Dzień bez pytania

W październiku 2018 roku dniem bez pytania będzie ŚRODA – 24 października. Hurrra!!!   Wiecej...

Konkurs MAKS MATEMATYCZNY

W czwartek 18 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w internetowym i interaktywnym konkursie matematycznym – Maks Matematyczny. Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje Wiecej...

Ekonomiści na praktykach zagranicznych w Grecji

Szczęśliwie dotarliśmy do celu.  Gotowi żeby chłonąć wiedzę miło spędzamy czas na praktykach i podziwiamy uroki Grecji w czasie „wolnym”. Pozdrawiamy serdecznie!!! Wiecej...

Kiermasz z okazji Dnia Papieskiego

XVIII Dzień Papieski przebiegał pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Hasło zostało zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. „Promieniowanie ojcostwa” to tytuł dramatu Karola Wojtyły powstałego w 1964 roku. Wybór takiego hasła to zwrócenie Wiecej...

Występ Koła Teatralnego

Młodzież z Koła Teatralnego Zespołu Szkół Ekonomicznych wystąpiła na uroczystym Otwarciu Parku Potockich po rewitalizacji, które miało miejsce 14.10.2018 r. w Miedzyrzecu Podlaskim. Rewitalizacja objęła odtworzenie głównych osi kompozycyjnych parku, utworzenie nowych Wiecej...

 

Kontakt

Adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. 3 Maja 40/42
Dojazd: mapy google

Sekretariat:

tel. (83) 371-78-80 (od godz. 7.30 do 15.30)
tel. (83) 371-78-81 (od godz. 7.30 do 15.30)
fax (83) 371-78-81
—— *** ——

25.05.2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1) Administratorem ochrony danych osobowych  jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej  z siedzibą przy ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski; e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl, tel.: (83) 371-78-80;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. 3 Maja 40/42 możliwy jest  pod numerem telefonu: (83) 371-78-80;

3) Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,  określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (DZ. U. z 2017r.; poz. 59 z późn. zm) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.