Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie 279/15/2020 dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr 1 – Procedura postępowania pielęgniarki szkolnej

Załącznik nr 2 – Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki

Załącznik nr 3 – Procedury postępowania w czasie epidemii COVID-19 na terenie internatu

Wyniki egzaminów zawodowych

Informujemy, że dyplomy wraz z suplementami, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów zawodowych będą wydawane absolwentom od 31.08.2020r. (w sekretariacie szkoły), natomiast uczniom szkoły 01.09.2020r. podczas spotkań z wychowawcami klas. Wtedy również będą zbierane deklaracje przystąpienia do egzaminów w sesji zima 2021 oraz deklaracje na egzaminy poprawkowe. Uczniowie zdający egzaminy z kwalifikacji dwuliterowych mogą  sprawdzić wyniki egzaminu w systemie SIOEPKZ.

Wzory deklaracji do egzaminów:

Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe

Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2012

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2017

Informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r.

Klasy I zapraszamy na godzinę 9.00 na spotkanie z panem dyrektorem na dziedzińcu szkolnym (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych  w sali gimnastycznej).

Pozostałe klasy zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas wg poniższego harmonogramu, wskazanymi poniżej wejściami do szkoły:

Klasy II (po szkole podstawowej) – godzina 10.00

2lp – sala 310 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

2i1p – sala 309 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

2rsp – sala 207 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

2ipp – sala 213 (wejście główne, przy sekretariacie)

2ep – sala 204 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

Klasy II (po szkole gimnazjalnej) – godzina 10.30

2rs – sala 305 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

2ip – świetlica (wejście główne, przy sekretariacie)

2i1 – sala 212 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

2e – sala 312 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

2tl – sala 214 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

Klasy III – godzina 11.00

3i1 – sala 311 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

3ei – sala 126 (wejście główne, przy sekretariacie)

3rs – sala 215 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

3tl – sala 213 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

Klasy IV – godzina 11.30

4er – sala 204 (wejście do szkoły przy sali gimnastycznej)

4tl – sala 127 (wejście główne, przy sekretariacie)

4i1 – sala 212 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

4i2 – sala 309 (wejście dla młodzieży, przez szatnie)

Prosimy o stosowanie się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, przypominamy o  zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zakrywanie nosa i ust.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

 

  • Egzamin maturalny poprawkowy zostanie przeprowadzony 8 września 2020r. o godzinie 14.00.
  • Egzamin odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w czerwcu, w tym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
  • UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.
  • Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
  • Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

Egzaminy poprawkowe

Przypominamy, że egzaminy poprawkowe (dla uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali oceny niedostateczne) odbędą się 24.08.2020r. o godz. 8:00.

Wyniki naszej szkoły – MATURA 2020

Wyniki egzaminu maturalnego  tradycyjnie są znacznie wyższe niż w Polsce i powiecie bialskim. Do matury w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiło 93 z 94 absolwentów. Odsetek sukcesów wyniósł 66,67 procenta, co daje najlepszy wynik spośród techników w powiecie bialskim (W statystykach zostali ujęci również uczniowie powtarzający, bez nich zdawalność kształtuje się na poziomie 67,74%).  Wśród absolwentów techników w Polsce maturę zdało 62,2 %, w województwie lubelskim – 56,4%, a w powiecie bialskim jedynie 52% zdających. W naszej szkole 17 uczniom nie powiodło się na egzaminie z jednego przedmiotu, w związku z czym mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego we wrześniu. Najlepiej na egzaminie maturalnym wypadła klasa technikum ekonomicznego (zdawalność – 83,33%).

 

Wyniki matury 2020

11 sierpnia 2020 – na stronie OKE Kraków  https://obieg.oke.krakow.pl/login_form.php będzie można sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych – dostęp za pomocą wcześniej rozdanych loginów i haseł.

Dodatkowo w dniu 11.08.2020r. (w sekretariacie szkoły) będą wydawane wyniki egzaminu maturalnego według następującego porządku:

  1. kl. 4e godz. 9.00 – 10.00

  2. kl. 4i1 godz. 10.00 – 11.00

  3. kl. 4i2 godz. 11.30 – 12.30

  4. kl. 4TL godz. 12.30 – 13.30

Jednocześnie przypominamy, że do szkoły mogą wejść absolwenci zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Przypominamy również o obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie szkoły oraz o zachowaniu dystansu społecznego.

Do szkoły wchodzimy pojedynczo.

Podręczniki

Klasy I
Klasy II po szkole podstawowej
Klasy II po gimnazjum
Klasy III
Klasy IV

Skip to content