Wyniki egzaminów zawodowych – sesja ZIMA 2024

W dniu 27.03.3024 r. o godzinie 10.00 w elektronicznym systemie SIOEPKZ zostaną udostępnione zdającym, wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w Sesji 2024 Zima. Informację o wynikach zdający może uzyskać bezpośrednio przez portal zdającego lub w szkole. Na stronie internetowej CKE został opublikowany komunikat dla zdających wskazujący na konieczność sprawdzenia możliwości zalogowania się do portalu zdającego przed 27.03.2024 r., tj. przed dniem ogłoszenia wyników. Osoby, które nie otrzymały kodu aktywacyjnego, powinny skontaktować się z dyrekcją szkoły (pokój 203) w celu zresetowania hasła lub wygenerowania nowego kodu aktywacyjnego.

Logowanie do portalu zdającego

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym:

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Kody aktywacyjne umożliwiające pierwsze zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor szkoły. Kody aktywacyjne są ważne bezterminowo.

Przypominamy o konieczności sprawdzenia możliwości zalogowania się do portalu zdającego przed dniem 27.03.2024 r., tj. przed dniem ogłoszenia wyników.

UWAGA:

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 ZIMA – termin składania deklaracji na sesję LATO 2024 upływa 4 kwietnia 2024 r.

Skip to content