Dzienne archiwum: 4 marca 2021

REGULAMIN KONKURSU „IMIĘ MASKOTKI PSW”

 1.Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 2.Przedmiotem konkursu jest nadanie imienia maskotce PSW.

 3.Cele konkursu

– budowanie relacji pomiędzy uczelnią, a kandydatem na studia

– promowanie uczelni

– promowanie oferty edukacyjnej PSW

4.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas maturalnych szkół średnich.

5. Każda osoba biorąca udział w konkursie ma za zadanie:

  • zaproponować imię maskotki,
  • udostępnić i polubić profil uczelni na facebooku PSW w Białej Podlaskiej.

Każdy uczestnik konkursu musi polubić i udostępnić profil uczelni na facebooku PSW w Białej Podlaskiej. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt, który należy przesłać na adres: m.maciejuk@pswbp.pl, wpisując w tytule „Imię maskotki PSW”. Propozycje  prosimy opisywać w następujący sposób: nazwisko i imię, adres email, imię maskotki.

Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu
i zgodą na publikowanie wizerunku oraz zgodą na publikowanie „pracy konkursowej” uczestnika w relacjach z przebiegu konkursu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

6. Czas trwania konkursu: 01.03.2021-31.03.2021.

7.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31.03.2021.

8.Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Rektora. Członkowie Komisji konkursowej oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

9.O wynikach konkursu poinformujemy za pośrednictwem uczelnianych social mediów i poczty elektronicznej, w dniu rozstrzygnięcia konkursu, a najciekawsze imiona opublikujemy na uczelnianych social mediach.

10.Kryteria oceny:

  • oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu,
  • zgodność z tematyką konkursu.

11.W konkursie na grafikę przewidziano 3 nagrody: za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz upominek dla każdego uczestnika konkursu.

 

Skip to content