Informacja dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – sesja czerwiec/lipiec 2020

  • Wszyscy zdający przystępujący do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zobowiązani są do postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi organizowania  i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów przygotowanymi przez CKE, MEN i GIS. Wytyczne są zamieszczone na stronie internetowej szkoły, OKE w Krakowie i CKE.
  • Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.
  • Przy wejściu do szkoły zdający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
  • Na wejście do budynku albo sali egzaminacyjnej należy oczekiwać z zakrytymi ustami i nosem, z zachowaniem bezpiecznego dystansu min 1,5 metra.
  • Zdający dwa/trzy egzaminy w ciągu jednego dnia będą mogli oczekiwać na kolejny egzamin w salach 204, 205, bądź przed budynkiem szkoły.  Przypominamy o zachowaniu bezpiecznego dystansu.
  • Prosimy o ograniczenie przynoszenia na egzaminy rzeczy osobistych tj. telefonów, torebek. Szkoła nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach na portierni.
  • W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Treść komunikatu zamieszczona jest na stronie szkoły, OKE Kraków i CKE.
  • Po zakończeniu egzaminu zdający powinni opuścić budynek szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu – nie należy gromadzić się w grupach przed szkołą w celu omówienia egzaminu.

W szkole sesja egzaminacyjna trwa od 22.06.2020r. do 29.06.2020r. – zdający zostali poinformowani o terminach, godzinach i salach, w których będą zadawali egzaminy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Część praktyczna – 22.06.2020r. (poniedziałek)

 Egzaminy o godz. 9:00

Sala 115 (świetlica, AU.22 – klasa 3TL) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 8.30 – nr (z dziennika) 1 -11

godz. 8.40– nr (z dziennika) 12-22

Sala 126 (A.31 ) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego:

godz. 8.30

Egzaminy o godz. 13:00

Sala 126 (A.32) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 12:30

Egzaminy o godz. 16:00

Sala 126 (A.30) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 15:30

 

Część pisemna – 23.06.2020r. (wtorek)

Egzaminy o godz. 10:00

Sala 109 (sala gimnastyczna, AU.35 – kl. 3e, EE.08 – kl. 3i1/3i2, AU.22 – 3TL) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej:

godz. 9.10 – AU.35 – kl. 3e

godz. 9.20 – EE.08 – kl. 3i1/3i2

godz. 9.35 – AU.22 – 3TL

Sala 115 (świetlica, AU.35 – kl. 3e, EE.08 – kl. 3i1/3i2, AU.22 – 3TL) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 9.30

Sala 127 (AU.35) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego

godz. 9.30

Sala 126 (E.12) – wejście ewakuacyjne od boiska szkolnego

godz. 9.30

Egzaminy o godz. 12:00

Sala 126 (E.13, A.36) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 11.30

Egzaminy o godz. 14:00

Sala 126 (E.14) – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie:

godz. 13.30

UWAGA!Na pozostałe egzaminy zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem wchodząc do budynku szkoły głównym wejściem.

Dodatkowe informacje
Wytyczne dotyczące egzaminów zewnętrznych
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Skip to content