NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Biblioteka  prezentuje kolejne nowości wydawnicze, które wzbogaciły księgozbiór szkolny. Zapraszamy czytelników do biblioteki. Oto kilka propozycji: Położna z Auschwitz   Magda Knedler Nazwisko Stanisławy Leszczyńskiej być może nie jest szeroko znane w Wiecej...

Materiały i przybory pomocnicze – egzamin zawodowy sesja czerwiec/lipiec 2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2021 r. (Formuła Wiecej...

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej – Spedycja

Poniżej przedstawiamy linki do pytań konkursowych ze Spedycji. Będą one aktywne w dniach od 13-19 maja w godzinach od 15 do 17. Serdecznie zapraszamy do udziału. 13.05.2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbse-PRNGW1RKnJGqtR5igiJUNzNPTUs3U0ROU0dTUklDRk1NTDVaVEVPTS4u 14.05.2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbse-PRNGW1RKnJGqtR5igiJUQjQ2Q1ZZMFRTWFgzQzRDQjJPRFVPTFBVTy4u 17.05.2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbse-PRNGW1RKnJGqtR5igiJURFJSVzFKNU1ST0hBTEE3Vkc3S0RMM1U2Ty4u Wiecej...

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej – Ekonomia

Poniżej przedstawiamy linki do pytań konkursowych z Ekonomii. Będą one aktywne w dniach od 13-19 maja w godzinach od 15 do 17. Serdecznie zapraszamy do udziału.   13.05. 2021 EKONOMIA https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbg6dISEkUAFKu-ov0b5gSU1UMElBN01RVTE5UlE5WVVDQ1E3MVhTTlYxTy4u 14 Wiecej...

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej – Reklama

Poniżej przedstawiamy linki do pytań konkursowych z Reklamy. Będą one aktywne w dniach od 13-19 maja w godzinach od 15 do 17. Serdecznie zapraszamy do udziału.   13.05 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__Su6XRRUQzM3R0MzV1JRMlVKRERDMVhZTFRUSkdaQS4u 14.05 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__Su6XRRUME8xSlVKTzY5QTNMRTRaQk9YSzU2OFdYRy4u 17.05 Wiecej...

 

Kierunki kształcenia

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 

TECHNIK INFORMATYK

ti

Technik informatyk – kierunek zapewniający kompleksową wiedzę z zakresu technologii komputerowych, baz danych oraz sieci komputerowych. Program kształcenia został dostosowany do zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych młodych pracowników posiadających szeroki wachlarz umiejętności. 

Technik informatyk to również wysokie szanse na zatrudnienie i satysfakcjonujące zarobki. Informatycy, szczególnie wykwalifikowani są bardzo pożądanymi pracownikami, a rynek pracy dla tego segmentu jest ciągle rozwijany.  

Zdobywając wiedzę na tym kierunku, posiądziesz umiejętności diagnozowania urządzeń techniki komputerowej (komputery, drukarki, urządzenia sieciowe), obsługi arduino, nauczysz się obsługi baz danych i technik programowania witryn webowych. Będziesz też w stanie samodzielnie konfigurować oraz budować sieci komputerowe w zależności od stawianych potrzeb. 

Ukończenie technikum o profilu informatycznym to także furtka na przyszłość, posiądziesz umiejętności przydatne w początkowych etapach studiów na kierunkach informatyka co pozwoli znacznie szybciej przyswajać nowe treści. 

 

TECHNIK PROGRAMISTA

Według raportu No Fluff Jobs opublikowanego w lutym 2021 r. zarobki w branży IT wciąż idą w górę. Podobnie było zresztą z ofertami pracy, których w czasie pandemii przybyło o ponad połowę w stosunku do poprzedniego roku. 

Branża IT jest jedną ze stabilniejszych i najlepiej opłacanych na rynku. Choć wymaga to mnóstwa samozaparcia i chęci do nauki, wysiłek włożony w naukę programowania zacznie się zwracać całkiem szybko.

Już po 3 latach nauki w naszej szkole na kierunku technik programista zdobędziesz niezbędną wiedzę aby zdać pierwszy egzamin i w swoim port folio będziesz mógł/a zapisać znajomość  technologii JavaScript, CSS, HTML, PHP, MySQL  C++, Phyton i stać się kandydatem na stanowiska pracy opisywane jako: Frontend Developer, Web DeveloperBackend Developer 

Zapotrzebowanie na programistów jest tak duże, że obecnie bardzo wiele osób z wykształceniem humanistycznym szkoli się w zakresie wybranej technologii i podejmuje pracę jako programiści. (Szkolenia są jednak bardzo drogie, a u nas nauczysz się podstaw za darmo). 

Ze względu na prędkość, z jaką technologia się zmienia, programiści dużo czasu poświęcają na naukę nowych narzędzi i języków programowania. Trzeba być przygotowanym do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś na to gotowy? 

 

 

TECHNIK TELEINFORMATYK

tti

Edukacja w tym zawodzie umożliwi przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań:
1. Uruchamiania oraz utrzymywania terminali i przyłączy abonenckich.
2. Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami.
3. Montażu i eksploatacji sieci rozległych.
Celem kształcenia w tym kierunku jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych); firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektronicznym); firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).

 

TECHNIK SPEDYTOR

ts

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków. W czasie  nauki jest przygotowywany do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi. Program nauczania kładzie duży nacisk na umiejętności wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. Kształcenie przebiega na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w roku szkolnym odbywają się w placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach zatrudniających spedytorów.

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

 

TECHNIK LOGISTYK

tl

W ostatnich latach logistyka zajmuje bardzo ważne miejsce w klasyfikacji zawodów. Absolwent Technikum Logistycznego jest przygotowany do planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw oraz zarządzania zapasami. Uczeń nabywa umiejętności organizowania prac związanych z gospodarką magazynową oraz zarządzania gospodarką odpadami. Potrafi także planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Umiejętności praktyczne przekazywane są w dobrze wyposażonych pracowniach środków transportu, pracowni logistyki oraz pracowni gospodarki materiałowej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni odbywają się w przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków lub placówkach kształcenia praktycznego.

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.
Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Chcąc poprawić elastyczność i zdolność adaptacyjną firmy, na rynku poszukuje się logistyków, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

 

TECHNIK EKONOMISTA

te

Kierunek ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności przygotowywany jest do obliczania podatków, zajmowania się sprawami kadrowo – płacowymi oraz prowadzenia rachunkowości.
Efektem kształcenia jest zdobycie kwalifikacji do wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kształcenie praktyczne odbywa się w szkolnych pracowniach informatycznych – pracowni ekonomicznej wyposażonej w pakiet programów specjalistycznych oraz pracowni techniki biurowej, wyposażonej w zestaw programów i urządzeń techniki biurowej. Praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni odbywają się w przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

TECHNIK  RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

 

TECHNIK  REKLAMY

Jest to nowy kierunek powstały w celu dostosowania młodego człowieka do życia w warunkach zmieniającego się rynku pracy. Przygotowuje on ucznia do organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych. Ponadto absolwent posiada kwalifikacje do organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych, projektowania oraz wykonywania reklamy w wersji drukowanej i elektronicznej. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego, potrafi określić psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej, opracować oraz zinterpretować wyniki badań rynku reklamy. Wiedza praktyczna zdobywana jest w doskonale wyposażonych pracowniach multimedialnych. Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni prowadzona jest w placówkach zajmujących się reklamą lub w podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów tej specjalności.

Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w  agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

TECHNIK HANDLOWIEC

th

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów .
Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

 

———- *** ———-

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej to SZKOŁA z CHARAKTEREM

Dołącz do nas – zapraszamy !

eko

Gra logiczna – ZAWODOWIEC

Skip to content