Dzienne archiwum: 3 stycznia 2023

Egzaminy zawodowe – Zima 2023

Egzaminy w sesji Zima 2023r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczynają się 09 stycznia 2023r i trwają do 18.01.2023r.

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej   30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Przypominamy również, że przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły (zdający w Formule 2019) .

Więcej informacji o terminach egzaminów, materiałach i przyborach pomocniczych opublikowano we wcześniejszych wpisach oraz w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY

Skip to content