Dzienne archiwum: 30 marca 2021

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji zima 2021 (Formuła 2017), będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO https://krakow.epkz.cke.edu.pl/ od godziny 10.00 w dniu 31 marca 2021 r.
Wyniki egzaminów przeprowadzonych w Formule 2012 będzie można sprawdzić kontaktując się z sekretariatem szkoły: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec 2021 w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2021 do 8 kwietnia 2021r. (deklaracje zbierają wychowawcy klas ). Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu. Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń/luty 2021 i chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec/lipiec 2021 deklaracje przesyłają na adres sekretariatu szkoły (szkola@zse.miedzyrzec.pl).

Wzory deklaracji:

Formuła 2017

Formuła 2012

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeńluty 2021 będą wydawane po 8 kwietnia 2021r. – szczegółowe informacje dotyczące przekazania świadectw zostaną przekazane przez wychowawców klas.

Absolwentów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 83 371 78 80 lub szkola@zse.miedzyrzec.pl

Skip to content