Wiosna w obiektywie!

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie fotograficznym. Inspirację dla autorów zdjęć powinny stanowić wiersze znanych poetów o tematyce wiosennej. Propozycje wierszy o wiośnie można znaleźć na stronie biblioteki szkolnej, można również zilustrować Wiecej...

REGULAMIN KONKURSU „IMIĘ MASKOTKI PSW”

 1.Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.  2.Przedmiotem konkursu jest nadanie imienia maskotce PSW.  3.Cele konkursu – budowanie relacji pomiędzy uczelnią, a kandydatem na studia Wiecej...

Próbne egzaminy maturalne

W szkole od 3 do 16 marca br. zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem znajdującym się pod następującym linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf  W dniach, w których będą się odbywały egzaminy z języka polskiego, Wiecej...

Próbny egzamin maturalny z matematyki

W środę 24 lutego 2021r. o godzinie 11.00 w szkole zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny z matematyki. 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający Wiecej...

Walentynki 14 lutego 2021

„(…) i zapomnij , że jesteś, kiedy mówisz, że kochasz” /ks. Jan Twardowski/ Obchody walentynek, przypadające na 14 lutego, związane są z kultem św. Walentego. To dzień zakochanych, w którym ludzie obdarowują Wiecej...

 

Egzamin zawodowy

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Sesja styczeń-luty 2021

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012): 11.09.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017): 15.09.2020r.

 

– czas trwania: 11 stycznia – 19 lutego 2021 r.

– część pisemna: 12 stycznia 2021r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 11 stycznia 2021r., w pozostałych kwalifikacjach od 11 stycznia do 19 lutego 2021r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 31 marca 2021r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

—–*****—–

Sesja czerwiec-lipiec 2021

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012):  21.02.2021r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017):  07.02.2021r.

– termin składania deklaracji na egzamin:8.04. 2021r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021

– czas trwania: 21 czerwca – 8 lipca 2021r.

– część pisemna: 22 czerwca 2021r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 21 czerwca 2021r., w pozostałych kwalifikacjach od 23 czerwca do 8 lipca 2021r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów:31 sierpnia 2021 r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Wzory deklaracji do egzaminów:

Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe

Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2012

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2017

Informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informatory i materiały dodatkowe

Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

 

Skip to content