Pożegnania nadszedł czas…

W piątek 26 kwietnia 2019 roku uczniowie klas czwartych po prawie 4 latach zakończyli edukację w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Na uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przybyli znakomici goście oraz cała społeczność szkolna. Książkami nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie, laureaci konkursów pozaszkolnych oraz uczniowie angażujący się w życie szkoły. Zegarki otrzymali uczniowie ze 100 procentową frekwencją. Nagród było ponad 80 a gratulacji i podziękowań jeszcze więcej. Klasy trzecie wręczyły swoim kolegom drobny upominek oraz zadedykowały piosenkę. Absolwenci kwiatami podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom. W oczach niejednego z nich kręciła sie łza. Ale to nie czas na łzy. To Wasz czas, pora iść….

„Iść, ciągle iść w stronę słońca
W stronę słońca aż po horyzontu kres”

Absolwenci klasy IV i1 z wychowawczynią p. Joanna Pióro i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV i2 z wychowawcą p. Piotrem Matuszewskim i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV tl z wychowawcą p. Jackiem Domańskim i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV e z wychowawczynią p. Katarzyną Bojczuk i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Absolwenci klasy IV h z wychowawczynią p. Ewą Rysak i wicedyrektorem p. Andrzejem Stachnio

Skip to content