Dzienne archiwum: 7 maja 2021

Regulamin Wielkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Regulamin Wielkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

§1. Postanowienia ogólne
Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim ul. 3 Maja 40/42 www.zse.miedzyrzec.pl
§2. Cele konkursu
Budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ekonomiczną oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi i stosowanie ich w praktyce. Pobudzanie i rozwijanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczej. Propagowanie kultury ekonomicznej.
§3. Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej w Międzyrzecu Podlaskim i okolic, a także uczeń ZSE w Międzyrzecu Podlaskim.
§4. Zasady konkursu
Konkurs organizowany jest dla uczniów klas Vlll szkół podstawowych oraz dla uczniów ZSE w Międzyrzecu Podlaskim. Test prowadzony jest drogą elektroniczną na FORMSIE. Linki do pytań konkursowych będą dostępne na stronie internetowej szkoły www.zse.miedzyrzec.pl w dniach od 13 maja 2021r. do 19 maja 2021r. w godzinach 15.00-17.00 z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej:
– ekonomia,
– reklama,
– spedycja,
– logistyk,
– rachunkowość,
– handlowiec.

Każdy uczeń przystępujący do konkursu rozwiązuje test wiedzy składający się z trzech pytań jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, otwartych/opisowych, a także pytań typu „prawda czy fałsz”. W Konkursie uczeń może rozwiązywać pytania konkursowe z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25.05. 2021 r. na stronie internetowej Naszej Szkoły .
§4 . Nagrody
Nagrody przyznaje się na zasadach określonych przez Organizatora. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną w konkursie są tablety graficzne. Pozostałe nagrody to upominki. Nagrodę główną otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę punktów w danej dziedzinie wiedzy ekonomicznej objętej konkursem. Pozostałe nagrody zostaną rozdane kolejnym osobom wg liczby punków zdobytych w konkursie. W przypadku równej liczby punktów decyduje pierwszeństwo przesłania testu.
Uczestnik konkursu może otrzymać jedną Nagrodę główną.
§ 5. Postanowienia końcowe
Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej ZSE w Międzyrzecu Podlaskim (www.zse.miedzyrzec.pl)
Organizator przewiduje możliwość przedłużenia konkursu w pierwszej połowie czerwca 2021r. Wysyłając formularz testu na FORMSIE uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych/ danych osobowych dziecka zawartych w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych tj. (Dz.U. z 2018r, poz. 1000), dla potrzeb niezbędnych do procesu przeprowadzenia konkursu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Organizator konkursu

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim ogłasza Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów ZSE w Międzyrzecu Podlaskim.
Konkurs odbędzie się formie elektronicznej. Linki do pytań konkursowych będą aktywne na stronie internetowej szkoły www.zse.miedzyrzec.pl w dniach od 13 maja 2021 do 19 maja 2021r. w godzinach 15.00-17.00 z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej:
– ekonomia,
– reklama,
– spedycja,
– logistyk,
– rachunkowość,
– handlowiec.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ w konkursie ? To jest proste, wystarczy wejść na stronę www.zse.miedzyrzec.pl i rozwiązać test on-line. Serdecznie zapraszamy Młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną są tablety graficzne.
Więcej informacji o konkursie w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej szkoły.

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec/lipiec 2021

Z uwagi na różne terminy egzaminów oraz godziny ich przeprowadzania, prosimy o sprawdzenie w systemie SIOEPKZ indywidualnych danych dotyczących daty/nr sali oraz godziny egzaminu (sprawdzenie do której sesji został przypisany dany uczeń) – w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  w ZSE Międzyrzec  Podlaski – sesja czerwiec/lipiec 2021

Skip to content