Dzienne archiwum: 29 maja 2022

Egzaminy zawodowe sesja czerwiec/lipiec 2022

Egzaminy w sesji czerwiec/lipiec 2022r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczynają się 01 czerwca 2022r (formuła 2019 – egzaminy obowiązkowe).

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej   30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

 • dowód tożsamości,
 • długopis lub pióro z czarnym atramentem,
 • ewentualnie inne przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE .

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz  materiałów/przyborów wymienionych w  komunikacie dyrektora CKE.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Przypominamy o zakazie wnoszenia i korzystania z:

 • urządzeń telekomunikacyjnych,
 • materiałów/przyborów, które nie zostały wymienione w informacji dyrektora CKE,
 • maskotek oraz innych zbędnych rzeczy.

Podczas egzaminu zdający powinni:

 • pracować samodzielnie przestrzegając przepisów bhp,
 • korzystać wyłącznie z materiałów, sprzętu znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym,
 • nie porozumiewać się między sobą,
 • przez podniesienie ręki zgłaszać między innymi (nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego, wcześniejsze zakończenie egzaminu, gotowość do oceny rezultatu ‎pośredniego, jeżeli taki rezultat występuje w zadaniu egzaminacyjnym, gotowość do podłączenia zasilania, wykonania określonych w zadaniu działań, itp.)

Egzaminy poprawkowe dla absolwentów szkoły (formuła 2017) rozpoczynają się 20.06.2022r.

Jednocześnie przypominamy, że terminy egzaminów można sprawdzić w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie , na tablicy ogłoszeń – parter (naprzeciwko sali 115 – świetlica) oraz u wychowawców klas. Listy zdających będą również wywieszone na drzwiach wejściowych do sal egzaminacyjnych.

Przybory i pomoce na egzaminach zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2022

Przystąpienie do egzaminu zawodowego (egzamin obowiązkowy dla uczniów z klas trzecich – formuła 2019) jest warunkiem:

 • promocji do klasy programowo wyższej,
 • ukończenia szkoły.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Skip to content