Dzienne archiwum: 29 kwietnia 2021

Egzamin maturalny – informacja dla maturzystów i absolwentów

  • Wszyscy zdający przystępujący do egzaminu maturalnego zobowiązani są do postępowania zgodnie z Wytycznymi GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021r. Wytyczne zostały opublikowane na stronie OKE Kraków, CKE oraz na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce MATURA.
  • Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.
  • Przy wejściu do szkoły zdający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
  • Na wejście do budynku albo sali egzaminacyjnej należy oczekiwać z zakrytymi ustami i nosem, z zachowaniem bezpiecznego dystansu min. 1,5 metra.
  • Maturzyści zdający dwa egzaminy w ciągu jednego dnia będą mogli oczekiwać na kolejny egzamin w sali 311, bądź przed budynkiem szkoły.  Przypominamy o zachowaniu bezpiecznego dystansu.
  • Prosimy o ograniczenie przynoszenia na egzaminy rzeczy osobistych tj. telefonów, torebek, maskotek. Szkoła nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach przy wejściach do budynku szkoły.
  • W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Treść komunikatu zamieszczona jest na stronie szkoły, OKE Kraków i CKE.
  • Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz długopisów z czarnym tuszem. Ponadto zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody.
  • Po zakończeniu egzaminu maturalnego zdający powinni opuścić budynek szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Zgodnie z wytycznymi nie należy gromadzić się w grupach pod szkołą w celu omówienia egzaminu.

Język polski  – 4.05.2021r. (wtorek)

Sala 109 (sala gimnastyczna) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 8.20 – klasa 4e

godz. 8.30 – klasa 4i1

godz. 8.35 – klasa 4i2

godz. 8.40– klasa 4r

Sala 115 (świetlica) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.20 – klasa 4tl

Sala 127 – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.25 – absolwenci z ubiegłych lat

Matematyka – 5.05.2021r. (środa)

Sala 109 (sala gimnastyczna) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 8.20 – klasa 4e

godz. 8.30 – klasa 4i1

godz. 8.35 – klasa 4i2

godz. 8.40– klasa 4r

Sala 115 (świetlica) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.20 – klasa 4tl

Sala 126 – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.30 – absolwenci z ubiegłych lat (i Ł. Kucharuk, kl. 4e)

Sala 127 – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.25 – absolwenci z ubiegłych lat

Język angielski podstawowy  – 7.05.06.2021r. (czwartek) 9.00

Sala 115 (świetlica) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie

godz. 8.25 – kl. 4i1

godz. 8.35 – kl. 4i2 (od J. Bekularda do W. Kuźmicza)

Sale 126 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30 – kl. 4tl

Sale 127 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30 – kl. 4e

Sale 213 – wejście dla młodzieży przez szatnie:

godz. 8.30 – kl. 4i2 (od B, Lewczuka do M. Szabaciuka), K. Mironiuk kl. 4e

Sale 214 – wejście dla młodzieży przez szatnie:

godz. 8.30 – absolwenci z ubiegłych lat, 4e (G. Wnukowicz, M. Złotkowski), 4i1 (M. Barczuk), 4r

Na pozostałe egzaminy zdający wchodzą do budynku szkoły  głównym wejściem.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Skip to content