Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe sesja czerwiec/lipiec 2020

Czas trwania sesji: 22 czerwca – 9 lipca 2020r.

– część pisemna: 23 czerwca 2020r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 22 czerwca 2020r., w pozostałych kwalifikacjach od 24 czerwca do 9 lipca 2020r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 31 sierpnia 2020 r.

Terminy egzaminów z kwalifikacji zawodowych prowadzonych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim – sesja czerwiec/lipiec 2020

 Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. (Formuła 2012 i 2017):

Wyciąg z komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w sesji czerwiec-lipiec 2020

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Skip to content