Trening techniczny przed egzaminami zawodowymi

Próbne uruchomienie elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów zawodowych/egzaminy próbne (część pisemna) zostaną przeprowadzone 21.11.2022r. (poniedziałek).

Uczniowie stawiają się o godzinach i w salach zgodnie z danymi zamieszczonymi w systemie SIOEPKZ z tym, że w dniu 21.11.2022r. (dzień egzaminów próbnych) – godzinę oraz salę można również sprawdzić na tablicy ogłoszeń przy sali 303, dodatkowo listy zdających zostaną wywieszone na drzwiach sal egzaminacyjnych.

Sesje egzaminacyjne w ZSE zaplanowane są o:

godz. 8:00
PGF.08, SPL.05, SPL.04, EKA.04

godz. 11:00
INF.04, EKA.05, INF.02

godz. 14:00
INF.03

Jednocześnie przypominamy, że przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

W dniu 25.11.2022r. w szkole zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności zawodowych.

Skip to content