Narodowe Czytanie w Ekonomiku

Tradycyjnie już w pierwszych dniach września włączyliśmy się w akcję Narodowego Czytania organizowaną od 2012 r. przez Prezydenta RP.

W tym roku  wspólnie odczytaliśmy fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – powieści, która została wybrana ze względu na swoje patriotyczne przesłanie, tak aktualne dzisiaj w obliczu rosyjskiej agresji.

To napisane barwnym językiem dzieło cechuje nie tylko nawiązanie do walk narodowowyzwoleńczych, ale także bogate opisy przyrody, obyczajów i tradycji Polaków oraz pozytywistyczna idea pracy u podstaw.

Za szczególne zaangażowanie w akcję dziękujemy nauczycielom i uczniom, którzy odczytali fragmenty powieści przed społecznością szkolną.

Skip to content