Miesięczne archiwum: luty 2023

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w ZSE

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego. Ideą tego  Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności narodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony. Szkoła przez swój system kształcenia, jest zobowiązana do pogłębiania umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku narodowym. W ZSE upamiętniono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, organizując Szkolną Konferencję Naukową poświęconą etykiecie językowej. Uczniowie z klasy 4i1p wysłuchali wykładu Pana profesora Jerzego Bralczyka na temat etykiety językowej oraz wystąpienia Pani Katarzyny Małek o zasadach  netykiety.  Uczeń klasy 4i1p Jakub Lawenda zaprezentował wyniki ankiety przeprowadzonej w ZSE , badającej znajomość form grzecznościowych wśród młodzieży. Konferencji  towarzyszyła wystawa publikacji na temat językowego savoir vivre’u. W programie spotkania uwzględniono również zabawy językowe. Spotkanie z pewnością wzbogaciło wiedzę i umiejętności językowe młodych użytkowników języka. Mamy nadzieję, że rozbudzi również wrażliwość na piękno języka ojczystego. Konferencję zorganizowały panie: Izabela Jakimiak i Katarzyna Małek.

Dzień Patronki Szkoły

Naszą szkolną, kilkunastoletnią już tradycją jest huczne obchodzenie Dnia Patronki jaką jest Maria Dąbrowska.
Jak na 💪 ZESPÓŁ👍 Szkół Ekonomicznych przystało, cała społeczność szkolna była zaangażowana w 100% w jego przygotowaniu oraz obchody.
💥Dziś Ekonomikiem zawładnęły scenki z życia Patronki, pokazy mody oraz choreografie do teledysków przygotowana przez klasy pierwsze, drugie i trzecie.
Nie zabrakło również zdrowej i koleżeńskiej rywalizacji bowiem każdy zwycięzca w swojej kategorii mógł liczyć na zaskakujące nagrody 👌
Korzystając z okazji uroczystego dla Naszej Szkoły dnia uhonorowaliśmy naszych najzdolniejszych uczniów za liczne osiągnięcia w różnych dziedzinach m.in. były to: stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego, Olimpiada Języków Obcych, dwa konkursy zorganizowane przez Bibliotekę Szkolną czy sportowe osiągnięcia w pływaniu.
Słowa nie opiszą wyjątkowości tego dnia, zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i filmików na naszym Facebooku!!!
Apel przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką p. M. Brodawki i  p. Jolanty Szymańskiej.
klasa 1e
klasa 1r
klasa 1l
klasa 1p
klasa 1i

WYNIKI OLIMPIADY JĘZYKÓW OBCYCH

W dniu 10.02.2023r. odbyła się Szkolna Olimpiada Języków Obcych w której wzieło udział 59 uczniów naszej szkoły (35 osób sprawdzało swoją wiedzę z języka angielskiego i 24 uczniów z języka rosyjskiego). Wyłoniono następujących zwycięzców:
JĘZYK ANGIELSKI
I miejsce – Milewski Maciej (3p)
II miejsce – Kalinowski Kamil (4i1)
III miejsce – Karczewska Julia (4r)
oraz Stefaniuk Nina (4r)
JĘZYK ROSYJSKI
I miejsce – Onyszczuk Daniel (4pp)
II miejsce – Korolczuk Marta (4tl)
III miejsce – Sawczuk Hubert (4tl)
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Konferencja naukowa: „Szanse rozwojowe południowego Podlasia”

W dniu 15.02.2023 r. uczniowie klasy 4lp pod opieką p. Edyty Leszczyńskiej uczestniczyli w konferencji naukowej dotyczącej szans rozwojowych południowego Podlasia w kontekście realizacji infrastruktury logistycznej, która odbyła się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim oraz Miasto Międzyrzec Podlaski – Serdecznie dziękujemy za zaproszenie! Była to dla nas cenna lekcja, która z pewnością wpłynie na naszą przyszłość.

Walentynki w bibliotece szkolnej.

Walentynki świętujemy 14 lutego, a obchody te są związane z kultem włoskiego biskupa Walentego, żyjącego na przełomie II/III w. p.n.e. W tym dniu chętnie obdarowujemy bliskie nam osoby prezentami i kartkami walentynkowymi z wyznaniem miłości.  Biblioteka szkolna przygotowała z tej okazji wystawę książek, których motywem przewodnim jest miłość. Każdy, kto w tym dniu wypożyczył książkę, otrzymał słodki upominek z sentencją o miłości. Biblioteka szkolna zorganizowała ponadto konkurs  „Zakochani są wśród nas” , który sprawdzał znajomość najbardziej popularnych literackich i filmowych zakochanych par  (rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce). Miłośnicy walentynek i poezji mogli w tym dniu podarować ukochanej osobie wiersz miłosny za pośrednictwem walentynkowej poczty.

 Bal studniówkowy 2023

W minioną sobotę maturzyści Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim bawili się na balu studniówkowym. Studniówka zwiastuje zbliżający się egzamin maturalny. W sobotę jednak nikt nie myślał o nauce. W gronie znakomitych gości, dyrekcji, wychowawców nauczycieli i rodziców, uczniowie klas czwartych, cieszyli się magią tego wieczoru.

Uczniowie podziękowali nauczycielom, z których wiedzy i rad zawsze mogli korzystać oraz wychowawcom, którzy opiekowali się nimi przez lata edukacji w szkole średniej, pokazując właściwe rozwiązania, otwierając umysły, przygotowując do dorosłości.

Nie zabrało również podziękowań dla rodziców, którzy bal studniówkowy przenieśli ze świata marzeń w rzeczywistość.

Zgodnie z tradycją Pan Dyrektor Robert Matejek dał znak do rozpoczęcie poloneza. Maturzyści pięknie odtańczyli staropolski taniec a następnie zaprosili dyrekcję oraz wychowawców do walca profesorskiego.

Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Aleksandra Fredry.

Zapraszamy młodzież do udziału w Szkolnym konkursie wiedzy o życiu  i twórczości Aleksandra Fredry. Konkurs jest formą upamiętnienia dorobku literackiego wybitnego polskiego komediopisarza. Warto również przypomnieć, że Sejm RP ogłosił rok 2023 Rokiem Aleksandra Fredry. Uczestnicy konkursu powinni poznać biografię autora oraz wybrane utwory. Materiały, ułatwiające zdobycie wiadomości o A. Fredrze znajdują się w załączniku zamieszczonym poniżej. Konkurs odbędzie się 21 lutego 2023 roku w świetlicy szkolnej o godz. 10.50.Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa z dniem 20 lutego 2023 roku. Zapisy u pani Eweliny Wieczorek i pani Izabeli Jakimiak.  http://zse.miedzyrzec.pl/wp-content/uploads/2023/02/Aleksander-hrabia-Fredro.pdf

Walentynkowy dzień koloru

Walentynki w bibliotece szkolnej.

Z okazji walentynek biblioteka szkolna przygotowała kartki  pocztowe z lirykami miłosnymi znanych polskich poetów. Z pewnością wiersze miłosne pomogą wyznać miłość ukochanej osobie i  zapewnić  ją o szczerej przyjaźni. Wybierz kartkę z wierszem, który, według Ciebie, najtrafniej wyraża Twoje uczucia, wpisz adresata i wrzuć kartkę do walentynkowej skrzynki pocztowej.  Kartki trafią do adresatów 14 lutego na 3 godzinie lekcyjnej.  UWAGA! Kartki będą dostarczane tylko na terenie szkoły.  Ponadto każdy, kto w tym dniu wypożyczy książkę, otrzyma słodki walentynkowy upominek.  Biblioteka zachęca również do udziału w szkolnym konkursie „Zakochani są wśród nas”, który sprawdzi znajomość najsłynniejszych par miłosnych w historii literatury i filmu. Test będzie dostępny na stojaku z kartkami walentynkowymi. Wypełniony arkusz należy podpisać i odnieść do biblioteki. Na zwycięzców czekają słodkie nagrody.

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Zapisy u pani Magdaleny Wedziuk.

Wycieczka do Warszawy

Klasy reklamowe na Międzynarodowych Targach Reklamy RemaDays Warszawa. Wyjazd zorganizował p. Jacek Domański.

Egzaminy zawodowe w sesji Lato 2023

Przypominamy, że 07.02.2023r. upływa termin składania deklaracji na sesję Lato 2023.

Szczegółowe terminy składania deklaracji – rok 2023

Nazwa sesji Początek sesji Złożenie deklaracji
czerwiec-lipiec 2023 (Lato 2023)
1 czerwca 2023 do 7 lutego 2023
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających,
którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2023
do 7 kwietnia 2023

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

Uwaga! –  Deklaracje należy złożyć u wychowawcy klasy, absolwenci w sekretariacie szkoły.

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2023 roku (Formuła 2019)

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku 2023 (Formuła 2019)

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2022/2023

Zgłoszenia do egzaminu

Harmonogram egzaminów zawodowych w ZSE

Przypominamy również, że przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły (zdający w Formule 2019) .

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Skip to content