Technik Absolwent 2018

Benedykt Lewandowski  – ubiegłoroczny absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP „Technik Absolwent 2018” organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Białej Podlaskiej.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia.

Benedyktowi Lewandowskiemu nagrodę wręczyli Prezes O/SIMP inż. Henryk Zawistowski,  Przewodniczący Komisji Konkursowej O/SIMP mgr inż. Marek Żelisko oraz mgr inż. Tadeusz Kochanowski – sekretarz Oddziału SIMP w Białej Podlaskiej.

 

Dyplom uznania otrzymała również Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim za osiągnięcie bardzo dobrych wyników kształcenia oraz sukcesy absolwentów w konkursie „Technik Absolwent 2018” organizowanym przez Z.G. SIMP

Wręczenie nagrody miało miejsce 26 kwietnia 2019 roku, podczas zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im M. Dąbrowskiej w Miedzyrzecu Podlaskim.

Mamy nadzieję, że za rok nasi absolwenci powtórzą sukces Benedykta.

Benkowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content