Akcja MEN Razem na Święta

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta” polegającej na niesieniu pomocy innym. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny Wiecej...

Ferie zimowe

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Wiecej...

Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że nauczanie zdalne zostało przedłużone do 3 stycznia 2021r. Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu Wiecej...

Terminy egzaminów zawodowych

Terminy egzaminów zawodowych  – sesja styczeń/luty 2021 Jednocześnie informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce powyższe terminy mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie szkoły. Wiecej...

Podziękowanie

Szanowni Państwo Dyrektorzy W imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Cieszę się, że tak wielu uczniów i nauczycieli uczciło w ten sposób Wiecej...

 

Egzamin zawodowy

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Sesja styczeń-luty 2021

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012): 11.09.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017): 15.09.2020r.

 

– czas trwania: 11 stycznia – 19 lutego 2021 r.

– część pisemna: 12 stycznia 2021r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 11 stycznia 2021r., w pozostałych kwalifikacjach od 11 stycznia do 19 lutego 2021r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 31 marca 2021r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

—–*****—–

Sesja czerwiec-lipiec 2021

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012):  21.02.2021r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017):  07.02.2021r.

– termin składania deklaracji na egzamin:8.04. 2021r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021

– czas trwania: 21 czerwca – 8 lipca 2021r.

– część pisemna: 22 czerwca 2021r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 21 czerwca 2021r., w pozostałych kwalifikacjach od 23 czerwca do 8 lipca 2021r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów:31 sierpnia 2021 r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Wzory deklaracji do egzaminów:

Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe

Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2012

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2017

Informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informatory i materiały dodatkowe

Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

 

Skip to content