Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Uwaga absolwenci technikum!

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą wydawane (absolwentom, którzy zdali wszystkie kwalifikacje) od 31.05.2021r. godz. 9.00 w sekretariacie szkoły.

Skip to content