Kiermasz książek

W dniach 4-5 września 2018r. odbędzie się w szkolnej świetlicy kiermasz używanych podręczników. Zainteresowanych zapraszamy podczas przerw lekcyjnych. Wiecej...

Podręczniki

Podręczniki do klasy pierwszej Podręczniki do klasy drugiej Podręczniki do klasy trzeciej Podręczniki do klasy czwartej Wiecej...

Matura – sesja poprawkowa

Więcej informacji można uzyskać, klikając w poniższy odnośnik: Informacja o egzaminie poprawkowym Wiecej...

Wyniki egzaminu maturalnego

Od 3 lipca zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018r. Wiecej...

Egzaminy poprawkowe

  Egzaminy poprawkowe pisemne odbędą się 16 sierpnia 2018r. o godz. 8.00, ustne rozpoczną się o godz. 9.30. Szczegółowe informacje znajdują się w szkole na tablicy ogłoszeń. Wiecej...

 

Kontakt

Adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. 3 Maja 40/42
Dojazd: mapy google

Sekretariat:

tel. (83) 371-78-80 (od godz. 7.30 do 15.30)
tel. (83) 371-78-81 (od godz. 7.30 do 15.30)
fax (83) 371-78-81
—— *** ——

25.05.2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1) Administratorem ochrony danych osobowych  jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej  z siedzibą przy ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski; e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl, tel.: (83) 371-78-80;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. 3 Maja 40/42 możliwy jest  pod numerem telefonu: (83) 371-78-80;

3) Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,  określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (DZ. U. z 2017r.; poz. 59 z późn. zm) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.