Szkolna Internetowa Gra Giełdowa 2023

SIGG to największy projekt edukacyjny, który w praktyczny, ale i bezpieczny sposób uczy inwestowania na giełdzie. Uczniowie szkół będą mieli okazję już po raz 22. wziąć udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Na najlepszy zespół czeka nagroda w wysokości 10 000 zł, a łączna pula nagród wynosi 100 000 zł! Udział w SIGG to świetne uzupełnienie wiedzy w ramach przedmiotu „Biznes i zarządzanie” oraz praktyczne przygotowanie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.

Więcej informacji na stronie -https://sigg.gpw.pl/

Chętne zespoły 2- 4 osobowe proszone są o zgłoszenie się do p. Katarzyny Bojczuk do 25.10.2023 roku

Skip to content