Podręczniki

Klasy pierwsze 2021-22 Klasy drugie 2021-22 Klasy trzecie po szkole podstawowej 2021-22 Klasy trzecie po gimnazjum 2021-22 Klasy czwarte 2021-22   Wiecej...

Wyniki egzaminu maturalnego 2021

Znamy już wyniki egzaminu maturalnego.W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim przystąpiło 72 absolwentów. Zdawalność egzaminu maturalnego kształtuje się na poziomie 77,78%. Wiecej...

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy absolwentów naszej szkoły po odbiór świadectw dojrzałości. Świadectwa będzie można odebrać od wychowawców 5 lipca 2021r. o godz. 9.00 w salach lekcyjnych. Klasa 4er – sala 215 Klasa 4tl – Wiecej...

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem. Klasy 3 – godz. 9:00 Kl. 3i1 – sala 213 Kl. 3ei – sala 126 Kl. 3rs – sala 215 Wiecej...

Egzamin zawodowy – przypomnienie

Wytyczne – egzaminy zawodowe w sesji czerwiec/lipiec 2021 Pomoce i przybory HARMONOGRAM – sesja czerwiec/lipiec 2021 Wiecej...

 

Egzamin zawodowy

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Sesja styczeń-luty 2021

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012): 11.09.2020r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017): 15.09.2020r.

 

– czas trwania: 11 stycznia – 19 lutego 2021 r.

– część pisemna: 12 stycznia 2021r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 11 stycznia 2021r., w pozostałych kwalifikacjach od 11 stycznia do 19 lutego 2021r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 31 marca 2021r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

 

—–*****—–

Sesja czerwiec-lipiec 2021

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012):  21.02.2021r.

– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017):  07.02.2021r.

– termin składania deklaracji na egzamin:8.04. 2021r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021

– czas trwania: 21 czerwca – 8 lipca 2021r.

– część pisemna: 22 czerwca 2021r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 21 czerwca 2021r., w pozostałych kwalifikacjach od 23 czerwca do 8 lipca 2021r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów:31 sierpnia 2021 r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.

Materiały i przybory pomocnicze – egzamin zawodowy sesja czerwiec/lipiec 2021

Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec/lipiec 2021

 

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Wzory deklaracji do egzaminów:

Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe

Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2012

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2017

Informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informatory i materiały dodatkowe

Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

 

Skip to content