Prelekcja dla rodziców

W dniu 15 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja dla rodziców dotycząca uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Celem spotkania było podniesienie świadomości opiekunów w zakresie działania mechanizmu uzależnienia oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych świadczących o tym, iż dziecko może być zagrożone lub zażywa środki uzależniające.

Spotkanie poprowadził Pan Przemysław Kurkowski – pracownik Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dziękujemy!!!

Skip to content