Podręczniki

Klasy pierwsze 2021-22 Klasy drugie 2021-22 Klasy trzecie po szkole podstawowej 2021-22 Klasy trzecie po gimnazjum 2021-22 Klasy czwarte 2021-22   Wiecej...

Wyniki egzaminu maturalnego 2021

Znamy już wyniki egzaminu maturalnego.W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim przystąpiło 72 absolwentów. Zdawalność egzaminu maturalnego kształtuje się na poziomie 77,78%. Wiecej...

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy absolwentów naszej szkoły po odbiór świadectw dojrzałości. Świadectwa będzie można odebrać od wychowawców 5 lipca 2021r. o godz. 9.00 w salach lekcyjnych. Klasa 4er – sala 215 Klasa 4tl – Wiecej...

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem. Klasy 3 – godz. 9:00 Kl. 3i1 – sala 213 Kl. 3ei – sala 126 Kl. 3rs – sala 215 Wiecej...

Egzamin zawodowy – przypomnienie

Wytyczne – egzaminy zawodowe w sesji czerwiec/lipiec 2021 Pomoce i przybory HARMONOGRAM – sesja czerwiec/lipiec 2021 Wiecej...

 

PROJEKT ERASMUS+ 2020

Projekt pt. „Ekonomik sięga po więcej – zagraniczny staż zawodowy”

nr 2020-1-PL01-KA102-079783

Projekt realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2020

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim ruszyła rekrutacja do projektu Erasmus + 2020-1-PL01-KA102-079783. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, umieszczonym poniżej, zainteresowani uczniowie zobowiązani są też do wypełnienia ‘Formularza zgłoszeniowego’ – do pobrania na naszej stronie projektowej.

 

Projekt realizowany jest wspólnie z grecką organizacją przyjmującą Golden Sun Mobility Center z siedzibą w Platamonas w Grecji, która zapewni naszym uczniom miejsca praktyk oraz współorganizację programu kulturowego. Z Partnerem GSMC współpracowaliśmy już z powodzeniem w trzech poprzednich projektach mobilności zawodowej programu Erasmus + i POWERVET.

Okres realizacji projektu trwa 12 miesięcy, od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 roku.

Całkowity budżet projektu to 97 509,00 EUR.

 

Uczestnictwo w projekcie skierowane jest do łącznie 55 uczniów z klas II i III z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, kształcących się w profilach technik informatyk oraz technik organizacji reklamy.

 

Mobilności zawodowe uczniów do Grecji odbędą się w dwóch turach:

  • 04.2021 – 07.05.2021 r. dla 28 uczniów i 2 opiekunów
  • 05.2021 – 21.05.2020 r. dla 27 uczniów i 2 opiekunów

Wyjazdy rozpoczną się dzień wcześniej w niedzielę (25.04 i 09.05, a powrót przewidziany jest na sobotę wieczór 08.05 i 22.05).

Uczniom będą towarzyszyć nauczyciele ze szkoły.

 

Główne cele projektu:

– Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w profilach technik informatyk oraz technik organizacji reklamy.

– Podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego branżowego.

– Rozwinięcie wśród uczestników umiejętności społecznych, osobistych i  kulturowych.

– Wdrażanie uczestników do mobilności i swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji; przygotowanie młodzieży do wejścia na współczesny rynek pracy.

 

Uczestnicy projektu w czasie wolnym od praktyk będą realizować program kulturowy, czyli zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu.

 

Przed wyjazdem na mobilność każdy z uczestników odbędzie, obowiązkowe zajęcia przygotowawcze językowo – kulturowo – pedagogiczne oraz z przygotowania dokumentów Europass CV i Paszportu językowego.

 

Po zakończeniu praktyk każdy z uczniów otrzyma formalne potwierdzenie uczestnictwa w mobilności, m.in. dokument Europass oraz Certyfikat w wersji polskiej i angielskiej.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zał. 1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Skip to content