Kategoria archiwum: Aktualności

Literackie śniadanie z poezją Adama Naruszewicza

W nietypowej lekcji języka polskiego wzięli udział uczniowie klas 4l i 4p. Ciepła, wrześniowa pogoda umożliwiła zorganizowanie literackiego śniadania z poezją Adama Naruszewicza. Uczniowie zapoznali się z biografią poety, czytali i interpretowali jego utwory. Obie klasy wykazały się dużym zaangażowaniem. Zapału do pracy dodawał z pewnością pożywny posiłek. Lekcję poprowadziły p. Katarzyna Maksymiuk i p. Ewelina Wieczorek.

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy KREATYWNI W REKLAMIE

W roku szkolnym 2023/2024 po raz pierwszy mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy pt. „Kreatywni w Reklamie”, organizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, dla uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie technik reklamy i nie tylko.

Olimpiada została wpisana przez MEN do wykazu turniejów i olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego .

Celem Olimpiady jest przede wszystkim propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu reklamy i jej kreowania oraz promocji i marketingu. Dążymy do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych oraz wspieramy uczniów w przygotowaniu do dalszych etapów edukacji, na przykład na studiach wyższych, na kierunkach związanych z kreowaniem materiałów reklamowych, promocją, budowaniem wizerunku, marketingiem.

Zawody mają charakter indywidualny (na każdym etapie olimpiady Uczestnicy indywidualnie rozwiązują test wiedzy, zgodny z programem Olimpiady, dedykowanym dla zawodu technik reklamy)
i odbywają się trzystopniowo:

Zawody I stopnia – etap szkolny – 26 października 2023 r. godz. 9.0

Zawody II stopnia – 10 stycznia 2024 r.

Zawody III stopnia – 17 kwietnia 2024 r.

Chęć udziału proszę zgłosić do dnia 03.10.2023.

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych  i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe.  Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista i technik rachunkowości.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się w Informatorze o XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, którego wersję elektroniczną można znaleźć pod adresem:  owe.pte.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadzie.

XXI Edycja Konkursu na pracę pisemną w ramach Edukacji Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty pierwszy zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, a drugą uczniowie szkół ponadpodstawowych (średnich, z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Temat dla uczniów szkół ponadpodstawowych brzmi:

Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Więcej szczegółów dotyczących zasad konkursowych znajduje się w regulaminie.

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

I miejsce – 4000 zł,

II miejsce – 3500 zł,

III miejsce – 3000 zł,

wyróżnienie – 1500 zł.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z nauczycielami przedmiotów ekonomicznych.

Prace konkursowe (z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie) należy przesyłać do 10 października 2023 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego

 

Uczciliśmy bohaterów katyńskich

Jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowało uroczystość dla uczczenia żołnierzy zamordowanych w Katyniu. Obchody uświetnił występ młodzieży z naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali wzruszający montaż słowno-muzyczny, w którym przybliżyli tragiczną historię bohaterów poległych w lesie katyńskim, dramat ich rodzin oraz dążenia do odkrycia prawdy o tej czarnej karcie w dziejach XX wieku. W apelu wzięli udział Magdalena Jakubowicz, Jakub Lawenda, Dominika Bułhak, Eryk Waszczuk, Daria Koleśnicka, Wiktoria Hubica, Emilia Oponowicz, Bartosz Lecyk, Maciej Milewski, Jakub Lewczuk. Uroczystość przygotowały p. Joanna Pióro i p. Ewelina Wieczorek. O oprawę muzyczną i nagłośnienie zadbali p. Paweł Prokopiuk i Daniel Jakimiak. Wsparciem technicznym, w tym przygotowaniem elementów scenografii zajął się p. Karol Jakoniuk.

 

Wojsko w Ekonomiku

Do naszej szkoły zawitali przedstawiciele Wojska Polskiego, którzy opowiedzieli uczniom klas czwartych i piątych o zaletach i trudach służby żołnierskiej. Zaprezentowali także sprzęt wojskowy. Uczniowie mogli przeładować karabin, czy też usiąść w samochodzie bojowym . Żołnierze przekazali również ważną wiadomość uczestnikom spotkania i wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszych okolic:

„Zwiększona obecność szkoleniowa Wojska Polskiego w województwach: podlaskim i lubelskim została wymuszona rosnącą presją na granicę polsko-białoruską. Szkolimy się poza poligonami wzdłuż wschodniej granicy Polski, aby demonstrować naszą wolę i zdolności  do przeciwstawienia się każdemu zagrożeniu RP. W operacji biorą udział żołnierze wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych. JESTEŚMY TU DLA NASZEGO WSPÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA.”

 

 

 

Narodowe Czytanie w Ekonomiku

Tradycyjnie już w pierwszych dniach września włączyliśmy się w akcję Narodowego Czytania organizowaną od 2012 r. przez Prezydenta RP.

W tym roku  wspólnie odczytaliśmy fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – powieści, która została wybrana ze względu na swoje patriotyczne przesłanie, tak aktualne dzisiaj w obliczu rosyjskiej agresji.

To napisane barwnym językiem dzieło cechuje nie tylko nawiązanie do walk narodowowyzwoleńczych, ale także bogate opisy przyrody, obyczajów i tradycji Polaków oraz pozytywistyczna idea pracy u podstaw.

Za szczególne zaangażowanie w akcję dziękujemy nauczycielom i uczniom, którzy odczytali fragmenty powieści przed społecznością szkolną.

Integracja klas pierwszych

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powitali nowych kolegów. 13 września odbyło się spotkanie integracyjne klas pierwszych, w czasie którego uczniowie mieli okazję wykazać się sprytem, kreatywnością, talentami plastycznymi, muzycznymi, sportowymi oraz umiejętnością pracy w zespole. Wszystko to dzięki pomysłowym grom i zabawom przygotowanym przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Jolanty Szymańskiej i Pani Małgorzaty Martyniuk. Pierwszaki tańczyły belgijkę, rysowały portrety swoich wychowawców, szukały ukrytych haseł, brały udział w nietypowym karaoke. Wiele emocji wzbudziły konkurencje sportowe, takie jak przeciąganie liny, czy tor przeszkód i nietypowe zadania „gimnastyczne”. Uczestnicy spotkania mieli też zapewniony posiłek, który dodawał energii do kolejnych zmagań. Wzięli również udział w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy. Pogoda i humory dopisywały. Na zakończenie zawodnicy zostali nagrodzeni słodkościami oraz „certyfikatami nietykalności” i wszyscy stanęli do pamiątkowych zdjęć.

 

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na wywiadówkę, która odbędzie się 15 września 2023 roku (piątek). O godzinie 17.00 na sali gimnastycznej spotkanie z panem dyrektorem a potem zapraszamy do sal na spotkanie z wychowawcami. Liczymy na Państwa obecność. Do zobaczenia.

Kiermasz książek

Informacje o egzaminach zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Informacje o egzaminach zawodowych prowadzonych w szkole (w roku szkolnym 2023/2024) zostały zamieszczone w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY

Możliwość sprawdzenia wyników egzaminów zawodowych – sesja Lato 2023

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji Lato 2023 (Formuła 2017 oraz Formuła 2019) będą również dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 sierpnia 2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły a w szczególności pierwszoklasistów na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w dniu 4 września (poniedziałek) 2023 roku na godzinę 10.00. Do zobaczenia.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

  • Egzamin poprawkowy ustny zostanie przeprowadzony 21 sierpnia 2023r. o godzinie 9.00, egzamin poprawkowy w części pisemnej 22 sierpnia 2023r. również o godzinie 9.00.
  •  Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.
  • Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
  • Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości, przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE oraz kodów kreskowych otrzymanych w maju.

Egzaminy poprawkowe

Przypominamy, że w środę 23 sierpnia 2023r. o godz. 8.00 odbędą się egzaminy poprawkowe pisemne. Egzaminy ustne rozpoczną się o godz. 9.30. Szczegółowy harmonogram  znajduje się na tablicy ogłoszeń na I piętrze. Powodzenia:)

Skip to content