Miesięczne archiwum: Kwiecień 2021

Egzamin maturalny – informacja dla maturzystów i absolwentów

 • Wszyscy zdający przystępujący do egzaminu maturalnego zobowiązani są do postępowania zgodnie z Wytycznymi GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021r. Wytyczne zostały opublikowane na stronie OKE Kraków, CKE oraz na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce MATURA.
 • Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.
 • Przy wejściu do szkoły zdający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Na wejście do budynku albo sali egzaminacyjnej należy oczekiwać z zakrytymi ustami i nosem, z zachowaniem bezpiecznego dystansu min. 1,5 metra.
 • Maturzyści zdający dwa egzaminy w ciągu jednego dnia będą mogli oczekiwać na kolejny egzamin w sali 311, bądź przed budynkiem szkoły.  Przypominamy o zachowaniu bezpiecznego dystansu.
 • Prosimy o ograniczenie przynoszenia na egzaminy rzeczy osobistych tj. telefonów, torebek, maskotek. Szkoła nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach przy wejściach do budynku szkoły.
 • W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Treść komunikatu zamieszczona jest na stronie szkoły, OKE Kraków i CKE.
 • Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz długopisów z czarnym tuszem. Ponadto zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody.
 • Po zakończeniu egzaminu maturalnego zdający powinni opuścić budynek szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Zgodnie z wytycznymi nie należy gromadzić się w grupach pod szkołą w celu omówienia egzaminu.

Język polski  – 4.05.2021r. (wtorek)

Sala 109 (sala gimnastyczna) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 8.20 – klasa 4e

godz. 8.30 – klasa 4i1

godz. 8.35 – klasa 4i2

godz. 8.40– klasa 4r

Sala 115 (świetlica) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.20 – klasa 4tl

Sala 127 – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.25 – absolwenci z ubiegłych lat

Matematyka – 5.05.2021r. (środa)

Sala 109 (sala gimnastyczna) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 8.20 – klasa 4e

godz. 8.30 – klasa 4i1

godz. 8.35 – klasa 4i2

godz. 8.40– klasa 4r

Sala 115 (świetlica) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.20 – klasa 4tl

Sala 126 – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.30 – absolwenci z ubiegłych lat (i Ł. Kucharuk, kl. 4e)

Sala 127 – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.25 – absolwenci z ubiegłych lat

Język angielski podstawowy  – 7.05.06.2021r. (czwartek) 9.00

Sala 115 (świetlica) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie

godz. 8.25 – kl. 4i1

godz. 8.35 – kl. 4i2 (od J. Bekularda do W. Kuźmicza)

Sale 126 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30 – kl. 4tl

Sale 127 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30 – kl. 4e

Sale 213 – wejście dla młodzieży przez szatnie:

godz. 8.30 – kl. 4i2 (od B, Lewczuka do M. Szabaciuka), K. Mironiuk kl. 4e

Sale 214 – wejście dla młodzieży przez szatnie:

godz. 8.30 – absolwenci z ubiegłych lat, 4e (G. Wnukowicz, M. Złotkowski), 4i1 (M. Barczuk), 4r

Na pozostałe egzaminy zdający wchodzą do budynku szkoły  głównym wejściem.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Poetyckie inspiracje wiosną”

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie zdjęcia, ukazującego motywy pojawiające się w poezji o tematyce wiosennej. Pierwsze miejsce zdobył  Michele Łudczak-Wieczorek  – uczeń klasy 1e. Inspiracją dla zwycięzcy konkursu był wiersz Przebiśnieg  Haliny Szayerowej.

Zobacz zdjęcie PRZEBIŚNIEG Szayerowa Halina-skonwertowany

Ponadto wyróżniono prace:

 • Emilii Olesiejuk – klasa 1e
 • Martyny Daniluk – klasa 3r
 • Mateusza Drelowca – klasa 3i1

Laureatom konkursu gratulujemy! Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Wręczone zostały również nagrody dla uczestników Szkolnego konkursu wiedzy o życiu i twórczości Leopolda Tyrmanda. Przypominamy laureatów:

 1. miejsce – Mikołaj Łukasik  3i1
 2. miejsce – Jakub Kiryluk  4i2
 3. miejsce – Kamil Kawęcki  4i2

wyróżnienie – Mateusz Drelowiec  3i1

 

Parkour w Ekonomiku

O konkursie

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych z terenu Międzyrzeca Podlaskiego i okolic.

Udział w konkursie zostanie potwierdzony po rejestracji.

Gdzie odbywa się konkurs ?

Konkurs odbywa się na szkolnym serwerze minecraft.

ip serwera : zsemiedzyrzec.csrv.pl

Wersja : 1.16.5

Przebieg konkursu:

 • 10 osobowe tury (zespoły) będą rywalizowały na specjalnie przygotowanych arenach parkour
 • W zależności od ilości osób zainteresowanych będzie kilka ustalonych terminów, aby grupy nie były za duże (duże grupy mogłyby utrudnić komfortowe przejście parkoura)
 • Przejście do każdego kolejnego etapu jest proste i nie wymaga wpisywania żadnych komend
 • Każda grupa będzie miała na przejście parkoura godzinę (zegarową)
 • W przypadku jeżeli do końca parkoura nie doszłaby żadna osoba, wygranym zostaje uczestnik, który zaszedł najdalej pod względem etapu.
 • Jeżeli dwie osoby nie ukończą parkoura i skończą na tym samym etapie, to pod uwagę jest brany udany skok najbliżej końca etapu

Regulamin konkursu

 • Zarejestruj się na konkurs do dnia 29 kwietnia 2021 r. godz.13.00 wysyłając maila z imieniem i nazwiskiem, klasą, szkołą, oraz podaj swój nick z minecrafta pod adres minecraft@zse.miedzyrzec.pl
 • w dniu 29 kwietnia 2021 r. osoby, które otrzymały maila zwrotnego z datą i godziną rozpoczęcia konkursu przez ich grupę, proszone są o punktualne stawienie się na serwerze minecraft
 • Konkurs rozpocznie się punktualnie o godzinie podanej w mailu (wszystkie tury pomiędzy 16.00 – 19.00 w dniu 29 kwietnia)
 • Każda próba oszustwa będzie karana dyskwalifikacją
 • W przypadku, kiedy zauważysz potencjalny błąd lub jakiś problem techniczny, to prosimy o kontakt do administracji, która będzie obecna w czasie konkursu,  na chacie w grze

Ważne informacje dotyczące konkursu

 • Wszystkie skoki zostały przetestowane, więc każdy skok jest możliwy, wykonalny
 • W niektórych miejscach zalecany, a czasem wymagany jest double jump (podwójny skok)
 • Double jump – jest to skok, który musi zostać poprzedzony skokiem. Jest to kluczowe do przejścia niektórych etapów. Double jump pozwala ci na większe wybicie, a co za tym idzie na dalszy skok.
 • Na mapie występują niewidzialne bloki (bariery). Zostały one zastosowane, aby uczestnik nie mógł sobie ułatwić przejścia danego etapu oraz zabezpieczają one niektóre elementy, miejsca, które mogłyby grozić utracie zdrowia w grze
 • Po nieudanym skoku na każdym etapie można wrócić na jego początek, poprzez użycie w tym celu: drabinki, liany, czy też wpływając na początek poziomu wodą
 • Szmaragdowe/emeraldowe bloki służą jako teleport. Teleportują one do kolejnego poziomu, a w finałowym etapie blok ten teleportuję na początek poziomu (ma on takie zastosowanie jak drabinka, czy liana w poprzednich etapach)

Dzień Otwarty w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Dzień Otwarty w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w formie online – platforma MS Teams – w dniu 28.04.2021 r. w godz. 10:00 – 12:00, podczas którego zapoznamy Państwa z naszą ofertą edukacyjną, przybliżymy wymagania oraz profil kandydata, zaprezentujemy bazę dydaktyczną, a także opowiemy o działających kołach i sekcjach. Podczas spotkania będzie także możliwość zadawania pytań podchorążym, studentom cywilnym, przedstawicielom sekcji rekrutacji AWL oraz Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Zapraszamy w środę 28 kwietnia o godz. 10:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:88dc0edebac743b18d3b4d9f595c1d08@thread.tacv2/1619179389304?context=%7B%22Tid%22:%228648f075-1f2b-4030-97d3-5826460d71e8%22,%22Oid%22:%22154a5b7d-2316-4ed4-92d1-d925c9d5f336%22%7D

Z poważaniem,
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
Dział Promocji
Wydział Wychowawczy
tel.: 261 658 185
e-mail: promocja@awl.edu.pl

ZAKOŃCZENIE ROKU W KLASACH MATURALNYCH

Rozliczenie ze szkołą do 29.04.2021r. (biblioteka, magazynek sportowy, internat , …) po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem szkoły 83 371 78 80, e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Zakończenie roku szkolnego w  klasach maturalnych odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku według poniższego harmonogramu z zachowaniem wyznaczonych godzin przyjścia przez uczniów do szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące godziny przyjścia do szkoły przez poszczególnych uczniów przekażą wychowawcy klas.

klasa 4er (sala 204) 8:00-9:30

klasa 4i1 (sala 126) 9:30-11:00

klasa 4i2 (sala 127) 11:00 – 12:35

klasa 4TL (świetlica) 12:40-15:10

Przychodząc do szkoły 30 kwietnia 2021r. pamiętamy o:

 • utrzymaniu co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi,
 • obowiązku noszenia maseczek,
 • każdy z uczniów powinien zaopatrzyć się w rękawiczki jednorazowe,
 • zakazie zgromadzeń,
 • każdy uczeń ma ze sobą swój długopis

Wchodzimy do szkoły wejściem dla uczniów od ulicy 3 Maja, natomiast wychodzimy wyjściem służbowym przy sekretariacie.

Absolwenci, którzy posiadają świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiadają świadectwo ukończenia szkoły otrzymują dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplomy będzie można odebrać po 28 maja 2021r.

Uwaga! KONKURS!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Co trzeba zrobić?
-Wystarczy polubić naszą stronę na Facebook’u oraz post konkursowy,
-udostępnić poniższy post na swoim profilu,
-zaprosić do zabawy w komentarzu pod postem na naszym fanpage’u trzech swoich znajomych.
7 maja drogą losową wyłonimy 30 osób, które otrzymają upominki naszej szkoły, m. in. multitoole, filiżanki, koszulki!
Dołącz do zabawy już dziś!

Konkurs – Międzynarodowy Dzień Mediacji

Drodzy uczniowie !!!

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Wszystkie informacje  o konkursie dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji. 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a dla zwycięzców przewidziane są  atrakcyjne nagrody, m.in. tablet, aparaty instax, słuchawki bezprzewodowe oraz zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Na prace czekamy do 18 czerwca 2021 roku. Szczegóły w regulaminie.

Zachęcamy również do polubienia naszego fanpage’a MEDIACJA na facebook’u https://www.facebook.com/mediacja.gov/, na którym opublikujemy galerię z pracami uczestników.

Z poważaniem

ADRIANNA AFTAŃSKA
Starszy Specjalista
Wydział do spraw Mediacji
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Wyniki konkursu – spacer po szkole Minecraft

Na koniec marca 2021 r. został ogłoszony konkurs dla uczniów klas 8 szkół podstawowych z terenu Międzyrzeca Podlaskiego i okolic.

Polegał on na wirtualnym zwiedzaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na stworzonym przez uczniów tej szkoły serwerze Minecraft.

Podczas zwiedzania należało szukać ukrytych easter egów w całej szkole. Uczniowie mieli za zadanie znaleźć 10 z 20 ukrytych easter egów.

W konkursie tym zwyciężył uczeń Maciej Korolczuk z klasy 8a Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze . Gratulujemy!!!

Chciałbyś zwiedzić naszą szkole w Minecraft?

Zapraszamy na nasz serwer zsemiedzyrzec.csrv.pl

Czy wiesz, że …?

W naszej szkole w ramach projektu unijnego „Zawodowcy z powiatu bialskiego” w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów realizowane są specjalistyczne zajęcia dodatkowe:
• grafika komputerowa
• praktyczne zastosowania w transporcie i logistyce
• matematyka w informatyce
• rachunkowość
• obsługa kas fiskalnych
• programowanie robotów

Ponadto odbędą się darmowe specjalistyczne kursy dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat, zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia. Są to kursy: operator wózków widłowych i operator drona.

INFONALIA – otwarte wykłady z zakresu informatyki

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki wróciła do tradycji organizowania otwartych wykładów dla młodzieży zainteresowanej IT. W ramach cyklu INFONALIA do końca roku szkolnego odbędzie się 35 wykładów on line z zakresu różnych dziedzin IT.

Ze względu na limity uczestników na każdym wykładzie należy się zarejestrować za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/infonalia.  Tam też znajduje się harmonogram kolejnych zaplanowanych już spotkań, a także aktualne informacje o programie.

Osoby, które zgłoszą swój udział w wykładzie najpóźniej na dzień przed terminem jego realizacji otrzymają na adres mailowy podany podczas zgłoszenia informacje o dostępie do spotkania na platformie TEAMs.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl

Udział w wykładach jest nieodpłatny.

Nowości wydawnicze w bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna prezentuje kolejne nowości wydawnicze, które powiększyły księgozbiór szkolny. Zapraszamy czytelników do biblioteki. Oto kilka propozycji:

„Czuły narrator” Olga Tokarczuk

Polska noblistka zaskakuje nie tylko formą swoich kolejnych powieści, ale i podejmowaną w nich tematyką. Czytałeś już Księgi Jakubowe? A może do gustu przypadły Ci inne dzieła Olgi Tokarczuk? Zobacz, o czym jest książka Czuły narrator. Jakie problemy porusza tym razem pisarka?

W jaki sposób laureatka Literackiej Nagrody Nobla tworzy swoje niezwykłe książki? Jak buduje historie? Na jakich wątkach realistycznych i fantastycznych się opiera? W jaki sposób konstruuje postacie, które wywołują u czytelników tak niejednoznaczne emocje?

Proponujemy Ci laboratorium tekstów Olgi Tokarczuk. Dzięki tej książce poznasz kulisy jej twórczości. Jest to także niezwykła opowieść o współczesnym świecie, w którym przyszło nam żyć.

Pierwsza książka po Noblu

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Czuły narrator jest książką napisaną przez Olgę Tokarczuk już po otrzymaniu prestiżowej nagrody. Zawiera ona dwanaście starannie wyselekcjonowanych esejów i wykładów, pozwalających lepiej zrozumieć twórczość i warsztat artystyczny autorki. Zobacz, jak pisze noblistka, zapoznaj się także z wygłoszoną przez nią szeroko komentowaną mową noblowską.

Opracowano w oparciu o https://www.empik.com/ksiazki

Więcej propozycji:  http://zse.miedzyrzec.pl/wp-content/uploads/2021/04/Nowości-wydawnicze-22.pdf

 

 

Próbna matura z matematyki

W związku ze zbliżającymi się egzaminami dojrzałości Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej  zaprasza maturzystów do sprawdzenia swoich umiejętności. Matura próbna z matematyki odbędzie się on-line 19 kwietnia 2021r. Zapisy do 18 kwietnia, poniżej publikujemy link.

Link do zapisów:  https://aszepeluk.wixsite.com/kurs

AWF Biała Podlaska – Dzień Otwartych Drzwi

 

AWF Biała Podlaska zaprasza uczniów klas maturalnych na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się w formie on-line dnia 18 kwietnia 2021r. w godz. 11:00-12:30.

 

Poniżej link do zaplanowanego wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyMjFmYzMtNTE3MS00YTViLThjM2EtMTJkZGQ3YmY3YzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b181c01-75bf-43e9-a346-dc83ddf6220d%22%2c%22Oid%22%3a%228b619971-3597-46de-aab5-d4065d397dd5%22%7d

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo

Proszę przyjąć kolejne życzenia Wielkanocne składane w czasie zarazy. Zmartwychwstanie Pańskie jest zwycięstwem nad śmiercią i nadzieją na życie wieczne.…….. Radość łączy się jednak ze smutkiem i stratą ludzi z naszego otoczenia. Zwyczajowo obchodzimy najpierw Wielki Post – może warto rozważyć swoją beztroskę, powątpiewanie w fakty; żałosne, samozwańcze i niczym niepodparte teorie z zakresu mikrobiologii.

Wątpię w to, że mój apel odniesie pożądany skutek, skoro chętniej słucha się demagogów niż autorytetów naukowych, niemniej spełniam swój obowiązek i nawołuję do noszenia masek i zachowania dystansu.

Rekapitulując, składam życzenia zdrowia i nadziei; poparte rozsądkiem i troską o bezpieczeństwo swoje i innych mają szanse się spełnić.

Łączę wyrazy szacunku

Robert Matejek

https://www.youtube.com/watch?v=PfpEefKiG2I

Skip to content