Międzyrzecki ZSE podsumował praktyki zawodowe we Włoszech

Międzyrzecki ZSE podsumował praktyki zawodowe we Włoszech (film) (galeria) – relacja Radia Biper, zapraszamy

Materiał pełny:

https://www.radiobiper.info/2022/12/01/miedzyrzecki-zse-podsumowal-praktyki-zawodowe-we-wloszech-galeria/

Galeria:

https://www.radiobiper.info/galeria/podsumowanie-praktyk-zagranicznych-we-wloszech-w-zse-miedzyrzec-podlaski/

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=oXpB_a4aeks&ab_channel=BiperTV

Skip to content