Dzień Patronki Szkoły

23 lutego obchodziliśmy bardzo ważne święto dla całej społeczności szkolnej – Dzień Patronki Szkoły – Marii Dąbrowskiej. Na początku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przybliżyli zebranym życiorys pisarki. Po krótkim wstępie uczniowie klas pierwszych Wiecej...

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy  Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest  21 lutego.  Jest to święto języka, którym posługuje się społeczeństwo danego kraju.  Język narodowy to istotny element kształtujący tożsamość narodową. Szkoła jako instytucja edukacyjna zobowiązana jest Wiecej...

🏆🎉🏆ZWYCIĘZCY SZKOLNEJ OLIMPIADY JĘZYKÓW OBCYCH 🏆🎉🏆

23 stycznia 2024r. odbyła się Szkolna Olimpiada Języków Obcych w której udział wzięło 41 uczniów naszej szkoły. A oto lista zwycięzców: JĘZYK ANGIELSKI I miejsce – Dawid Śledź (kl.4p) II miejsce – Wiecej...

Walentynki w bibliotece szkolnej.

Walentynki świętujemy 14 lutego, a obchody te są związane z kultem włoskiego biskupa Walentego, żyjącego na przełomie II/III w. p.n.e. W tym dniu chętnie obdarowujemy bliskie nam osoby prezentami i kartkami walentynkowymi Wiecej...

III miejsce Dominiki Bułhak w Międzynarodowym Konkursie „Digi-Talenty”

Dominika zaprezentowała francuską piosenkę „Du vent, des most” Garou i otrzymała III miejsce w konkursie!!! W XXX edycji konkursu do komitetu organizacyjnego wpłynęło 345 zgłoszeń, ponad 500 uczestników, reprezentujących różnorodne dziedziny artystyczne, Wiecej...

 

Bibliografia załącznikowa

Wzór obowiązujący w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim od roku szkolnego 2013/2014

Bibliografia załącznikowa zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów z których korzystał uczeń podczas pisania swojej pracy maturalnej.

Opis bibliograficzny to uporządkowane dane o książce (artykule, filmie, obrazie, publikacji z Internetu) służące do ich identyfikacji.

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane. Określają je polskie normy:

PN-ISO 690:2002 (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2:1999 (dla dokumentów elektronicznych)

Informacje potrzebne do sporządzenia opisu bibliograficznego książki znajdziecie na karcie tytułowej książki, na odwrocie karty tytułowej a także w metryczce znajdującej się na końcu książki.

Proponujemy aby uczniowie w swoich pracach maturalnych stosowali następujące elementy opisu bibliograficznego. Są to:

 • Nazwisko i imię autora
 • Tytuł
 • Wydanie
 • Miejsce wydania
 • Nazwa wydawnictwa (może być skrócona)
 • Rok wydania
 • Nr ISBN

Poszczególne elementy opisu oddziela się dowolnymi znakami interpunkcyjnymi (kropką, przecinkiem, dwukropkiem, średnikiem)

Obowiązuje tylko konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu.

UWAGA

Nie wpisujemy pierwszego wydania książki a tylko drugie i następne z ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami i zawsze cyfrą arabską. Stosujemy skróty np.: Wyd. 4 zm. i uzup. (Wydanie czwarte książki zmienione i uzupełnione)

ISBN (International Standard Book Number) to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki z zakodowanymi informacjami o kraju, wydawcy, wydaniu publikacji i znaku kontrolnym.

Książki wydane przed 1974 rokiem nie mają numeru ISBN, książki wydane do 2007 roku mają ISBN 10-cyfrowy np.: 83-08-01276-0

Natomiast książki wydane po 2007 roku mają ISBN 13-cyfrowy np.: 978-83-240-1816-1

Schemat opisu:

Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. ISBN

Aby opis bibliograficzny był bardziej czytelny proponujemy tytuły wyróżnić kursywą.

Przykłady:

Opis bibliograficzny książki

 • jednego autora

Szekspir Wiliam: Makbet. Wyd. 4. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie,1984. ISBN 83-218-0386-5

 • do 3 autorów

Libera Zdzisław, Pietrusiewiczowa Jadwiga, Rytel Jadwiga: Literatura polska: od średniowiecza do oświecenia. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 1989. ISBN 83-01-07621-6

 • praca zbiorowa

Lektury licealisty: szkice. Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. Wrocław: Ossolineum, 1986.

ISBN 83-04-02140-4

Jan Kochanowski: interpretacje. Pod red. Jana Błońskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989.

ISBN 83-08-01812-2

Opis bibliograficzny fragmentu książki (rozdziału, opowiadania, wiersza) ze zbioru jednego autora

Schemat opisu:

Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. Nr ISBN. Tytuł rozdziału, wiersza lub opowiadania. Strony

Przykłady:

 • Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 4. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976. Ekspresjonizm. s. 70-92
 • Borowski Tadeusz: Wybór opowiadań. 4. Warszawa: PIW, 1983. ISBN 83-06-01136-8.

   Dzień na Harmenzach. s. 45-71

 • Twardowski Jan: Wiersze. Wyd. nowe uzup. Białystok: Wydawnictwo Łuk, 1996. ISBN 83-85183-82-5. Wyjaśnienie. 43

Opis bibliograficzny fragmentu książki z pracy zbiorowej, wiersza z antologii wielu autorów oraz wstępu

Schemat opisu:

Autor fragmentu: Tytuł fragmentu, wiersza z antologii, wstępu .W: (literą oddzielamy informacje o autorze i tytule fragmentu od informacji gdzie ten fragment się znajduje) Tytuł pracy zbiorowej. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. Strony na których znajduje się dany fragment, wiersz lub wstęp (jeśli wstęp numerowany jest cyframi rzymskimi to takie podajemy w opisie)

Przykłady:

 • Rytel Jadwiga: Barok. W: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu. red. Jana Zygmunta Jakubowskiego. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 1975. s. 123-213
 • Staff Leopold: W: Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1988: antologia. Wybór Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski. T. 1. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie,1991. ISBN 83-218-0889-1. s. 36
 • Ziejka Franciszek: Wstęp. W: Władysław Stanisław Reymont: Chłopi. T1. Wrocław: Ossolineum, 1991. ISBN 83-04-03707-6. s. V-CXXV

Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (jak opis rozdziału książki)

Schemat opisu:

Autor obrazu: Tytuł obrazu [il]. W: Autor książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. Strona

 • Chełmoński Józef: Bocian [il]. W: Micke – Broniarek Ewa: Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2005.

ISBN 83-213-4414-3. s. 309, nr il. 293

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

Schemat opisu:

Autor artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”. Rok, numer czasopisma, numery stron

Tytuł czasopisma piszemy w cudzysłowie.

Przykłady:

 • Piłat Krzysztof: Zbrodnia i kara – motyw siedmiu grzechów głównych w literaturze. „Język Polski w Liceum” 2005/2006, nr 2, s. 58-74
 • Mycawka Mirosława: O gwarze szkolnej i studenckiej – na marginesie Słownika gwary uczniowskiej. „Język Polski w Szkole Średniej” 1992/1993, nr 3, s.111-117

Opis bibliograficzny wywiadu

Schemat opisu:

Autor wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron

Przykład:

 • Kłosińska Katarzyna: Trzeba trzymać się za słowa. przepr. Joanna Cieśla. „Polityka” 2011, nr 46, s. 93-95

Opis bibliograficzny recenzji

Schemat opisu:

Autor dzieła recenzowanego: Tytuł dzieła recenzowanego. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, Rok wydania. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, strony

Przykłady:

I Recenzja książki

 • Tryzna Tomasz: Panna Nikt. Wyd. 2. Warszawa: „B&C” Piotr Bagiński, 1995. Rec. Anna Legeżyńska. „Polonistyka” 1996, nr 5, s. 303-305

II Recenzja filmu

 • W ciemności. [Film]. Reż. Agnieszka Holland. 2011. Rec. Tadeusz Sobolewski: Dobro świeci w ciemnościach. „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 4, s. 12-13

Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych

Schemat opisu:

Autor: Tytuł. Nośnik – podaje się w nawiasie kwadratowym typ np. [online], [CD-ROM]. Wydanie ( wersja, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, data aktualizacji) jeśli jesteśmy w stanie to ustalić. Warunki dostępu – dla dokumentów online

Przykłady:

 • Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. 1988. ISBN 83-7231-3
 • Paszkowska Danuta: O dramacie: krótki przewodnik po zagadnieniach i ważniejszych pojęciach [online]. [dostęp 5 stycznia 2012]. Dostępny w: http://hamlet.pro.e-mouse.pl/uczen/index.php?id=dramat

Opis bibliograficzny filmu

Schemat opisu:

Tytuł filmu. [określenie dokumentu] Reż. Imię i nazwisko reżysera. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika

Przykłady:

 • Pan Tadeusz. [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Film, 2000. 1 kas. VHS
 • Ogniem i mieczem. [Film]. Reż. Jerzy Hoffman. Warszawa: Zodiak, 1999. 1 płyta DVD

Opis bibliograficzny reklamy

Przykład:

Kuracja dermatologiczna z witaminą C. Ziaja Klinika Dobrej Skóry [reklama prasowa]. „Wysokie obcasy” 2012, nr 32, s. 15.

przygotowała Bożena Korolczuk na podstawie publikacji:

1. Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w szkole”. 2004 nr 11 s. 26-27
2. Jak sporządzić bibliografię załącznikową do pracy maturalnej. [online]. [dostęp 10 stycznia 2012]. Dostępny w: http://wmbp.edu.pl/matura/

Skip to content