Kiermasz książek

W dniach 4-5 września 2018r. odbędzie się w szkolnej świetlicy kiermasz używanych podręczników. Zainteresowanych zapraszamy podczas przerw lekcyjnych. Wiecej...

Podręczniki

Podręczniki do klasy pierwszej Podręczniki do klasy drugiej Podręczniki do klasy trzeciej Podręczniki do klasy czwartej Wiecej...

Matura – sesja poprawkowa

Więcej informacji można uzyskać, klikając w poniższy odnośnik: Informacja o egzaminie poprawkowym Wiecej...

Wyniki egzaminu maturalnego

Od 3 lipca zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018r. Wiecej...

Egzaminy poprawkowe

  Egzaminy poprawkowe pisemne odbędą się 16 sierpnia 2018r. o godz. 8.00, ustne rozpoczną się o godz. 9.30. Szczegółowe informacje znajdują się w szkole na tablicy ogłoszeń. Wiecej...

 

Egzamin zawodowy

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Sesja styczeń-luty 2018

– termin składania deklaracji na egzamin: 08.09.2017r.

– czas trwania: 10 stycznia – 17 lutego 2018 r.

– część pisemna: 11 stycznia 2018r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 10 stycznia 2018r., w pozostałych kwalifikacjach od 12 stycznia do 17 lutego 2018r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 23 marca 2018r.

25 maja 2018r. termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018r.

Terminy egzaminów w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej – sesja styczeń/luty 2018

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w sesji styczeń-luty 2018r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

Sesja czerwiec-lipiec 2018

– termin składania deklaracji na egzamin:  16.02.2018r.

– czas trwania: 19 czerwca – 4 lipca 2018 r.

– część pisemna: 19 czerwca 2018r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 26 czerwca 2018r., w pozostałych kwalifikacjach od 22 czerwca do 4 lipca 2018r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 31 sierpnia 2018 r.

Terminy egzaminów w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej – sesja czerwiec/lipiec 2018

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w sesji czerwiec-lipiec 2018r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2018 roku

Zgłoszenia do egzaminu

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

Informatory

Pozostałe komunikaty dyrektora CKE

Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018