Kategoria archiwum: Aktualności

„Bezpieczne wakacje”

Szanowni Państwo,
z uwagi na to, że podczas wakacji wzrasta ryzyko wykorzystania seksualnego dzieci Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat przygotowała kampanię „Bezpieczne wakacje”.

W ramach tej kampanii w pociągach PKP Intercity, od kilku tygodni emitowany jest specjalny spot a za kilka dni w mediach społecznościowych ( Tik Tok) , # w co nie pakuję się w wakacje, oraz webinarium dla opiekunów na Instagramie. Linki do odsłon kampanii znajdą Państwo w zakładce „aktualności” na stronie www.pkdp.gov.pl .

Link do ulotki informacyjnej – ulotka jest w wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, niemieckiej i angielskiej.

Podręczniki – rok szkolny 2023/2024

Klasy I

Klasy II

Klasy III

Klasy IV

Klasy V

Odbiór świadectw dojrzałości

Zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości w piątek (7.07.2023r.) od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 23 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej.

 

 

 

Wyróżnienie w konkursie „Młodość – trzeźwość”

W dniu 20.06.2023r. odbył się finał konkursu plastyczno – literackiego „Młodość -Trzeźwość organizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wszystko w pięknej scenerii Parku Potockich. Wśród wielu nagrodzonych osób wyróżnienie otrzymała również nasza uczennica Julia Dzikowska z klasy 1r. Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

Lekcje z ZUS

W dniu 8 lutego 2023 r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć Pana Krzysztofa Piskorza koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Lublinie w ramach projektu edukacyjnego „Lekcje ZUS” pod patronatem ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć
w zamian za opłacenie składek. Wiedza ta pomoże w przyszłości młodym ludziom podjąć decyzje dotyczące kariery zawodowej. Ponadto będzie wsparciem dla planujących działalność gospodarczą. W projekcie „Lekcje ZUS” wzięły udział klasy ekonomiczne Ie, IIIe, IVe, IVep, a także uczniowie klasy 2a technikum rachunkowości .

 

 

 

Projekt „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?”

Zapraszamy do udziału w IV turze projektu pt. „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?”, realizowanego od stycznia 2022 r. przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Nauka dla Społeczeństwa”.

Projekt adresowany jest do szkół ponadpodstawowych.

Celem projektu jest upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zrozumienia ważnych procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, z którymi boryka się współczesny świat, i które w najbliższej przyszłości mogą stwarzać na całym świecie coraz więcej sytuacji problemowych.

Informacje o projekcie i jego dotychczasowych efektach, tj. trzech pierwszych turach realizacji i szkołach, które wzięły w nim udział, dostępne są na stronie:

https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/popularyzacja/znane-nieznane-2/

Profil Projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/projekt.znane.nieznane

„Pasjonaci historii z Ekonomika”

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim wydało kolejny, podwójny (51- 52) tom „Rocznika Międzyrzeckiego”.
Znalazły się w nim między innymi informacje związane z naszą szkołą.
W artykule „Pasjonaci historii z Ekonomika” przedstawiono działania młodzieży pozwalające odkryć i przedstawić w różnej formie przeszłość naszego miasta i jego mieszkańców. Krótko omówiono prace uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, które w ostatnim dziesięcioleciu zostały nagrodzone lub wyróżnione w ogólnopolskich konkursach historycznych. Wspomniano inicjatywy, których celem było upamiętnienie ważnych dla kraju i lokalnej społeczności osób, organizacji, wydarzeń.
W „Roczniku Międzyrzeckim” prezentowany jest również komiks „ZEW – oni pragnęli wolności”, nagrodzony w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Epizody z najnowszej historii w komiksie”. Stworzyła go w 2017 roku uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych Anna Siłaczuk. Działania związane z upamiętnieniem historii naszej szkoły i miasta podjęły Pani Maria Witkowska i Pani Joanna Pióro.

Gra miejska „Rok 1983 – II pielgrzymka Świętego Jana Pawła II do Polski”

W dniu 21 maja 2023 roku odbyła się uroczysta proklamacja świętego Jana Pawła II patronem miasta. Mieszkańcy miasta Międzyrzec Podlaski zyskali tak znamienitego Patrona. Młodzież z naszej szkoły wzięła udział w grze miejskiej, w jednym z  wielu działań propagujących to wydarzenie. Gra została zorganizowana na terenie miasta w dniu 20 maja 2023 roku.

Rywalizację z innymi zespołami młodzieżowymi podjęły dwie drużyny z naszej szkoły w składzie:

  1. Dominika Bułhak kl. 1p,  Dawid Pińczuk  kl. 1p,  Stanisław Wójcik kl.1 p
  1. Wiktoria Gruszczyńska kl. 2a, Ewelina Chomicka kl. 2 a, Cezary Kaźmierczak kl. 2 s

Organizatorem gry był OM NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Pracowników Oświaty nr 3014. Gra była doskonałą okazją, by efektywnie współdziałać w zespole oraz kształtować  swój system wartości, analizując fragmenty przemówień świętego  Jana Pawła II.

Dziękujemy młodzieży za reprezentowanie naszej szkoły podczas tego wydarzenia.

Gratulacje!!!

 

 

Podsumowanie praktyk uczniów oraz obserwacji pracy kadry z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim w okresie 01.06.2022 – 31.08.2023 realizuje projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej programu Erasmus +, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów i kadry o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000061668 w ramach 5 – letniej akredytacji na lata 2022-2027. Budżet na ten rok to 60 682,00 euro.

Udział w projekcie był szansą na odbycie praktyk zawodowych uczniów oraz obserwacji pracy w zawodzie kadry z Ekonomika. W terminie 15 – 26.05.2023 na zawodową mobilność wyjechało 29 uczniów z profili technik logistyk i technik programista oraz 2 nauczycieli na obserwacje pracy w zawodzie jak i szkolenia językowe z wykorzystywaniem narzędzi oraz technik komputerowych w edukacji. Praktyki i obserwacje realizowane były we współpracy z włoską organizacją partnerską  EUROPEAN MOBILITY CENTER. Podczas dwutygodniowej mobilności uczniowie poszerzyli swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności językowe. Praktyki zagraniczne umożliwiły uczestnikom rozwój umiejętności organizacyjnych, społecznych oraz kulturowych.

Oprócz praktyk i szkoleń uczniowie i nauczyciele realizowali w wolnym czasie program kulturowy dzięki któremu zwiedzili takie atrakcje jak San Marino, Rzym, Asyż, Ascoli Piceno, Offida. Był również czas na relaks i plażowanie oraz wieczorną integrację.

Udział w mobilności poprzedzony został rekrutacją zarówno uczniów, jak i kadry oraz odbyciem przez uczniów cyklu zajęć przygotowawczych językowych, kulturowych i warsztatów psychologiczno – pedagogicznych o łącznym wymiarze 32 godzin lekcyjnych.

Cele naszego akredytowanego projektu to:

– Rozwój oferty kształcenia zawodowego poprzez wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie narzędzi oraz metod pracy i współpracy placówek kształcenia zawodowego i pracodawców w innych krajach europejskich.

– Wzrost kompetencji kadry poprzez poznanie nowych narzędzi i metod pracy oraz rozwój kompetencji   językowych.

– Wzrost zainteresowania młodzieży kończącej szkołę podstawową kształceniem zawodowym poprzez  zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy.

Dziękujemy pani Izabeli Hodun koordynatorce wyjazdów uczniów na staże zagraniczne za zaangażowanie i poświęcony czas. Dziękujemy!!!

Fotorelacja: https://www.facebook.com/photo/?fbid=974667876887749&set=pcb.974669296887607

 

 

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózka widłowego

Ostatnia grupa 20 uczniów naszej szkoły zdobyła dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne po zdanym egzaminie państwowym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego z Siedlec w zakresie obsługi wózków widłowych w ramach projektu unijnego realizowanego w naszej szkole „Zawodowcy z powiatu bialskiego” . Gratulujemy i życzymy wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Egzaminy zawodowe – sesja Lato 2023

Przypominamy, że egzaminy zawodowe w sesji Lato2023 w Zespole Szkół Ekonomicznych rozpoczynają się 01.06.2023r. i trwają do 16.06.2023r.

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej   30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

  • dowód tożsamości,
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem,
  • ewentualnie inne przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

Przypominamy o zakazie wnoszenia i korzystania z:

  • urządzeń telekomunikacyjnych,
  • materiałów/przyborów, które nie zostały wymienione w informacji dyrektora CKE,
  • maskotek oraz innych zbędnych rzeczy.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły (zdający w Formule 2019).

Terminy egzaminów można sprawdzić w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (Portalu Zdającego), na tablicy ogłoszeń – parter (przy sali 115) oraz u wychowawców klas. Listy zdających będą również wywieszone na drzwiach wejściowych do sal egzaminacyjnych.

Materiały i przybory pomocnicze/harmonogram egzaminów w ZSE/więcej informacji:  https://zse.miedzyrzec.pl/?p=16554

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Dyplomy zawodowe

Absolwenci technikum, którzy ukończyli  szkołę 28 kwietnia 2023 r. i  zdali wszystkie egzaminy zawodowe (uzyskali wszystkie certyfikaty kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie) proszeni są o odbiór dyplomów zawodowych. Dyplomy wydaje sekretariat szkoły.

Wyniki Szkolnego konkursu plastycznego „Moja ilustracja do utworu Adama Naruszewicza”

Starostwo Powiatu Bialskiego ogłosiło rok 2023 Rokiem Adama Naruszewicza. Z tej okazji zorganizowany został w Zespole Szkół Ekonomicznych konkurs plastyczny „Moja ilustracja do utworu Adama Naruszewicza” , którego celem było zachęcenie uczniów do poznania twórczości oświeceniowego poety, historyka i biskupa oraz zaprezentowanie umiejętności plastycznych i własnej kreatywności. Spośród prac uczestników konkursu  jurorzy nagrodzili ilustracje, które wykonały:
1.miejsce – Julia Dzikowska 1 r (ilustracja do ody „Balon”)
2. miejsce – Patrycja Faluszewska 1r (ilustracja do satyry „Małżeństwo”)
Zwyciężczyniom gratulujemy!  Konkurs zorganizowały panie: Izabela Jakimiak i Magdalena Wedziuk.

Skip to content