NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Biblioteka  prezentuje kolejne nowości wydawnicze, które wzbogaciły księgozbiór szkolny. Zapraszamy czytelników do biblioteki. Oto kilka propozycji: Położna z Auschwitz   Magda Knedler Nazwisko Stanisławy Leszczyńskiej być może nie jest szeroko znane w Wiecej...

Materiały i przybory pomocnicze – egzamin zawodowy sesja czerwiec/lipiec 2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2021 r. (Formuła Wiecej...

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej – Spedycja

Poniżej przedstawiamy linki do pytań konkursowych ze Spedycji. Będą one aktywne w dniach od 13-19 maja w godzinach od 15 do 17. Serdecznie zapraszamy do udziału. 13.05.2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbse-PRNGW1RKnJGqtR5igiJUNzNPTUs3U0ROU0dTUklDRk1NTDVaVEVPTS4u 14.05.2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbse-PRNGW1RKnJGqtR5igiJUQjQ2Q1ZZMFRTWFgzQzRDQjJPRFVPTFBVTy4u 17.05.2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbse-PRNGW1RKnJGqtR5igiJURFJSVzFKNU1ST0hBTEE3Vkc3S0RMM1U2Ty4u Wiecej...

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej – Ekonomia

Poniżej przedstawiamy linki do pytań konkursowych z Ekonomii. Będą one aktywne w dniach od 13-19 maja w godzinach od 15 do 17. Serdecznie zapraszamy do udziału.   13.05. 2021 EKONOMIA https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHP16xu9xUmIHJ-3e8ckbg6dISEkUAFKu-ov0b5gSU1UMElBN01RVTE5UlE5WVVDQ1E3MVhTTlYxTy4u 14 Wiecej...

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej – Reklama

Poniżej przedstawiamy linki do pytań konkursowych z Reklamy. Będą one aktywne w dniach od 13-19 maja w godzinach od 15 do 17. Serdecznie zapraszamy do udziału.   13.05 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__Su6XRRUQzM3R0MzV1JRMlVKRERDMVhZTFRUSkdaQS4u 14.05 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__Su6XRRUME8xSlVKTzY5QTNMRTRaQk9YSzU2OFdYRy4u 17.05 Wiecej...

 

PROJEKT ERASMUS+ 2020

Projekt pt. „Ekonomik sięga po więcej – zagraniczny staż zawodowy”

nr 2020-1-PL01-KA102-079783

Projekt realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2020

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim ruszyła rekrutacja do projektu Erasmus + 2020-1-PL01-KA102-079783. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, umieszczonym poniżej, zainteresowani uczniowie zobowiązani są też do wypełnienia ‘Formularza zgłoszeniowego’ – do pobrania na naszej stronie projektowej.

 

Projekt realizowany jest wspólnie z grecką organizacją przyjmującą Golden Sun Mobility Center z siedzibą w Platamonas w Grecji, która zapewni naszym uczniom miejsca praktyk oraz współorganizację programu kulturowego. Z Partnerem GSMC współpracowaliśmy już z powodzeniem w trzech poprzednich projektach mobilności zawodowej programu Erasmus + i POWERVET.

Okres realizacji projektu trwa 12 miesięcy, od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 roku.

Całkowity budżet projektu to 97 509,00 EUR.

 

Uczestnictwo w projekcie skierowane jest do łącznie 55 uczniów z klas II i III z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, kształcących się w profilach technik informatyk oraz technik organizacji reklamy.

 

Mobilności zawodowe uczniów do Grecji odbędą się w dwóch turach:

  • 04.2021 – 07.05.2021 r. dla 28 uczniów i 2 opiekunów
  • 05.2021 – 21.05.2020 r. dla 27 uczniów i 2 opiekunów

Wyjazdy rozpoczną się dzień wcześniej w niedzielę (25.04 i 09.05, a powrót przewidziany jest na sobotę wieczór 08.05 i 22.05).

Uczniom będą towarzyszyć nauczyciele ze szkoły.

 

Główne cele projektu:

– Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w profilach technik informatyk oraz technik organizacji reklamy.

– Podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego branżowego.

– Rozwinięcie wśród uczestników umiejętności społecznych, osobistych i  kulturowych.

– Wdrażanie uczestników do mobilności i swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji; przygotowanie młodzieży do wejścia na współczesny rynek pracy.

 

Uczestnicy projektu w czasie wolnym od praktyk będą realizować program kulturowy, czyli zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu.

 

Przed wyjazdem na mobilność każdy z uczestników odbędzie, obowiązkowe zajęcia przygotowawcze językowo – kulturowo – pedagogiczne oraz z przygotowania dokumentów Europass CV i Paszportu językowego.

 

Po zakończeniu praktyk każdy z uczniów otrzyma formalne potwierdzenie uczestnictwa w mobilności, m.in. dokument Europass oraz Certyfikat w wersji polskiej i angielskiej.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zał. 1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Skip to content