WAKACJE !!!

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od nauki, dzwonków i porannego wstawania. Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Wiecej...

Najlepsi z najlepszych

W roku szkolnym 2019/2020 najlepsze wyniki w nauce w szkole oraz promocję z wyróżnieniem i świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali uczniowie W zawodzie – technik informatyk Kiryluk Jakub             z klasy 3 Wiecej...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo. Drogie koleżanki i koledzy nauczyciele, drodzy uczniowie, zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Składam serdeczne podziękowania za wysiłek tym, którzy uczciwie przepracowali ten rok a zwłaszcza czas epidemii. Tym, którzy osiągnęli swoje Wiecej...

Się pomaga – dla Wojtusia

Strażak rozpalił płomień pomocy. Tysiące osób pompowało dla Wojtusia wszędzie, gdzie się da. Za zrobienie pompek wzięli się strażacy, żołnierze, policjanci, nauczyciele i wiele innych osób. Wojtuś Howis ma półtora roku. Cierpi Wiecej...

Podsumowanie konkursu „Młodość-Trzeźwość”

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w Konkursie „Młodość-Trzeźwość”, organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim. Tematem przewodnim konkursu było: „Jestem sobą. Uzależnieniom mówię Wiecej...

 

Egzamin zawodowy

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

Sesja styczeń-luty 2020

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012): 09.09.2019r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017): 15.09.2019r.

 

– czas trwania: 9 stycznia – 15 lutego 2020 r.

– część pisemna: 10 stycznia 2020r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 9 stycznia 2020r., w pozostałych kwalifikacjach od 11 stycznia do 15 lutego 2020r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 20 marca 2020r.

22 maja 2020r. termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020r.

Terminy egzaminów z kwalifikacji zawodowych ZSE – sesja styczeń/luty 2020

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. (Formuła 2012 i 2017):

Wyciąg z komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w sesji styczeń-luty 2020

—–*****—–

Sesja czerwiec-lipiec 2020

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012):  22.02.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017):  07.02.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin: 27.03 2020r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2020

– czas trwania: 22 czerwca – 9 lipca 2020r.

– część pisemna: 23 czerwca 2020r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 22 czerwca 2020r., w pozostałych kwalifikacjach od 24 czerwca do 9 lipca 2020r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów:31 sierpnia 2020 r.

Terminy egzaminów z kwalifikacji zawodowych ZSE – sesja czerwiec/lipiec 2020

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. (Formuła 2012 i 2017):

Wyciąg z komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w sesji czerwiec-lipiec 2020

 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

Zgłoszenia do egzaminu

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

Informatory i materiały dodatkowe

Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020

 

Wyposażenie OE na rok szkolny 2019/2020 – kształcenie wg podstawy programowej z 2012 roku

Wyposażenie OE na rok szkolny 2019/2020 – kształcenie wg podstawy programowej z 2017 roku

Skip to content