Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik jest Międzynarodowym  Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Biblioteka to miejsce przyjazne uczniom, bezstresowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i stwarzające szansę aktywnego uczestnictwa w licznych przedsięwzięciach.  Dnia 6 października biblioteka ZSE zorganizowała quiz (w formie gry planszowej) dotyczący historii biblioteki, działań przez nią podejmowanych oraz historii książki. Młodzi czytelnicy z klasy 3e doskonale poradzili sobie z niełatwymi pytaniami np.: o najstarszą bibliotekę w Polsce, o nagrody literackie przyznawane polskim autorom itp.  Uczniowie klasy 4rsp okazali się niezwykle kreatywni w redagowaniu słowno-obrazkowego opowiadania.  Dla przyjaciół biblioteki przygotowana była skrzynka życzeń czytelniczych. Do niej można było wrzucić wypełnioną ankietę z własną propozycją książki, która, zdaniem ucznia, powinna znaleźć się w księgozbiorze szkolnym. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody: kupon na pizzę do De Grasso, certyfikaty nietykalności  i słodkie upominki.
Tegorocznemu Miesiącowi Bibliotek Szkolnych towarzyszy hasło „czytanie dla pokoju”. Jego wybór nie jest przypadkowy . Biblioteka szkolna zaprasza do obejrzenia wystawy publikacji pokazujących grozę i tragizm wojny i jej skutków wymiarze materialnym i moralnym. Wystawa ma zachęcić do przeczytania polecanych książek, by uwrażliwić młodzież na krzywdę,  jakiej doznają ofiary wojny i kształtować postawy empatyczne. Dziękujemy wszystkim czytelnikom, który dzisiaj odwiedzili bibliotekę  szkolną. Święto biblioteki szkolnej zostało zorganizowane z inicjatywy pań: Izabeli Jakimiak i Magdaleny Wedziuk.

 

Skip to content