Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

  • Egzamin poprawkowy ustny zostanie przeprowadzony 21 sierpnia 2023r. o godzinie 9.00, egzamin poprawkowy w części pisemnej 22 sierpnia 2023r. również o godzinie 9.00.
  •  Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.
  • Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
  • Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości, przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE oraz kodów kreskowych otrzymanych w maju.
Skip to content