Dzienne archiwum: 23 lutego 2024

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy  Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest  21 lutego.  Jest to święto języka, którym posługuje się społeczeństwo danego kraju.  Język narodowy to istotny element kształtujący tożsamość narodową. Szkoła jako instytucja edukacyjna zobowiązana jest do pogłębiania wiedzy o języku narodowym  i wszystkich procesach  w nim zachodzących.  W ZSE z okazji Święta Języka Ojczystego zorganizowano III Szkolną Konferencję Naukową, poświęconą zagadnieniu manipulacji językowej. Uczniowie z klasy V TL wysłuchali wykładu pana profesora Jerzego Bralczyka na temat perswazji i manipulacji oraz wystąpienia pani magister Katarzyny Małek na temat manipulacji językowej. Prelegentka w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na zabiegi  pozajęzykowe i językowe, wykorzystywane w manipulacji oraz przywołała  liczne przykłady ich zastosowania. Uczniowie mieli również możliwość poznania publikacji, poświęconych  manipulacji. Najwięcej emocji wśród uczestników wywołały ćwiczenia językowe. Uczniowie sprawnie rozpoznawali środki językowe, wykorzystywane  w wypowiedziach manipulacyjnych. Sami również  redagowali  teksty o charakterze manipulacyjnym. Z pewnością każdemu uczestnikowi  spotkania nasunął się wniosek, iż manipulacja jest wszechobecna w naszym życiu, a umiejętność jej rozpoznawania jest niezwykle cenna. Konferencję zorganizowały panie: Katarzyna Małek i  Izabela Jakimiak.

 

 

 

 

Skip to content