Płatne staże zawodowe dla uczniów naszej szkoły

W ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” 40 uczniów naszej szkoły podczas wakacji będzie uczestniczyło w płatnych stażach zawodowych w międzyrzeckich przedsiębiorstwach. Pracując – uczą się przez jeden miesiąc (lipiec lub sierpień) otrzymają wynagrodzenie 2400 zł netto.

Przedsiębiorstwa, w których będą odbywać się staże:

  • PUK Sp. z o.o.
  • Bank Spółdzielczy
  • FURORA Liquid Systems Sp. z o.o.
  • Aromix Marek Sinkowski
  • Drukarnia Reklama SiteBox

Dziękujemy Prezesom międzyrzeckich firm za umożliwienie naszym uczniom zdobycia praktycznej nauki zawodu.

Staże zawodowe będą również odbywać się w następne wakacje dla takiej samej liczby uczniów naszej szkoły.

 

Skip to content