Wyniki matur – gratulujemy naszym absolwentom!

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim do egzaminu maturalnego w maju 2022r. przystąpiło 79 tegorocznych absolwentów (najwięcej spośród wszystkich szkół powiatu bialskiego). Jak zwykle uczniowie poradzili sobie o Wiecej...

Podręczniki

Uwaga! – w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2022/2023 zostanie zorganizowany kiermasz podręczników. Poniżej listy obowiązujących podręczników. Podręczniki do klasy czwartej_2022-23-po gimnazjum Podręczniki do klasy czwartej_2022-23 Podręczniki do klasy trzeciej_2022-23 Podręczniki do klasy Wiecej...

Płatne staże zawodowe dla uczniów naszej szkoły

W ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” 40 uczniów naszej szkoły podczas wakacji będzie uczestniczyło w płatnych stażach zawodowych w międzyrzeckich przedsiębiorstwach. Pracując – uczą się przez jeden miesiąc (lipiec lub sierpień) Wiecej...

Makulatura dla Zuzi

To już kolejna akcja organizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych dedykowana Zuzi. Dziewczynka ma 6 lat i od urodzenia choruje na rzadką genetyczną chorobę – zespół duplikacji krótkiego ramienia chromosomu nr 9.  Objawia Wiecej...

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI!

W tym roku szkolnym zbieraliśmy plastikowe nakrętki dla Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Środki w ten sposób pozyskiwane są deponowane na osobnym koncie fundacji. Zostaną wykorzystane na zakup sprzętu medycznego. Dyrektor Fundacji Wiecej...

 

Zmiany w planie

 Zmiany w planie na dzień 2022.06.22 (środa)

 1. 2i1 — 1L —    2i2 —   3ip —     3r —    3ip –
 2. 2i1 — 3r —     3s —
 3. 1p prac.baz (Makaruk) 2i2 historia    1L biblioteka   3pp j.angielski
 4. 1p prac.baz (Makaruk) 3ip j.angielski    3s prac.śr.    3ip WDŻ
 5. 3pp prac.ap. 1p informatyka (Jaszczuk-Domańska)    3sp prac.śr.    3s zarz.dział.sped.    3rp biblioteka
 6. 3pp prac.ap. 1p informatyka (Jaszczuk-Domańska)    2L biblioteka   1i j.polski
 7. 2i1 — 3pp —    2p —    3i —    3s —   3lp —    3rsp –
 8. 1p — 2p —   2i1 —   3pp —   2i2 —   3lp —     3sp —    3ep —


Zmiany w planie na dzień 2022.06.21 (wtorek)

 1. 1p — 3ep –
 2. 3i1 j.rosyjski (Wojtczuk) 3e prac.ewidencji    3i1p biblioteka
 3. 1p j.angielski 3ip lekcja z pedag.(Łukasik)     2i1 informatyka    3rsp historia    1as geografia
 4. 2i1 historia 1p historia     3r prod.rekl.
 5. 1i UTK 2p j.polski     2i1 informatyka    2r biblioteka   2i2 –
 6. 3i1 j.angielski/– 3i —     3ip —    2i2 —    3s biblioteka
 7. 1i — 2p —    3i —    3ip —    2e —    2i2 —     3ep biblioteka
 8. 1i — 1as —   2i1 —    2p —    2er —    2i2 —     3ip —    3r —


Zmiany w planie na dzień 2022.06.20 (poniedziałek)

 1. 1p –/informat. 3ep —    1a —    1L —   3s —   1hr —   3i1p –
 2. 1p –/informat. 3ipp biblioteka    1as historia     3s geografia    2i1 lekcja z pedag.
 3. 1i WF 1L j.angielski    1hr historia
 4. 1i historia 3e biblioteka    2L jangielski (Małek)
 5. 1i informat.(Welk) 2p –
 6. 2p — 1i informat.(Welk)    3i1 prac.UTK (Sawczuk)    3i1p j.polski
 7. 2p — 1i —   3i1 prac.UTK/–    3ip —     1p biblioteka
 8. 2p — 1i —    2i2 —    3i1 prac.UTK/–    3pp –
Skip to content