NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Biblioteka  prezentuje kolejne nowości wydawnicze, które wzbogaciły księgozbiór szkolny. Zapraszamy czytelników do biblioteki. Oto kilka propozycji: Położna z Auschwitz   Magda Knedler Nazwisko Stanisławy Leszczyńskiej być może nie jest szeroko znane w Wiecej...

Materiały i przybory pomocnicze – egzamin zawodowy sesja czerwiec/lipiec 2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2021 r. (Formuła Wiecej...

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej – Spedycja

Poniżej przedstawiamy linki do pytań konkursowych ze Spedycji. Będą one aktywne w dniach od 13-19 maja w godzinach od 15 do 17. Serdecznie zapraszamy do udziału. 13.05.2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbse-PRNGW1RKnJGqtR5igiJUNzNPTUs3U0ROU0dTUklDRk1NTDVaVEVPTS4u 14.05.2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbse-PRNGW1RKnJGqtR5igiJUQjQ2Q1ZZMFRTWFgzQzRDQjJPRFVPTFBVTy4u 17.05.2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbse-PRNGW1RKnJGqtR5igiJURFJSVzFKNU1ST0hBTEE3Vkc3S0RMM1U2Ty4u Wiecej...

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej – Ekonomia

Poniżej przedstawiamy linki do pytań konkursowych z Ekonomii. Będą one aktywne w dniach od 13-19 maja w godzinach od 15 do 17. Serdecznie zapraszamy do udziału.   13.05. 2021 EKONOMIA https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbg6dISEkUAFKu-ov0b5gSU1UMElBN01RVTE5UlE5WVVDQ1E3MVhTTlYxTy4u 14 Wiecej...

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej – Reklama

Poniżej przedstawiamy linki do pytań konkursowych z Reklamy. Będą one aktywne w dniach od 13-19 maja w godzinach od 15 do 17. Serdecznie zapraszamy do udziału.   13.05 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__Su6XRRUQzM3R0MzV1JRMlVKRERDMVhZTFRUSkdaQS4u 14.05 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__Su6XRRUME8xSlVKTzY5QTNMRTRaQk9YSzU2OFdYRy4u 17.05 Wiecej...

 

Bibliografia załącznikowa

Wzór obowiązujący w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim od roku szkolnego 2013/2014

Bibliografia załącznikowa zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów z których korzystał uczeń podczas pisania swojej pracy maturalnej.

Opis bibliograficzny to uporządkowane dane o książce (artykule, filmie, obrazie, publikacji z Internetu) służące do ich identyfikacji.

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane. Określają je polskie normy:

PN-ISO 690:2002 (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2:1999 (dla dokumentów elektronicznych)

Informacje potrzebne do sporządzenia opisu bibliograficznego książki znajdziecie na karcie tytułowej książki, na odwrocie karty tytułowej a także w metryczce znajdującej się na końcu książki.

Proponujemy aby uczniowie w swoich pracach maturalnych stosowali następujące elementy opisu bibliograficznego. Są to:

 • Nazwisko i imię autora
 • Tytuł
 • Wydanie
 • Miejsce wydania
 • Nazwa wydawnictwa (może być skrócona)
 • Rok wydania
 • Nr ISBN

Poszczególne elementy opisu oddziela się dowolnymi znakami interpunkcyjnymi (kropką, przecinkiem, dwukropkiem, średnikiem)

Obowiązuje tylko konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu.

UWAGA

Nie wpisujemy pierwszego wydania książki a tylko drugie i następne z ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami i zawsze cyfrą arabską. Stosujemy skróty np.: Wyd. 4 zm. i uzup. (Wydanie czwarte książki zmienione i uzupełnione)

ISBN (International Standard Book Number) to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki z zakodowanymi informacjami o kraju, wydawcy, wydaniu publikacji i znaku kontrolnym.

Książki wydane przed 1974 rokiem nie mają numeru ISBN, książki wydane do 2007 roku mają ISBN 10-cyfrowy np.: 83-08-01276-0

Natomiast książki wydane po 2007 roku mają ISBN 13-cyfrowy np.: 978-83-240-1816-1

Schemat opisu:

Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. ISBN

Aby opis bibliograficzny był bardziej czytelny proponujemy tytuły wyróżnić kursywą.

Przykłady:

Opis bibliograficzny książki

 • jednego autora

Szekspir Wiliam: Makbet. Wyd. 4. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie,1984. ISBN 83-218-0386-5

 • do 3 autorów

Libera Zdzisław, Pietrusiewiczowa Jadwiga, Rytel Jadwiga: Literatura polska: od średniowiecza do oświecenia. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 1989. ISBN 83-01-07621-6

 • praca zbiorowa

Lektury licealisty: szkice. Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. Wrocław: Ossolineum, 1986.

ISBN 83-04-02140-4

Jan Kochanowski: interpretacje. Pod red. Jana Błońskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989.

ISBN 83-08-01812-2

Opis bibliograficzny fragmentu książki (rozdziału, opowiadania, wiersza) ze zbioru jednego autora

Schemat opisu:

Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. Nr ISBN. Tytuł rozdziału, wiersza lub opowiadania. Strony

Przykłady:

 • Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 4. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976. Ekspresjonizm. s. 70-92
 • Borowski Tadeusz: Wybór opowiadań. 4. Warszawa: PIW, 1983. ISBN 83-06-01136-8.

   Dzień na Harmenzach. s. 45-71

 • Twardowski Jan: Wiersze. Wyd. nowe uzup. Białystok: Wydawnictwo Łuk, 1996. ISBN 83-85183-82-5. Wyjaśnienie. 43

Opis bibliograficzny fragmentu książki z pracy zbiorowej, wiersza z antologii wielu autorów oraz wstępu

Schemat opisu:

Autor fragmentu: Tytuł fragmentu, wiersza z antologii, wstępu .W: (literą oddzielamy informacje o autorze i tytule fragmentu od informacji gdzie ten fragment się znajduje) Tytuł pracy zbiorowej. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. Strony na których znajduje się dany fragment, wiersz lub wstęp (jeśli wstęp numerowany jest cyframi rzymskimi to takie podajemy w opisie)

Przykłady:

 • Rytel Jadwiga: Barok. W: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu. red. Jana Zygmunta Jakubowskiego. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 1975. s. 123-213
 • Staff Leopold: W: Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1988: antologia. Wybór Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski. T. 1. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie,1991. ISBN 83-218-0889-1. s. 36
 • Ziejka Franciszek: Wstęp. W: Władysław Stanisław Reymont: Chłopi. T1. Wrocław: Ossolineum, 1991. ISBN 83-04-03707-6. s. V-CXXV

Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (jak opis rozdziału książki)

Schemat opisu:

Autor obrazu: Tytuł obrazu [il]. W: Autor książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. Strona

 • Chełmoński Józef: Bocian [il]. W: Micke – Broniarek Ewa: Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2005.

ISBN 83-213-4414-3. s. 309, nr il. 293

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

Schemat opisu:

Autor artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”. Rok, numer czasopisma, numery stron

Tytuł czasopisma piszemy w cudzysłowie.

Przykłady:

 • Piłat Krzysztof: Zbrodnia i kara – motyw siedmiu grzechów głównych w literaturze. „Język Polski w Liceum” 2005/2006, nr 2, s. 58-74
 • Mycawka Mirosława: O gwarze szkolnej i studenckiej – na marginesie Słownika gwary uczniowskiej. „Język Polski w Szkole Średniej” 1992/1993, nr 3, s.111-117

Opis bibliograficzny wywiadu

Schemat opisu:

Autor wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron

Przykład:

 • Kłosińska Katarzyna: Trzeba trzymać się za słowa. przepr. Joanna Cieśla. „Polityka” 2011, nr 46, s. 93-95

Opis bibliograficzny recenzji

Schemat opisu:

Autor dzieła recenzowanego: Tytuł dzieła recenzowanego. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, strony

Przykłady:

I Recenzja książki

 • Tryzna Tomasz: Panna Nikt. Wyd. 2. Warszawa: „B&C” Piotr Bagiński, 1995. Rec. Anna Legeżyńska. „Polonistyka” 1996, nr 5, s. 303-305

II Recenzja filmu

 • W ciemności. [Film]. Reż. Agnieszka Holland. 2011. Rec. Tadeusz Sobolewski: Dobro świeci w ciemnościach. „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 4, s. 12-13

Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych

Schemat opisu:

Autor: Tytuł. Nośnik – podaje się w nawiasie kwadratowym typ np. [online], [CD-ROM]. Wydanie ( wersja, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, data aktualizacji) jeśli jesteśmy w stanie to ustalić. Warunki dostępu – dla dokumentów online

Przykłady:

 • Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. 1988. ISBN 83-7231-3
 • Paszkowska Danuta: O dramacie: krótki przewodnik po zagadnieniach i ważniejszych pojęciach [online]. [dostęp 5 stycznia 2012]. Dostępny w: http://hamlet.pro.e-mouse.pl/uczen/index.php?id=dramat

Opis bibliograficzny filmu

Schemat opisu:

Tytuł filmu. [określenie dokumentu] Reż. Imię i nazwisko reżysera. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika

Przykłady:

 • Pan Tadeusz. [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Film, 2000. 1 kas. VHS
 • Ogniem i mieczem. [Film]. Reż. Jerzy Hoffman. Warszawa: Zodiak, 1999. 1 płyta DVD

Opis bibliograficzny reklamy

Przykład:

Kuracja dermatologiczna z witaminą C. Ziaja Klinika Dobrej Skóry [reklama prasowa]. „Wysokie obcasy” 2012, nr 32, s. 15.

przygotowała Bożena Korolczuk na podstawie publikacji:

1. Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w szkole”. 2004 nr 11 s. 26-27
2. Jak sporządzić bibliografię załącznikową do pracy maturalnej. [online]. [dostęp 10 stycznia 2012]. Dostępny w: http://wmbp.edu.pl/matura/

Skip to content