Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Drodzy Gimnazjaliści! Rozpoczyna się nabór do szkół ponadgimnazjalnych, proces składania podań będzie trwał od 14 maja do 15 czerwca 2018r. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz kierunkami kształcenia w naszej Wiecej...

Spotkanie z p. Zofią Radecką córką Jana Serdakowskiego

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski przywołuje się wspomnienia o  ludziach szczególnie zasłużonych w walce o wolność. Należą do nich wyróżnieni Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Odznaczenia te zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP Wiecej...

KANGUR MATEMATYCZNY

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, który został przeprowadzony 15 marca 2018r. bardzo dobry wynik 122,5pkt uzyskał tegoroczny absolwent naszej szkoły Benedykt Lewandowski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów Wiecej...

ŚWIATOWY DZIEŃ GRAFIKA – 27 kwietnia 2018

To coroczne święto zawodu grafika komputerowego (grafika) obchodzone jest od 1995 roku w rocznicę powstania  Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów. Obchody tego święta mają na celu uznanie pracy grafika i podkreślenie  ogromnej Wiecej...

Ogłoszenie

4 maja 2018r. (piątek) zostanie przeprowadzony egzamin maturalny z języka polskiego. Obowiązkowo każdy maturzysta powinien posiadać dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem. Zdający proszeni są o zgłaszanie się do szkoły  najpóźniej Wiecej...

 

Egzamin zawodowy

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Sesja styczeń-luty 2018

– termin składania deklaracji na egzamin: 08.09.2017r.

– czas trwania: 10 stycznia – 17 lutego 2018 r.

– część pisemna: 11 stycznia 2018r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 10 stycznia 2018r., w pozostałych kwalifikacjach od 12 stycznia do 17 lutego 2018r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 23 marca 2018r.

25 maja 2018r. termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018r.

Terminy egzaminów w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej – sesja styczeń/luty 2018

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w sesji styczeń-luty 2018r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

Sesja czerwiec-lipiec 2018

– termin składania deklaracji na egzamin:  16.02.2018r.

– czas trwania: 19 czerwca – 4 lipca 2018 r.

– część pisemna: 19 czerwca 2018r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 26 czerwca 2018r., w pozostałych kwalifikacjach od 22 czerwca do 4 lipca 2018r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 31 sierpnia 2018 r.

Terminy egzaminów w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej – sesja czerwiec/lipiec 2018

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w sesji czerwiec-lipiec 2018r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2018 roku

Zgłoszenia do egzaminu

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

Informatory

Pozostałe komunikaty dyrektora CKE

Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018