Wyniki matur – gratulujemy naszym absolwentom!

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim do egzaminu maturalnego w maju 2022r. przystąpiło 79 tegorocznych absolwentów (najwięcej spośród wszystkich szkół powiatu bialskiego). Jak zwykle uczniowie poradzili sobie o Wiecej...

Podręczniki

Uwaga! – w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2022/2023 zostanie zorganizowany kiermasz podręczników. Poniżej listy obowiązujących podręczników. Podręczniki do klasy czwartej_2022-23-po gimnazjum Podręczniki do klasy czwartej_2022-23 Podręczniki do klasy trzeciej_2022-23 Podręczniki do klasy Wiecej...

Płatne staże zawodowe dla uczniów naszej szkoły

W ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” 40 uczniów naszej szkoły podczas wakacji będzie uczestniczyło w płatnych stażach zawodowych w międzyrzeckich przedsiębiorstwach. Pracując – uczą się przez jeden miesiąc (lipiec lub sierpień) Wiecej...

Makulatura dla Zuzi

To już kolejna akcja organizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych dedykowana Zuzi. Dziewczynka ma 6 lat i od urodzenia choruje na rzadką genetyczną chorobę – zespół duplikacji krótkiego ramienia chromosomu nr 9.  Objawia Wiecej...

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI!

W tym roku szkolnym zbieraliśmy plastikowe nakrętki dla Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Środki w ten sposób pozyskiwane są deponowane na osobnym koncie fundacji. Zostaną wykorzystane na zakup sprzętu medycznego. Dyrektor Fundacji Wiecej...

 

Wyniki matur – gratulujemy naszym absolwentom!

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim do egzaminu maturalnego w maju 2022r. przystąpiło 79 tegorocznych absolwentów (najwięcej spośród wszystkich szkół powiatu bialskiego). Jak zwykle uczniowie poradzili sobie o wiele lepiej niż ich rówieśnicy w Polsce. Egzamin zdało 80 % przystępujących do matury i jest to wynik zdecydowanie powyżej średniej krajowej, gdyż w Polsce spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało jedynie 69,2 %. Zdawalność  ZSE wygląda jeszcze bardziej imponująco na tle techników powiatu bialskiego, gdzie średnia zdawalność kształtuje się na poziomie 62,4%.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym maturzystom i życzymy podjęcia studiów na wymarzonych kierunkach!

Podręczniki

Uwaga! w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2022/2023 zostanie zorganizowany kiermasz podręczników. Poniżej listy obowiązujących podręczników.

Podręczniki do klasy czwartej_2022-23-po gimnazjum

Podręczniki do klasy czwartej_2022-23

Podręczniki do klasy trzeciej_2022-23

Podręczniki do klasy drugiej_2022-23

Podręczniki do klasy pierwszej_2022-23

 

 

 

 

 

Płatne staże zawodowe dla uczniów naszej szkoły

W ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” 40 uczniów naszej szkoły podczas wakacji będzie uczestniczyło w płatnych stażach zawodowych w międzyrzeckich przedsiębiorstwach. Pracując – uczą się przez jeden miesiąc (lipiec lub sierpień) otrzymają wynagrodzenie 2400 zł netto.

Przedsiębiorstwa, w których będą odbywać się staże:

 • PUK Sp. z o.o.
 • Bank Spółdzielczy
 • FURORA Liquid Systems Sp. z o.o.
 • Aromix Marek Sinkowski
 • Drukarnia Reklama SiteBox

Dziękujemy Prezesom międzyrzeckich firm za umożliwienie naszym uczniom zdobycia praktycznej nauki zawodu.

Staże zawodowe będą również odbywać się w następne wakacje dla takiej samej liczby uczniów naszej szkoły.

 

Makulatura dla Zuzi

To już kolejna akcja organizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych dedykowana Zuzi. Dziewczynka ma 6 lat i od urodzenia choruje na rzadką genetyczną chorobę – zespół duplikacji krótkiego ramienia chromosomu nr 9.  Objawia się ona niepełnosprawnością intelektualną, opóźnieniem rozwoju i wzrostu oraz  trudnością w poruszaniu się. Rodzice Zuzi Witek są zdeterminowani w pozyskiwaniu środków na jej rehabilitację i leczenie. Zbiórka makulatury kończy się 30 czerwca 2022 roku. Rodzice Zuzi zachęcają:  „ Dla Was to dobry pretekst, żeby zrobić porządki na strachu, w piwnicy, garażu, gdzie zajmują miejsce niepotrzebne już zeszyty, książki i gazety, a my zyskamy dodatkowy dochód na turnusy rehabilitacyjne Zuzi”.

Akcja zbiórki makulatury trwała w naszej szkole od 21 marca br. Przyniosła bardzo dobry rezultat. Opiekunowie i członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego nadzorowali zbiórkę, a swoim zaangażowaniem szczególnie wspierali ją: p. Izabela Jakimiak, p. Edyta Leszczyńska oraz p. Jacek Domański. Kilkakrotnie transportowaliśmy kolejne partie zebranej makulatury na miejsce zbiórki. Dziękujemy nauczycielom, uczniom i absolwentom za włączenie się w akcję charytatywną.

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI!

W tym roku szkolnym zbieraliśmy plastikowe nakrętki dla Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Środki w ten sposób pozyskiwane są deponowane na osobnym koncie fundacji. Zostaną wykorzystane na zakup sprzętu medycznego. Dyrektor Fundacji ks. Paweł Siedlanowski dziękuje za wszystkim zaangażowanym za wspieranie hospicjum. Dzięki temu jakość leczenia sukcesywnie się poprawia. Motto hospicjum brzmi: „Niech liczy się każdy dzień. To nieprawda, że nie ma już nic do zrobienia. Hospicjum to też życie. Wszystko, co ważne, dzieje się właśnie teraz. Bądźcie z nami”

Dziękujemy za udział w akcji nauczycielom i uczniom. Już zbieramy następne ”porcje plastiku”.  Akcję koordynowali: s. Dariela i ks. Tomasz Mikołajczuk. Za sprawną logistykę dziękujemy członkom Szkolnego Koła Wolontariatu.

Zjazd absolwentów klasy 4T rocznik 2002

20 lat po maturze, 3 czerwca odbył się Zjazd Absolwentów klasy Liceum Technicznego o profilu ekonomiczno-administracyjnym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Opowieściom nie było końca. Niektórzy absolwenci nie widzieli się kilka, inni kilkanaście lat. Ale w każdym zjazd wyzwolił wspomnienia z lat młodości. Wszyscy z nostalgią przypominali wydarzenia z lat szkolnych i zabawne sytuacje, które były wówczas spowodowane młodzieńczą fantazją i niefrasobliwością. Warto było do tych chwil powrócić, by przekonać się, że nawet po latach doświadczenia szkolne są ciągle żywe i wszyscy chętnie do nich powracają.

Dziękuję za to spotkanie.

Wychowawca Renata Stachnio

Darmowy kurs na operatora drona

W tym tygodniu 40 uczniów naszej szkoły wzięło udział w darmowym kursie na operatora drona. Uczniowie mają już za sobą część teoretyczną oraz  praktyczną  latania dronem. Przed nimi jeszcze egzamin, ale wszyscy są dobrej myśli 🙂 

Kurs operatora drona to kolejny kurs dla uczniów naszej szkoły, który jest finansowany w ramach projektu unijnego „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. W następnym roku szkolnym 2022/2023 jeszcze 80 chętnych uczniów będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje zawodowe 🙂

 

 

Egzaminy zawodowe sesja czerwiec/lipiec 2022

Egzaminy w sesji czerwiec/lipiec 2022r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczynają się 01 czerwca 2022r (formuła 2019 – egzaminy obowiązkowe).

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej   30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

 • dowód tożsamości,
 • długopis lub pióro z czarnym atramentem,
 • ewentualnie inne przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE .

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz  materiałów/przyborów wymienionych w  komunikacie dyrektora CKE.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Przypominamy o zakazie wnoszenia i korzystania z:

 • urządzeń telekomunikacyjnych,
 • materiałów/przyborów, które nie zostały wymienione w informacji dyrektora CKE,
 • maskotek oraz innych zbędnych rzeczy.

Podczas egzaminu zdający powinni:

 • pracować samodzielnie przestrzegając przepisów bhp,
 • korzystać wyłącznie z materiałów, sprzętu znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym,
 • nie porozumiewać się między sobą,
 • przez podniesienie ręki zgłaszać między innymi (nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego, wcześniejsze zakończenie egzaminu, gotowość do oceny rezultatu ‎pośredniego, jeżeli taki rezultat występuje w zadaniu egzaminacyjnym, gotowość do podłączenia zasilania, wykonania określonych w zadaniu działań, itp.)

Egzaminy poprawkowe dla absolwentów szkoły (formuła 2017) rozpoczynają się 20.06.2022r.

Jednocześnie przypominamy, że terminy egzaminów można sprawdzić w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie , na tablicy ogłoszeń – parter (naprzeciwko sali 115 – świetlica) oraz u wychowawców klas. Listy zdających będą również wywieszone na drzwiach wejściowych do sal egzaminacyjnych.

Przybory i pomoce na egzaminach zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2022

Przystąpienie do egzaminu zawodowego (egzamin obowiązkowy dla uczniów z klas trzecich – formuła 2019) jest warunkiem:

 • promocji do klasy programowo wyższej,
 • ukończenia szkoły.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Technik ekonomista

Kierunek ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności przygotowywany jest do obliczania podatków, zajmowania się sprawami kadrowo – płacowymi oraz prowadzenia rachunkowości.
Efektem kształcenia jest zdobycie kwalifikacji do wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kształcenie praktyczne odbywa się w szkolnych pracowniach informatycznych – pracowni ekonomicznej wyposażonej w pakiet programów specjalistycznych oraz pracowni techniki biurowej, wyposażonej w zestaw programów i urządzeń techniki biurowej. Praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni odbywają się w przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Technik handlowiec

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów .
Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Robert Tymoszuk uczeń klasy 2i1 został laureatem XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Celem konkursu było poznawanie historii Żołnierzy Wyklętych – ostatnich obrońców wolnej Polski. Wzięło w nim udział ponad 1400 prac uczniów z całej Polski.

Jury doceniło prace, których opis, narracja lub obraz były nienaganne merytorycznie i zgodne z prawdą historyczną, a wydarzenia zostały przedstawione w sposób nieszablonowy, ciekawy i niepowtarzalny.

Robert wykonał prezentację poświęconą Związkowi Ewolucjonistów Wolności, który  tworzyli uczniowie międzyrzeckich szkół – również naszej – w latach pięćdziesiątych.

Praca powstała pod opieką p. Marii Witkowskiej i p. Joanny Pióro.

Gratulujemy

Technik programista


Animacja- klasa 1p

Technik logistyk – wyniki egzaminu zawodowego sesja styczeń/luty 2022

Kwalifikacja AU.32 – Organizacja transportu

 

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik spedytor
 • technik reklamy
 • technik handlowiec
 • technik teleinformatyk
 • technik rachunkowości
 • technik programista

Dodatkowe informacje dotyczące kierunków kształcenia oraz rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. 3 Maja 40/42,
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 78 80, 83 371 78 81
e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

oraz na stronie internetowej szkoły: http://zse.miedzyrzec.pl

Bezpośredni link do informacji dotyczących rekrutacji: REKRUTACJA
Bezpośredni link do opisu kierunków kształcenia: KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Spacer w Minecrafcie po Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim z omówieniem poszczególnych kierunków kształcenia.

Technik informatyk – wyniki egzaminu zawodowego sesja styczeń/luty 2022

Kwalifikacja EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 


W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik spedytor
 • technik reklamy
 • technik handlowiec
 • technik teleinformatyk
 • technik rachunkowości
 • technik programista

Dodatkowe informacje dotyczące kierunków kształcenia oraz rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. 3 Maja 40/42,
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 78 80, 83 371 78 81
e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

oraz na stronie internetowej szkoły: http://zse.miedzyrzec.pl

Bezpośredni link do informacji dotyczących rekrutacji: REKRUTACJA
Bezpośredni link do opisu kierunków kształcenia: KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Spacer w Minecrafcie po Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim z omówieniem poszczególnych kierunków kształcenia.

Skip to content