Programy stypendialne Caritas

Caritas Diecezji Siedleckiej do 15 listopada prowadzi nabór do programów stypendialnych „Skrzydła”, „Dwa Talenty” oraz „Otwarty Horyzont”, które są skierowane do uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych z terenu Diecezji Siedleckiej.

Program „Skrzydła” służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji losowej. Dzięki udzielonej pomocy dzieci będą mogły m.in. pojechać z klasą na wycieczki szkolne, uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, sportowe czy skorzystać z korepetycji. Roczna kwota stypendium wynosi 1500 zł.

Program „Dwa Talenty” wspiera utalentowane dzieci i młodzież, których rozwijanie pasji jest również utrudnione przez sytuację materialną rodziny. Stypendysta w ramach udzielonego wsparcia, które wynosi 2 000zł w roku szkolnym, będzie mógł pojechać na obóz lub uczęszczać na zajęcia, które rozwijają jego pasję, zakupić sprzęty potrzebne do jej realizacji np. gitara czy aparat fotograficzny.

„Otwarty Horyzont” natomiast to przede wszystkim bodziec i zachęta do realizacji tego, co sprawia radość, daje satysfakcję i możliwość kształcenia się w konkretnie obranym kierunku. Program skierowany jest do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniających się swoim zaangażowaniem i aktywnością w przestrzeni rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Wsparcie finansowe może przebiegać dwutorowo: jako program pomocy jednorazowej bądź wsparcie cykliczne przez czas trwania
stypendium.

Programy są prowadzone we współpracy z pedagogami szkolnymi – osobami, które znają sytuację rodzinną dziecka i widzą jak udzielone stypendium wpływa na jego rozwój, uwzględniając to w ankiecie ewaluacyjnej przesyłanej do Caritas na koniec roku szkolnego.

Aby zgłosić dzieci do programów należy dostarczyć wniosek wypełniony przez szkołę (zawierający opinie na temat dziecka) i rodziców wraz z niezbędnymi załącznikami.

Więcej szczegółów oraz potrzebne dokumenty można znaleźć stronie internetowej www.siedlce.caritas.pl lub telefonicznie/osobiście u koordynatora programów stypendialnych – p. Anny Matuszewskiej tel. 780 061 313.

Skip to content