Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

  1. Egzamin maturalny w sierpniu 2019 r. zostanie przeprowadzony w szkole macierzystej.
  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
  3. Terminy egzaminu (w naszej szkole):
    • Egzamin pisemny w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00 UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem.
  4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
Skip to content