Okręgowy Etap 44 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego

10 stycznia 2020r. na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie odbył się drugi etap 44 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Jeden z uczniów naszej szkoły – Kamil Kalinowski z kl. Ii1 – zmierzył się Wiecej...

TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2020”

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim został sklasyfikowany na 348 miejscu w prestiżowym Rankingu Liceów i Techników Perspektyw i otrzymał honorowy tytuł Brązowej Szkoły 2020. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Wiecej...

Jutro – Dzień koloru – NIEBIESKI !!!

Już jutro kolejny dzień koloru. Przypominamy, że aby być zwolnionym z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek należy mieć na sobie jeden element w danym kolorze. Do elementów tych zaliczają się: spodnie, bluza Wiecej...

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2019/2020. Wywiadówka odbędzie się 10 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00 w salach lekcyjnych. Liczymy na Państwa obecność. Wiecej...

Konkurs plastyczny „Jan Paweł II w naszej pamięci”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Jan Paweł II w naszej pamięci”. Wiecej...

 

Egzamin zawodowy

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

Sesja styczeń-luty 2020

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012): 09.09.2019r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017): 15.09.2019r.

 

– czas trwania: 9 stycznia – 15 lutego 2020 r.

– część pisemna: 10 stycznia 2020r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 9 stycznia 2020r., w pozostałych kwalifikacjach od 11 stycznia do 15 lutego 2020r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 20 marca 2020r.

22 maja 2020r. termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020r.

Terminy egzaminów z kwalifikacji zawodowych ZSE – sesja styczeń/luty 2020

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. (Formuła 2012 i 2017):

Wyciąg z komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w sesji styczeń-luty 2020

—–*****—–

Sesja czerwiec-lipiec 2020

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012):  22.02.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017):  07.02.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin: 27.03 2020r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2020

– czas trwania: 22 czerwca – 9 lipca 2020r.

– część pisemna: 23 czerwca 2020r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 22 czerwca 2020r., w pozostałych kwalifikacjach od 24 czerwca do 9 lipca 2020r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 28 sierpnia 2020 r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

Zgłoszenia do egzaminu

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

Informatory i materiały dodatkowe

Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020

 

Wyposażenie OE na rok szkolny 2019/2020 – kształcenie wg podstawy programowej z 2012 roku

Wyposażenie OE na rok szkolny 2019/2020 – kształcenie wg podstawy programowej z 2017 roku

Skip to content