Międzynarodowy Dzień Emotikona

Światowy Dzień Emotikona obchodzony jest 19 września. Biblioteka ZSE zaprasza uczniów do udziału w szkolnym konkursie plastycznym, na który należy przygotować własny projekt emotki. Żółte kulki dostępne są w bibliotece. Uczestnicy konkursu Wiecej...

Wywiadówka

Zebranie dla rodziców uczniów z klas pierwszych oraz zainteresowanych rodziców uczniów z klas starszych odbędzie się w dniu 11.09.2020r o godz. 17:00 w sali gimnastycznej. Zapraszamy Wiecej...

Projekt unijny „Zawodowcy z powiatu bialskiego”

Nasza szkoła od tego roku szkolnego 2020/2021 przystąpiła do udziału w projekcie unijnym „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na Wiecej...

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie 279/15/2020 dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Załącznik nr 1 – Procedura postępowania pielęgniarki szkolnej Załącznik nr 2 – Procedura Wiecej...

 

Egzamin zawodowy

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Sesja styczeń-luty 2021

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012): 11.09.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017): 15.09.2020r.

 

– czas trwania: 11 stycznia – 19 lutego 2021 r.

– część pisemna: 12 stycznia 2021r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 11 stycznia 2021r., w pozostałych kwalifikacjach od 11 stycznia do 19 lutego 2021r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 31 marca 2021r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

—–*****—–

Sesja czerwiec-lipiec 2021

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012):  21.02.2021r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017):  07.02.2021r.

– termin składania deklaracji na egzamin:8.04. 2021r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021

– czas trwania: 21 czerwca – 8 lipca 2021r.

– część pisemna: 22 czerwca 2021r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 21 czerwca 2021r., w pozostałych kwalifikacjach od 23 czerwca do 8 lipca 2021r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów:31 sierpnia 2021 r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Wzory deklaracji do egzaminów:

Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe

Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2012

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2017

Informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informatory i materiały dodatkowe

Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

 

Skip to content