Dzienne archiwum: 2 września 2022

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. w naszej szkole odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Gospodarzami uroczystości byli: Pan Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski i Pan Robert Matejek – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Wśród gości znaleźli się m.in. Pan Zbigniew Kot – Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, radni powiatu bialskiego, a także dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Bialski. Obecni byli również przedstawiciele służb oraz inspekcji powiatowych. Podniosły charakter uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół powiatu bialskiego.

W trakcie uroczystości wręczono akty powierzenia stanowisk kierowniczych nowo wybranym dyrektorom szkół. Istotną częścią wydarzenia było także wręczenie przez Pana Mariusza Filipiuka Stypendiów Starosty Bialskiego dla najlepszych tegorocznych maturzystów z naszego powiatu. Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, stając się w ten sposób częścią naszej szkolnej społeczności.

Całość uświetniły występy artystyczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

https://www.radiobiper.info/galeria/miedzyrzec-powiatowa-inauguracja-roku-szkolnego-2022-23-w-zse/

https://www.youtube.com/watch?v=U0VMVHtKxg8&ab_channel=BiperTV

https://www.radiobiper.info/galeria/miedzyrzec-powiatowa-inauguracja-roku-szkolnego-2022-23-w-zse/

Egzaminy zawodowe 2022/2023

Przypominamy, że uczniowie mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym roku szkolnym – przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.

 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2023 roku (Formuła 2019)

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku 2023 (Formuła 2019)

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2022/2023

Zgłoszenia do egzaminu

Harmonogram egzaminów zawodowych w ZSE

Szczegółowe terminy składania deklaracji – rok 2023

Nazwa sesji Początek sesji Złożenie deklaracji
1. styczeń-luty 2023 9 stycznia 2023 do 15 września 2022
2. czerwiec-lipiec 2023 1 czerwca 2023 do 7 lutego 2023
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających,
którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2023
do 7 kwietnia 2023

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

Uwaga! –  Deklaracje należy złożyć u wychowawcy klasy

Skip to content