XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych  i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe.  Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista i technik rachunkowości.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się w Informatorze o XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, którego wersję elektroniczną można znaleźć pod adresem:  owe.pte.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadzie.

Skip to content