Dzienne archiwum: 19 stycznia 2021

Konsultacje

Chęć udziału w konsultacjach uczniowie zgłaszają nauczycielom przez dziennik elektroniczny najpóźniej w dniu poprzedzającym termin konsultacji do godz. 14:00 (w przypadku konsultacji wyznaczonych na poniedziałek chęć udziału w konsultacjach zgłaszamy do piątku do godziny 14.00).
 • Konsultacje odbywają się wg reżimu sanitarnego wprowadzonego w szkole.
 • Każdy uczeń korzysta z własnych materiałów, przyborów i podręczników.
 • Na konsultacje może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 • Uczeń  nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj ostrożność oraz dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce.
 • Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Zachowuj dystans społeczny.

Harmonogram konsultacji:
klasy maturalne
kształcenie zawodowe praktyczne

Zebranie z rodzicami

Drodzy Rodzice,

w piątek 22 stycznia 2021r.o godzinie 17.00 odbędą się zdalne spotkania z wychowawcami klas (nie będzie spotkań w szkole).

Wychowawcy klas będą łączyć się z Państwem poprzez MS Teams.

Skip to content