Czy wiesz, że …?

W naszej szkole w ramach projektu unijnego „Zawodowcy z powiatu bialskiego” w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów realizowane są specjalistyczne zajęcia dodatkowe: • grafika komputerowa • praktyczne zastosowania w transporcie i logistyce Wiecej...

INFONALIA – otwarte wykłady z zakresu informatyki

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki wróciła do tradycji organizowania otwartych wykładów dla młodzieży zainteresowanej IT. W ramach cyklu INFONALIA do końca roku szkolnego odbędzie się 35 wykładów on line z zakresu różnych dziedzin Wiecej...

Nowości wydawnicze w bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna prezentuje kolejne nowości wydawnicze, które powiększyły księgozbiór szkolny. Zapraszamy czytelników do biblioteki. Oto kilka propozycji: „Czuły narrator” Olga Tokarczuk Polska noblistka zaskakuje nie tylko formą swoich kolejnych powieści, ale i Wiecej...

Próbna matura z matematyki

W związku ze zbliżającymi się egzaminami dojrzałości Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej  zaprasza maturzystów do sprawdzenia swoich umiejętności. Matura próbna z matematyki odbędzie się on-line 19 kwietnia 2021r. Zapisy do 18 Wiecej...

AWF Biała Podlaska – Dzień Otwartych Drzwi

  AWF Biała Podlaska zaprasza uczniów klas maturalnych na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się w formie on-line dnia 18 kwietnia 2021r. w godz. 11:00-12:30.   Poniżej link do zaplanowanego wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyMjFmYzMtNTE3MS00YTViLThjM2EtMTJkZGQ3YmY3YzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b181c01-75bf-43e9-a346-dc83ddf6220d%22%2c%22Oid%22%3a%228b619971-3597-46de-aab5-d4065d397dd5%22%7d Wiecej...

 

PROJEKT ERASMUS+ 2020

Projekt pt. „Ekonomik sięga po więcej – zagraniczny staż zawodowy”

nr 2020-1-PL01-KA102-079783

Projekt realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2020

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim ruszyła rekrutacja do projektu Erasmus + 2020-1-PL01-KA102-079783. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, umieszczonym poniżej, zainteresowani uczniowie zobowiązani są też do wypełnienia ‘Formularza zgłoszeniowego’ – do pobrania na naszej stronie projektowej.

 

Projekt realizowany jest wspólnie z grecką organizacją przyjmującą Golden Sun Mobility Center z siedzibą w Platamonas w Grecji, która zapewni naszym uczniom miejsca praktyk oraz współorganizację programu kulturowego. Z Partnerem GSMC współpracowaliśmy już z powodzeniem w trzech poprzednich projektach mobilności zawodowej programu Erasmus + i POWERVET.

Okres realizacji projektu trwa 12 miesięcy, od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 roku.

Całkowity budżet projektu to 97 509,00 EUR.

 

Uczestnictwo w projekcie skierowane jest do łącznie 55 uczniów z klas II i III z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, kształcących się w profilach technik informatyk oraz technik organizacji reklamy.

 

Mobilności zawodowe uczniów do Grecji odbędą się w dwóch turach:

  • 04.2021 – 07.05.2021 r. dla 28 uczniów i 2 opiekunów
  • 05.2021 – 21.05.2020 r. dla 27 uczniów i 2 opiekunów

Wyjazdy rozpoczną się dzień wcześniej w niedzielę (25.04 i 09.05, a powrót przewidziany jest na sobotę wieczór 08.05 i 22.05).

Uczniom będą towarzyszyć nauczyciele ze szkoły.

 

Główne cele projektu:

– Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w profilach technik informatyk oraz technik organizacji reklamy.

– Podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego branżowego.

– Rozwinięcie wśród uczestników umiejętności społecznych, osobistych i  kulturowych.

– Wdrażanie uczestników do mobilności i swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji; przygotowanie młodzieży do wejścia na współczesny rynek pracy.

 

Uczestnicy projektu w czasie wolnym od praktyk będą realizować program kulturowy, czyli zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu.

 

Przed wyjazdem na mobilność każdy z uczestników odbędzie, obowiązkowe zajęcia przygotowawcze językowo – kulturowo – pedagogiczne oraz z przygotowania dokumentów Europass CV i Paszportu językowego.

 

Po zakończeniu praktyk każdy z uczniów otrzyma formalne potwierdzenie uczestnictwa w mobilności, m.in. dokument Europass oraz Certyfikat w wersji polskiej i angielskiej.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zał. 1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Skip to content