TOTUS TUUS – XX Dzień Papieski 16.X.2020

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego jest nieprzypadkowe i dla większości znajome. To słowa, które towarzyszyły świętemu Janowi Pawłowi II. Warto jednak sięgnąć do ich głębi, chociażby z racji tego, że wpisały się w życie Papieża Polaka i jego duchowość chrześcijańską. Zawołanie TOTUS TUUS – Cały Twój (Maryjo) wyraża postawę Jana Pawła II wobec Boga i Maryi. W czasach radykalnego odrzucania Boga warto przypomnieć słowa, które zachęcają współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. W bieżącym roku Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia obchodzi 20-lecie swojego istnienia, budując przez wiele lat żywy pomnik Jana Pawła II.
Społeczność ZSE wsparła poprzez akcję charytatywną dzieci i młodzież z Ukrainy. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zebrali przyniesione przybory szkolne, które zostaną przekazane do kilku świetlic parafialnych prowadzonych przez Siostry Opatrzności Bożej. Całość koordynowały: pani Izabela Jakimiak i s. Dariela. Do akcji włączył się również Samorząd Uczniowski z opiekunami: panią Ewą Świerżewską i panią Katarzyną Melaniuk przekazując zakupione przybory szkolne. Za okazane wsparcie i gotowość pomocy dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Skip to content