Miesięczne archiwum: styczeń 2023

Bezpieczne ferie

MAMY TO!!! SREBRNA TARCZA jest nasza!!!🥈🏆

12 stycznia 2023r. opublikowano najnowszy ranking „Perspektyw”, który tworzony jest na podstawie kilku czynników. Wśród nich są sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także w przypadku techników, wyniki egzaminu zawodowego.
Nasza szkoła znalazła się na 263 pozycji w rankingu głównym techników w Polsce oraz 241 pozycji w rankingu maturalnym techników w naszym kraju. W województwie lubelskim ZSE zajęło 15 miejsce wśród szkół technicznych.
Uzyskaliśmy tym samym zaszczytny tytuł SZKOŁY ZE SREBRNĄ TARCZĄ!
Nasza obecność w Rankingu Perspektyw staje się już tradycją szkoły. Te wyniki świadczą o tym, iż Zespół Szkół Ekonomicznych od lat kształci młodzież na najwyższym poziomie, nie tylko w zakresie przedmiotów zawodowych, ale również ogólnokształcących.

Doposażenie pracowni i sal lekcyjnych w ramach projektu unijnego „Zawodowcy z powiatu bialskiego”

Nasza szkoła już od dwóch lat uczestniczy w projekcie unijnym prowadzonym przez powiat bialski „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. 11 stycznia 2023 roku otrzymaliśmy w ramach doposażenia klasopracowni: projektory, wizualizery, ekrany elektryczne, drukarkę 3D, laminator i uchwyt – ramię do maszyny do sitodruku.  Czekamy jeszcze na najbardziej potrzebną pomoc dydaktyczną jaką jest ploter i maszyna do sitodruku.

Zebranie z rodzicami – 13.01.2023

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów na zebranie podsumowujące pracę w 1 semestrze roku szkolnego 2022/2023. Spotkanie z wychowawcami odbędzie się 13 stycznia 2023 roku (piątek) o godzinie 17.00.

Przydział sal: http://zse.miedzyrzec.pl/wp-content/uploads/2023/01/13.01.2023docx.pdf

Egzaminy zawodowe – Zima 2023

Egzaminy w sesji Zima 2023r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczynają się 09 stycznia 2023r i trwają do 18.01.2023r.

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej   30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Przypominamy również, że przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły (zdający w Formule 2019) .

Więcej informacji o terminach egzaminów, materiałach i przyborach pomocniczych opublikowano we wcześniejszych wpisach oraz w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY

Skip to content