KONKURS INFORMATYCZNY BÓBR – ZAPISY DO ETAPU PRÓBNEGO

Harmonogram Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr 2018 (wersja PDF – pobierz)

  • 17 września, godz. 7:00 – rozpoczęcie rejestracji na próbę konkursu.
  • 16 października, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na próbę konkursu.
  • 16-19 października 2018 r. – próbny Konkurs Bóbr (test próbny jest okazją dla uczniów, nauczycieli i szkół do sprawdzenia przygotowań do konkursu pod kątem technicznym i organizacyjnym).
  • 22 października, godz. 7:00 – rozpoczęcie rejestracji na konkurs właściwy.
  • 13 listopada, godzi. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs właściwy.
  • 13-16 listopada 2018 r. – trwa Konkurs Bóbr 2018! W tym samym czasie uczestnicy konkursów Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystępują do wykonywania zadań.
  • grudzień 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu.
  • marzec 2018 r. – uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom.