonomika. W tym roku w konkursie wzięło udział 31 osób. Z zadaniami konkursowymi najlepiej poradził sobie uczeń klasy 4i1 – Marcin Bełkot, który zdobył 88% punktów. Drugie miejsce zajął uczeń klasy 4i2 – Jakub Sójka.
Trzecie miejsce ex aequo zdobyli:
Adrian Jóźwik kl. 3TL
Karolina Uchaniuk kl. 4e
Węgrzyniak Patrycja kl. 4TL.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.