Narodowe Święto Niepodległości

Data 11 listopada jest datą umowną bowiem już wcześniej, na przełomie października i  listopada 1918 r. tworzyły się lokalne ośrodki polskiej władzy (m.in.  w Lublinie, Krakowie, Cieszynie, Poznaniu). Trudno więc wskazać  jedno wydarzenie, które przesądziło o wskrzeszeniu polskiej państwowości.

Wybrana data Święta Niepodległości wiązała się z dwoma wydarzeniami, które miały miejsce właśnie 11 listopada 1918 r. Pierwszym wydarzeniem było przekazanie przez Radę Regencyjną (organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego) władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił do Warszawy z niewoli w Magdeburgu. Drugim wydarzeniem było zakończenie I wojny światowej w wyniku podpisania rozejmu w Compiègne pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim.

Pamiętajmy o uczczeniu  Święta Niepodległości i radości z faktu, że po 123 latach niewoli Polska stała się niepodległym państwem oraz wróciła na mapy Europy i świata.

Skip to content