Wojewódzkie zawody pływackie w Lublinie

Po sukcesach na powiatowych zawodach w pływaniu , które odbyły się w listopadzie 2019 roku na pływalni w Białej Podlaskiej nasi zawodnicy pod opieką pani Justyny Cap pojechali podbijać województwo 4.12.2019r na Wiecej...

Św. Mikołaj i śnieżynki na oddziale pediatrycznym w międzyrzeckim szpitalu

W dniu 6 grudnia 2019 roku św. Mikołaj  i śnieżynki  z Ekonomika odwiedzili małych pacjentów w międzyrzeckim szpitalu. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na przybycie św. Mikołaja. Wszystkie były odważne i chętnie odpowiadały Wiecej...

44 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dnia 7 listopada 2019r. w naszej szkole odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Do konkursu przystąpiło 7 uczniów.  Uczeń klasy 1i1 – Kamil Kalinowski zakwalifikował się do kolejnego, okręgowego etapu Wiecej...

PODSUMOWANIE STAŻU ZAGRANICZNEGO UCZNIÓW ZSE w GRECJI

W dniu wczorajszym tj 10 grudnia 2019 roku 82 uczniów naszej szkoły otrzymało certyfikaty odbycia stażu zagranicznego w Grecji, który został zrealizowany w ramach projektu „Zagraniczny staż zawodowy gwarancją poprawy swoich kwalifikacji”. Wiecej...

Finał XIX edycji Szlachetnej Paczki

Magazyn Szlachetnej Paczki rejonu Międzyrzec Podlaski niezmiennie od 2013 roku mieści się w naszej szkole. To do naszej szkoły w dniach  6 – 8 grudnia 2019 roku darczyńcy przywozili  paczki dla wybranych Wiecej...

 

Egzamin zawodowy

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

Sesja styczeń-luty 2020

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012): 09.09.2019r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017): 15.09.2019r.

 

– czas trwania: 9 stycznia – 15 lutego 2020 r.

– część pisemna: 10 stycznia 2020r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 9 stycznia 2020r., w pozostałych kwalifikacjach od 11 stycznia do 15 lutego 2020r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 20 marca 2020r.

22 maja 2020r. termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

—–*****—–

Sesja czerwiec-lipiec 2020

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012):  22.02.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017):  07.02.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin: 27.03 2020r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2020

– czas trwania: 22 czerwca – 9 lipca 2020r.

– część pisemna: 23 czerwca 2020r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 22 czerwca 2020r., w pozostałych kwalifikacjach od 24 czerwca do 9 lipca 2020r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 28 sierpnia 2020 r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2019 roku

Zgłoszenia do egzaminu

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

Informatory i materiały dodatkowe

Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020

 

Wyposażenie OE na rok szkolny 2019/2020 – kształcenie wg podstawy programowej z 2012 roku

Wyposażenie OE na rok szkolny 2019/2020 – kształcenie wg podstawy programowej z 2017 roku

Skip to content