Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Absolwenci (rok szkolny 2019/2020), którzy posiadają świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiadają świadectwo ukończenia szkoły otrzymują dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zapraszamy po odbiór dyplomów w poniedziałek (08.06.2020r.) po egzaminie maturalnym z języka polskiego – odbiór w sekretariacie szkoły.

Skip to content