Międzynarodowy Dzień Emotikona

Światowy Dzień Emotikona obchodzony jest 19 września. Biblioteka ZSE zaprasza uczniów do udziału w szkolnym konkursie plastycznym, na który należy przygotować własny projekt emotki. Żółte kulki dostępne są w bibliotece. Uczestnicy konkursu Wiecej...

Wywiadówka

Zebranie dla rodziców uczniów z klas pierwszych oraz zainteresowanych rodziców uczniów z klas starszych odbędzie się w dniu 11.09.2020r o godz. 17:00 w sali gimnastycznej. Zapraszamy Wiecej...

Projekt unijny „Zawodowcy z powiatu bialskiego”

Nasza szkoła od tego roku szkolnego 2020/2021 przystąpiła do udziału w projekcie unijnym „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na Wiecej...

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie 279/15/2020 dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Załącznik nr 1 – Procedura postępowania pielęgniarki szkolnej Załącznik nr 2 – Procedura Wiecej...

 

Się pomaga – dla Wojtusia

Strażak rozpalił płomień pomocy. Tysiące osób pompowało dla Wojtusia wszędzie, gdzie się da. Za zrobienie pompek wzięli się strażacy, żołnierze, policjanci, nauczyciele i wiele innych osób. Wojtuś Howis ma półtora roku. Cierpi na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Dzięki zbiórce miał szansę na lek za ponad 9 milionów złotych. Udało się!!!! I my jako społeczność ZSE nie przeszliśmy obojętnie wobec choroby Wojtusia. Challenge okazał się takim sukcesem, że też możesz pomóc innym chorym dzieciom.

Dziękujemy za nominację Zespołowi Szkół w Janowie Podlaskim.
Podjęliśmy wyzwanie – Pomagamy : Paweł Prokopiuk, Tomasz Marciniuk, Dariusz Jaciubek, Ewa Gała, Katarzyna Melaniuk, Agnieszka Krzymowska, Norbert Zaniewicz, Kamil Korniluk, Piotr Marciniuk, Jakub Wasilewski z kl 2i i Adrian Brodawka z kl. 3i2. Film nakręcił i zmontował Jakub Kiryluk z kl. 3i2. Dziękujemy. 
Nominujemy:
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim i Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHO4PJ1RJHcCcwc&cid=8066FB744C67F111&id=8066FB744C67F111%21382&parId=8066FB744C67F111%21104&o=OneUp

Wojciech Howis

Podsumowanie konkursu „Młodość-Trzeźwość”

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w Konkursie „Młodość-Trzeźwość”, organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim. Tematem przewodnim konkursu było: „Jestem sobą. Uzależnieniom mówię NIE ! ,do którego przystąpiły wszystkie szkoły z terenu naszego miasta.

Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz wszelkich używek i aby na  100% pozostać sobą.

W tegorocznej edycji konkursu zostali nagrodzeni również uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w kategorii praca plastyczna, są to:

I miejsce Marta Korolczuk klasa 1tl

Wyróżnienie Magdalena Jakubowicz klasa 1rp

Serdecznie gratulujemy!

 

Informacja dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – sesja czerwiec/lipiec 2020

 • Wszyscy zdający przystępujący do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zobowiązani są do postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi organizowania  i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów przygotowanymi przez CKE, MEN i GIS. Wytyczne są zamieszczone na stronie internetowej szkoły, OKE w Krakowie i CKE.
 • Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.
 • Przy wejściu do szkoły zdający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Na wejście do budynku albo sali egzaminacyjnej należy oczekiwać z zakrytymi ustami i nosem, z zachowaniem bezpiecznego dystansu min 1,5 metra.
 • Zdający dwa/trzy egzaminy w ciągu jednego dnia będą mogli oczekiwać na kolejny egzamin w salach 204, 205, bądź przed budynkiem szkoły.  Przypominamy o zachowaniu bezpiecznego dystansu.
 • Prosimy o ograniczenie przynoszenia na egzaminy rzeczy osobistych tj. telefonów, torebek. Szkoła nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach na portierni.
 • W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Treść komunikatu zamieszczona jest na stronie szkoły, OKE Kraków i CKE.
 • Po zakończeniu egzaminu zdający powinni opuścić budynek szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu – nie należy gromadzić się w grupach przed szkołą w celu omówienia egzaminu.

W szkole sesja egzaminacyjna trwa od 22.06.2020r. do 29.06.2020r. – zdający zostali poinformowani o terminach, godzinach i salach, w których będą zadawali egzaminy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Część praktyczna – 22.06.2020r. (poniedziałek)

 Egzaminy o godz. 9:00

Sala 115 (świetlica, AU.22 – klasa 3TL) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.30 – nr (z dziennika) 1 -11

godz. 8.40– nr (z dziennika) 12-22

Sala 126 (A.31 ) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30

Egzaminy o godz. 13:00

Sala 126 (A.32) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 12:30

Egzaminy o godz. 16:00

Sala 126 (A.30) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 15:30

 

Część pisemna – 23.06.2020r. (wtorek)

Egzaminy o godz. 10:00

Sala 109 (sala gimnastyczna, AU.35 – kl. 3e, EE.08 – kl. 3i1/3i2, AU.22 – 3TL) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 9.10 – AU.35 – kl. 3e

godz. 9.20 – EE.08 – kl. 3i1/3i2

godz. 9.35 – AU.22 – 3TL

Sala 115 (świetlica, AU.35 – kl. 3e, EE.08 – kl. 3i1/3i2, AU.22 – 3TL) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 9.30

Sala 127 (AU.35) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego

godz. 9.30

Sala 126 (E.12) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego

godz. 9.30

Egzaminy o godz. 12:00

Sala 126 (E.13, A.36) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 11.30

Egzaminy o godz. 14:00

Sala 126 (E.14) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 13.30

UWAGA!Na pozostałe egzaminy zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem wchodząc do budynku szkoły głównym wejściem.

Dodatkowe informacje
Wytyczne dotyczące egzaminów zewnętrznych
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Harmonogram konsultacji od 15 czerwca

Konsultacje w szkole będą prowadzone zgodnie z  harmonogramem.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Chęć skorzystania z konsultacji uczniowie są zobowiązani zgłosić nauczycielowi wybranego przedmiotu najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem do godz. 15.00 – przez dziennik elektroniczny. W grupie może przebywać do 12 uczniów.

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj ostrożność oraz dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek. Harmonogram pracy biblioteki.

 

Oświadczenie pełnoletniego ucznia o udziale w konsultacjach

Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Do 26 czerwca br. przedłużono przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.  [Więcej]

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Absolwenci (rok szkolny 2019/2020), którzy posiadają świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiadają świadectwo ukończenia szkoły otrzymują dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zapraszamy po odbiór dyplomów w poniedziałek (08.06.2020r.) po egzaminie maturalnym z języka polskiego – odbiór w sekretariacie szkoły.

Informacja dla maturzystów i absolwentów na temat organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

 • Wszyscy zdający przystępujący do egzaminu maturalnego zobowiązani są do postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi organizowania  i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów przygotowanymi przez CKE, MEN i GIS. Wytyczne są zamieszczone na stronie internetowej szkoły, OKE w Krakowie i CKE.
 • Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.
 • Przy wejściu do szkoły zdający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Na wejście do budynku albo sali egzaminacyjnej należy oczekiwać z zakrytymi ustami i nosem, z zachowaniem bezpiecznego dystansu min. 1,5 metra.
 • Maturzyści zdający dwa egzaminy w ciągu jednego dnia będą mogli oczekiwać na kolejny egzamin w salach 305, 311, bądź przed budynkiem szkoły.  Przypominamy o zachowaniu bezpiecznego dystansu.
 • Prosimy o ograniczenie przynoszenia na egzaminy rzeczy osobistych tj. telefonów, torebek. Szkoła nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach na portierni.
 • W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Treść komunikatu zamieszczona jest na stronie szkoły, OKE Kraków i CKE.
 • Po zakończeniu egzaminu maturalnego zdający powinni opuścić budynek szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Zgodnie z wytycznymi nie należy gromadzić się w grupach pod szkołą w celu omówienia egzaminu.

Język polski  – 8.06.2020r. (poniedziałek)

Sala 109 (sala gimnastyczna) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 8.00 – absolwenci z lat ubiegłych

godz. 8.05 – klasa 4e

godz. 8.20 – klasa 4i1

godz. 8.35 – klasa 4i2

Sala 115 (świetlica) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.15 – klasa 4tl

Matematyka – 9.06.2020r. (wtorek)

Sala 109 (sala gimnastyczna) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 8.00 – klasa 4i1

godz. 8.15 – klasa 4i2

godz. 8.35 – klasa 4tl

Sala 115 (świetlica) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.15 – absolwenci z ubiegłych lat

godz. 8.30 – klasa 4e (do M. Męczyńskiej włącznie)

Sala 126 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30 – klasa 4e (od G. Mitury do S. Tymoszuk), A. Adamowicz (kl. 4i1), K. Michna.

Sala 127 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30 – A. Zdunek

Język angielski  – 10.06.2020r. (środa) 9.00

Listy zdających egzamin z języka angielskiego będą wywieszone przy wejściach do szkoły 8.06.2020r.

Sala 115 (świetlica) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie – godz. 8.15

Sale 126, 127 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego – godz. 8.30

Sale 213, 215 – wejście dla młodzieży przez szatnie – godz. 8.30

Język angielski  rozszerzony – 10.06.2020r. (środa) 14.00

Sala 115 (świetlica) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie – godz. 13.15

Sale 126, 127 – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego – godz. 13.30

Na pozostałe egzaminy zdający wchodzą do budynku szkoły  głównym wejściem.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Wirtualna wycieczka po szkole

Rzeczywistość w jakiej znaleźliśmy się w tym roku szkolnym uniemożliwiła nam spotkanie z uczniami szkół podstawowych. Nie mogliśmy opowiedzieć Wam o naszej szkole, o naszej społeczności. Nie mogliśmy pokazać Wam naszej szkoły, naszych pracowni.

Ale mamy małą niespodziankę!

Mamy wielu uzdolnionych uczniów i jeden z nich – specjalnie dla Was – stworzył projekt, dzięki któremu możecie wybrać się na wirtualny spacer po szkolnych korytarzach. Ze względu na przepisy obowiązujące w czasie pandemii, nie mógł pokazać Wam wszystkich sal. Jednak mamy nadzieję, że z przyjemnością zwiedzicie nasze mury.

Obecnych uczniów również zapraszamy do spaceru – z pewnością brakuje Wam tych ścian 😉

Zapraszamy na wycieczkę

 

Informacja dla kandydatów do szkoły

Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.

W załączeniu pismo Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie oraz zestaw wzorów dokumentów.

2020 – Badania uczniów (Kuratorium).pdf
dodatkowe_pliki.zip

Konsultacje w szkole

Konsultacje w szkole będą prowadzone od 1 czerwca 2020 r. do  7 czerwca 2020 r. zgodnie z  harmonogramem.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Chęć skorzystania z konsultacji uczniowie są zobowiązani zgłosić nauczycielowi wybranego przedmiotu najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem do godz. 15.00 – przez dziennik elektroniczny. W grupie może przebywać do 12 uczniów.

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj ostrożność oraz dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek. Harmonogram pracy biblioteki.

 

Oświadczenie pełnoletniego ucznia o udziale w konsultacjach

Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe sesja czerwiec/lipiec 2020

Czas trwania sesji: 22 czerwca – 9 lipca 2020r.

– część pisemna: 23 czerwca 2020r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 22 czerwca 2020r., w pozostałych kwalifikacjach od 24 czerwca do 9 lipca 2020r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 31 sierpnia 2020 r.

Terminy egzaminów z kwalifikacji zawodowych prowadzonych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim – sesja czerwiec/lipiec 2020

 Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. (Formuła 2012 i 2017):

Wyciąg z komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w sesji czerwiec-lipiec 2020

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Stypendia akademickie

Drodzy maturzyści, Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są  na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem: www.fejj.pl <http://www.fejj.pl>

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Materiały są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

W załączeniu: terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

Wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Drodzy abiturienci oraz uczniowie przystępujący w czerwcu do egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, wprowadzonymi ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa podczas egzaminów. Tegorocznych maturzystów prosimy również o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem egzaminów maturalnych, dostępnym na stronie OKE Kraków pod linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3a.pdf oraz terminami egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (ZSE).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Nie można pożyczać przyborów od innych zdających. Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie maturalnym, znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
  Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, znajduje się pod poniższymi linkami:
  w części pisemnej egzaminu
  w części praktycznej egzaminu
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ),
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
 3. Zdający muszą pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 4. Po zakończonym egzaminie należy zachować dystans od innych zdających.
 5. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 6. Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie szkoły, ponieważ mogą pojawić się nowe informacje, np. na temat różnych godzinach rozpoczęcia egzaminu dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych.
 7. Proszę pamiętać, że zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 8. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 9. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.
 10. W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1. [więcej]
 11. Absolwent, o którym mowa w § 11kb ust. 1. , w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniane są wszystkie najważniejsze informacje.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

3.      Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

100 ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy.”  / Jan Paweł II, List do młodych 1985 rok/

Setnej rocznicy urodzin papieża Polaka towarzyszy wiele inicjatyw angażujących ludzi przez media społecznościowe lub Internet.

Jedną z nich jest akcja #Dziękuję Ci Janie Pawle II #ThankYouJohnPaul2. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w inicjatywę, która nadal trwa. Polega ona na umieszczaniu w mediach społecznościowych podziękowań skierowanych do Papieża. Młodzież podczas katechez przypomina sobie osobę Papieża, Jego życie i nauczanie. Dzieli się ulubionymi cytatami z Jego przemówień. Z tego zaangażowania powstała krótka prezentacja wykonana przez Jakuba Kiryluka ucznia kl. 3 i2, niech to będzie inspiracja do dalszych działań.

Inną inicjatywą jest „Dar na Stulecie” czyli budowa “duchowego pomnika” dla Jana Pawła II, wyzwolenie dobrej, społecznej energii i budowanie solidarności ponad podziałami. Multimedialną bazę wiedzy o Janie Pawle II – portal “jp2online.pl” – uruchomiło Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Można tu znaleźć dokumenty, nagrania audio i video, fotografie, teksty i opracowania dotyczące polskiego papieża.
Specjalny serwis internetowy jp2.tvp.pl przygotowała z okazji papieskiej rocznicy Telewizja Polska natomiast Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie prowadzi sportową akcję #wymagamODsiebie – 100 km na urodziny św. Jana Pawła II, w której zainteresowani mają za zadanie pokonać w maju podczas biegania, jazdy na rowerze lub na rolkach 100 km. To tylko wybrane działania a jest ich o wiele więcej, również w naszej międzyrzeckiej społeczności.

Wielkość i świętość papieża Polaka, Jego autorytet, powinny być fundamentem w wychowaniu do wartości. Te wszystkie działania mobilizują nas do wdzięczności za dar świętego Jana Pawła II. Niech nie będą to tylko wzruszające wspomnienia, lecz zaproszenie do pójścia drogą, którą Ojciec Święty wytrwale nam wskazywał.

https://drive.google.com/file/d/179coglghE4KltDIdrOga1JdVaMsuloXe/view?usp=drivesdk

Skip to content