Miesięczne archiwum: wrzesień 2022

Osiągnięcia! BÓBR-MAP III

Mamy zaszczyt poinformować o osiągnięciach naszych uczniów z klasy 3p w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „BÓBR-MAP”
I miejsce Maciej Milewski
III miejsce Jakub Wójcik
Wyróżnienie Daniel Jakimiak
Opiekun P. Róża Makaruk

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

XXI Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada na 29 września. Święto zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. To kolejna akcja przypominająca, że  głośne czytanie odgrywa istotną  rolę w rozwoju dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że czytanie stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo, a przede wszystkim rozwija wyobraźnię.  Trenuje także mózg, poprawia krążenie i pomaga zachować psychiczną równowagę. Dnia 29 września biblioteka ZSE zorganizowała  głośne czytanie  „Ballad i romansów” A. Mickiewicza. Wybór utworów nie był przypadkowy, bowiem rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem romantyzmu polskiego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: 4ep, 4i1p i 1r . Młodzież mogła wysłuchać ballady „Romantyczność” zaprezentowanej przez klasę 4ep, ballady „Świtezianka” w wykonaniu klasy 4i1p oraz ballady „To lubię” zaprezentowanej przez klasę 1r. Nad  przygotowaniem uczniów czuwały panie: K. Małek, M. Wedziuk i I. Jakimiak

 

 

 

Konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

26 września 2022 r. uczniowie naszej szkoły – Zuzanna Piwowar i Kacper Waszczuk – wzięli udział w spotkaniu otwierającym konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Spotkanie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W trakcie trwania wydarzenia poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem szkół w XXI wieku. Podczas dyskusji zebrani w Sali Błękitnej, wspólnie zastanawiali się m.in. nad telefonami w szkołach, czy zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, a w tym nad rolą edukacji psychologicznej w szkołach.

 

Salon Maturzystów

20 września uczniowie klas czwartych udali się na Lubelski Salon Maturzystów, który od 16 lat organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy.  Tegorocznych maturzystów gościł  Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych  na temat deklaracji maturalnych, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych. Mieli też okazję poznać ofertę edukacyjną uczelni akademickich z całego kraju.

Ponieważ nie ma dobrego wyboru bez sprawdzenia wielu opcji, uczniowie odebrali też gratisowy „Informator dla Maturzystów 2023” – aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom.

Po dniu spędzonym w progach gościnnej uczelni, uczniowie zrelaksowali się podczas seansu filmu „Gdzie śpiewają raki”.

 

 

47 olimpiada języka angielskiego

 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Projekt SIGG organizowany przez GPW oraz Fundację GPW we współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych. Uczniowie biorą udział w SIGG w zespołach liczących od dwóch do czterech osób (pod opieką nauczyciela). Projekt ma na celu edukację ekonomiczną młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy, udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani spełniający wymagania określone w regulaminie.

Formuła projektu obejmuje grę inwestycyjną realizowaną na bazie platformy GPWtr@der oraz moduł edukacyjny, w ramach którego młodzież szkolna zapoznaje się z zasadami działania giełdy oraz instrumentami giełdowymi. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystują do samodzielnego dokonywania wirtualnych transakcji z wykorzystaniem dostępnych w grze instrumentów finansowych (akcji, ETF-ów czy kontraktów terminowych). Inwestycje realizowane są w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane są na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. Taki mechanizm doskonale oddaje giełdową rzeczywistość, a uczniowie w praktyce przekonują się, na czym polega inwestowanie na giełdzie, poznają ryzyko inwestycyjne i skutki niewłaściwych decyzji. Poprzez udział w projekcie młodzi ludzie mają także możliwość zdobycia umiejętności analizowania danych i sytuacji na rynku, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie.

Gra podzielona jest na etapy:

  • Gra testowa,
  • Udział w module edukacyjnym,
  • Etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach,
  • Etap 2: transakcje na kontraktach terminowych,
  • Finał w Sali Notowań GPW.

Dodatkowo każdy zespół oraz opiekunowie mają możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy niemal trzydziestu koordynatorów regionalnych współpracujących z organizatorami projektu.

Najlepsze w SIGG zespoły (Laureaci etapów oraz Finału) otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe. Przewidziane są także nagrody finansowe i rzeczowe dla uczniów i całych klas z najlepszymi wynikami punktowymi w ramach modułu edukacyjnego SIGG.

W dotychczas zrealizowanych 20 edycjach projektu SIGG uczestniczyło przeszło 310 tysięcy uczniów.

Więcej informacji: www.sigg.gpw.pl (strona jest aktywna w okresie trwania projektu)

Osoby zainteresowane udziałem w 21 edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej proszone są o zgłoszenie do p. Katarzyny Bojczuk

 

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”.

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista i technik rachunkowości.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady zasilają szeregi kadr menedżerów i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się w Informatorze o XXXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, którego wersję elektroniczną można znaleźć pod adresem:  owe.pte.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadzie.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z p. Elżbieta Pieńko

VI Dzień Popularyzacji Matematyki

Po raz kolejny młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięła udział w spotkaniu z  Królową Nauk – Dniu Popularyzacji Matematyki zorganizowanym 15 września 2022 roku przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Tegoroczny VI Dzień Popularyzacji Matematyki w szczególny sposób wpisał się w obchody Jubileuszowego Roku Matematyki. Dzień ten adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz wszystkich pasjonatów matematyki.
Uczniowie klas trzecich i czwartych naszej szkoły pod opieką: p. Joanny Szymańskiej, p. Moniki Rosińskiej, p. Magdaleny Wedziuk i p. Pawła Prokopiuka  uczestniczyli w zajęciach matematycznych: w wykładach, warsztatach, pokazach oraz grach, a także mieli możliwość obejrzenia wystaw o tematyce matematycznej. 

Wycieczka na 62 pokazy z fizyki UMCS Lublin

Jak co roku w miesiącu wrześniu Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizuje pokazy fizyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych. 14 września 2022 roku  47- osobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Moniką Rosińską, p. Magdaleną Wedziuk, p. Pawłem Prokopiukiem i p. Karolem Jakoniukiem  skorzystała z zaproszenia i wybrała się na spotkanie z fizyką.
Młodzież z dużym zaciekawieniem przypatrywała się prezentowanym doświadczeniom. Eksperymenty były przeprowadzone w sposób interesujący i zrozumiały dla odbiorców. Mogliśmy zaobserwować, jak i gdzie wykorzystujemy fizykę w codziennym życiu. W tym roku tematyka pokazów była następująca: „Elektrostatyka”, „Światło i oko”, „Płyny” i „Ruch obrotowy”.

Wywiadówka 16.09.2022r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na wywiadówkę, która odbędzie się 16 września 2022 roku (piątek). O godzinie 17.00 na sali gimnastycznej spotkanie z panem dyrektorem a potem zapraszamy do sal na spotkanie z wychowawcami. Liczymy na Państwa obecność. Do zobaczenia.

Wyniki egzaminów zawodowych – sesja czerwiec 2022

Informujemy, że zdający egzaminy zawodowe w sesji czerwiec 2022r.  mogą odebrać u wychowawców klas certyfikaty kwalifikacji zawodowych. Absolwentów technikum zapraszamy po odbiór certyfikatów do sekretariatu szkoły.

Nowi czytelnicy biblioteki szkolnej

Uczniowie klas pierwszych, którzy 1 września rozpoczęli  naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych, dołączyli do grona czytelników biblioteki szkolnej. Każdy pierwszoklasista posiada już konto elektroniczne i może korzystać z zasobów biblioteki szkolnej. Młodzież otrzymała z tej okazji pamiątkowe zakładki z wykazem lektur do klasy pierwszej. Zapraszamy do biblioteki wszystkich czytelników –uczniów z klas starszych  i nauczycieli. Oprac.IJ  

Kiermasz podręczników

Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza

Biblioteka szkolna przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania  zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim.  Podczas tegorocznej  jedenastej edycji Narodowego Czytania uczniowie klas  4ep i 4i1p spotkali się w Parku Potockich , aby wspólnie z uczniami z innych szkół wysłuchać  „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W liście skierowanym do uczestników akcji Prezydent RP napisał: „Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości  naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań , działaczy emigracyjnych i spiskowców, które na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą. Uczestnicy wysłuchali ballad: „Romantyczność”, „Powrót taty” oraz „Pani Twardowska”. Mamy nadzieję, że piękno ballad Mickiewicza zachęci uczestników spotkania do samodzielnej lektury innych utworów romantycznych.

Oprac. M.W.

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. w naszej szkole odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Gospodarzami uroczystości byli: Pan Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski i Pan Robert Matejek – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Wśród gości znaleźli się m.in. Pan Zbigniew Kot – Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, radni powiatu bialskiego, a także dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Bialski. Obecni byli również przedstawiciele służb oraz inspekcji powiatowych. Podniosły charakter uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół powiatu bialskiego.

W trakcie uroczystości wręczono akty powierzenia stanowisk kierowniczych nowo wybranym dyrektorom szkół. Istotną częścią wydarzenia było także wręczenie przez Pana Mariusza Filipiuka Stypendiów Starosty Bialskiego dla najlepszych tegorocznych maturzystów z naszego powiatu. Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, stając się w ten sposób częścią naszej szkolnej społeczności.

Całość uświetniły występy artystyczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

https://www.radiobiper.info/galeria/miedzyrzec-powiatowa-inauguracja-roku-szkolnego-2022-23-w-zse/

https://www.youtube.com/watch?v=U0VMVHtKxg8&ab_channel=BiperTV

https://www.radiobiper.info/galeria/miedzyrzec-powiatowa-inauguracja-roku-szkolnego-2022-23-w-zse/

Skip to content